Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Цитокіни, інсулінорезистентність при ремоделюванні гіпертензивного серця. Ащеулова Тетяна Вадимівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дисфункція ендотелію, стан агрегації тромбоцитів та гемодинамічні зміни у хворих на Q-інфаркт міокарда з гострою серцевою недостатністю Бідзіля Петро Петрович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стан ендотеліальної функції, пероксидного окиснення ліпідів, вегетативного забезпечення серцевої діяльності у хворих на нестабільну стенокардію та гострий інфаркт міокарда під впливом ад'ювантної терапії з використанням метопрололу, карведилолу і мелатон Білецький Сергій Семенович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Закономірності порушень нейрогуморальних і частотно-адаптивних механізмів регуляції геодинаміки і біомеханіки серцево-судинної системи та методи їх корекції у хворих гіпертоніч-ною хворобою. Більченко Олександр Вікторович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на карідореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопротеїнів сироватки у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням. Біляченко Ірина Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції і порушень сигнальної трансдукції в прогресуванні гіпертонічної хвороби і можливості їх медикаментозної корекції. Бабаджан Володимир Данилович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Системна ензимотерапія на санаторному етапі реабілітації хворих, які перенесли нестабільну стенокардію Бабова Ірина Костянтинівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією Бабченко Роман Анатолійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нейрогуморальні та ендотеліальні фактори у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабетом II типу в динаміці антигіпертензивного лікування Байбакова Юлія Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику Барна Ольга Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину