Ви є тут

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на карідореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопротеїнів сироватки у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням. Біляченко Ірина Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на добовий ритм артеріального тиску, центральну і церебральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну хворобу Лизогуб Ірина Вікторівна 2007 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на ендотеліальний дисбаланс, зміни добового профілю артеріального тиску та центральної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу. Марченко Ольга Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив комбінованої антигомотоксичної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи у хворих на гіпертонічну хворобу Шамугія Бесік Кукурійович 2003 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив кріоконсервованої фетоплацентарної тканини на перебіг стабільної стенокардії напруги. Шепітько Костянтин Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив ксенобіотиків на розвиток гострих форм ішемічної хвороби серця у осіб молодого і зрілого віку Жуковський Ярослав Зіновійович 2004 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця Шорікова Діна Валентинівна 2008 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастатином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих на ІХС Абдуєва Фатіма Магомедівна 2009 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив поліморфизму гену ангіотензинпертворюючого ферменту на клінічний перебіг та ефективність лікувіння у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію. Літвінова Ірина Олександрівна 2005 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу Сапожниченко Людмила Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик