Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
"Значення операції аортокоронарного шунтування для ефективності реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда, в залежності від структурно-функціональних особливостей міокарда" Погурельська Олена Павлівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко-патогенетичні особливості та ефективність комплексного лікування хворих на тиреотоксичне серце Шупер Віра Олександрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку ХСН у хворих на ІХС в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу і методи удосконаленого лікування. Афанасюк Оксана Іванівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Прозапальні цитокіни та оксидативний стрес у хворих на хронічну серцеву недостатність в динаміці лікування антагоністами рецепторів до ангіотензину ІІ. Заїка Марія Вікторівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Постійна форма миготливої аритмії при серцевій недостатності: поширеність, клініко-гемодинамічні детермінанти, корекція частоти серцевих скорочень Ягенський Андрій Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діагностика клінічних варіантів та консервативне лікування первинного пролапсу мітрального клапана. Богослав Тетяна Вікторівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда, що виник на фоні ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії Звонар Павло Павлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль бактеріальної і вірусної інфекції в маніфестації та прогресуванні атеросклерозу. Рудик Юрій Степанович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Порівняльна оцінка різних програм лікування гострого коронарного синдрому із застосуванням антикоагулянтних та симптоматичних засобів Дорошенко Оксана Василівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Шляхи оптимізації медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатістю Лаврусевич Катерина Олегівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину