Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Особливості реакцій гіперчутливості до тканинних антигенів у хворих на гіпертонічну хворобу Сергієнко Ольга Павлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурно-функціональне ремоделювання міокарда лівого шлуночка серця і дисперсія інтервалу QT у хворих постінфарктним кардіосклерозом та їх корекція Годлевська Ольга Михайлівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості клінічного перебігу та прогноз хворих на інфаркт міокарда в залежності від наявності та ступеня атеросклеротичного ураження вінцевих судин. Попова Катерина Іванівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль дестабілізації гемоваскулярного гомеостазу в розвитку ішемії міокарда у пацієнтів старшого віку з ішемічною хворобою серця та можливості медикаментозної корекції виявлених змін Лішневська Вікторія Юріївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого ферменту та ефективність антигіпертензивної терапії. Пелецька Оксана Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості імунного статусу у хворих на запальні захворювання міокарда Мотюк Галина Антонівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на електрокардіограмі з артеріальною гіпертензією та їх медикаментозна корекція Кисельов Сергій Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу Сапожниченко Людмила Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Післяінфарктне ремоделювання серця: діагностика та довготривале лікування Сиволап Віталій Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості фенотипічних ознак і генетичних маркерів у чоловіків, хворих на ІХС Стефаненко Ігор Степанович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину