Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Функціональний стан нирок у хворих на гіпертонічну хворобу за даними тривалого спостереження і його взаємозв'язок з циркадним ритмом артеріального тиску. Костиря Тетяна Іванівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клітинні та гуморальні механізми розвитку толерантності до органічних нітратів у хворих на ішемічну хворобу серця Шапошнікова Юлія Миколаївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ишемія міокарду у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію Мухамед Рушді Мостафа М. Аль-Нахаля 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діагностика і визначення способу корекції судинних уражень за даними сонографії черевного відділу аорти у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію Шпак Сергій Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко- патогенетична характеристика,діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворюваннями Мальчевська Тетяна Йосипівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція. Сірик Вікторія Олегівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оптимізація лікування дисфункції міокарда лівого шлуночка у хворих на ревматоїдний артрит. ДОРОШЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Характеристика, прогнозування та лікувальна тактика при шлуночкових порушеннях ритму серця у хворих, які перенесли інфаркт міокарду. Приколота Ольга Олександрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діагностичне значення аналізу хвилі Р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь Заяц Марина Анатоліївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рівні інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-4 та фактора некрозу пухлин у хворих на гіпертонічну хворобу в динаміці антигіпертензивної терапії Маловічко Генадій Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину