Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Використання преформованих фізичних чинників для диференційованого відновного лікування осіб із серцево-судинними розладами, які постраждали від Чорнобильської аварії Писковацький Павло Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Використання триметазидину у хворих на ІХС з постінфарктним кардіосклерозом та супутнім цукровим діабетом Гончарова Ірина Іванівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Внутрішньосерцева гемодинаміка та діастолічна функція лівого шлуночка у пацієнтів з початковими стадіями артеріальної гіпертензії Мелещик Лариса Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на активність цитокінів та ендотеліну-1 у хворих на гострий інфаркт міокарда. Школьник Віра Владиславівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив антигіпертензивної терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту, бета-адреноблокаторами та антагоністами АТІІ рецепторів на стан інсулінорезистентності у хворих з метаболічним синдромом Рековець Оксана Леонідівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив антитромботичної терапії на експресію цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром Литвин Олена Іванівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив бета-адреноблокаторів на добовий профіль артеріального тиску, варіабельність серцевого ритму та функціональний стан артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу Солов\'юк Олександр Олегович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси ліпопереокислення Задорін Євген Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом. Жукова Вікторія Борисівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапіїї Попльонкін Євген Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину