Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Клінічна ефективність аміодарону та його комбінацій з метопрололом або карведилолом в терапії пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь Макієнко Наталія Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурно-функціональні зміни судин в процесі формування антрациклінової кардіоміопатії Кашанська Ольга Костянтинівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу. Патогенетичні механізми та шляхи медикаментозної корекції Купчинська Олена Георгіївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Значення порушень метаболізму катехоламінів та ендотеліальної функції в розвитку цереброішемічної форми артеріальної гіпертензії та їх корекція інгібиторами ангіотензин- конвертуючого ферменту і блокаторами кальцієвих каналів. Деміденко Олександр Вікторович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клінічна оцінка варіабельності серцевого ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю і cистолічною дисфункцією лівого шлуночка Богачова Наталія Вікторівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив антигіпертензивної терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту, бета-адреноблокаторами та антагоністами АТІІ рецепторів на стан інсулінорезистентності у хворих з метаболічним синдромом Рековець Оксана Леонідівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Системна ензимотерапія на санаторному етапі реабілітації хворих, які перенесли нестабільну стенокардію Бабова Ірина Костянтинівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда Караванська Ілона Лоранівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміни гуморальної та клітинної ланки імунної системи, параметрів гемостазу у хворих на ішемічну хворорбу серця, які зазнали впливу іоінзуючої радіації в низьких дозах Савельєва Ольга Валеріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інфаркт міокарда у молодому та середньому віці (до 50 років): епідеміологія, клінічний перебіг, патоморфологія, етіологія Соломенчук Тетяна Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину