Вы здесь

14.01.32 - Медична біохімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Біохімічні маркери апоптозу при лімфопроліферативних захворюваннях Холіна Олена Анатоліївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні механізми апоптозу клітин різного рівня диференціювання Клімочкіна Олена Михайлівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну Кравченко Віра Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні механізми порушень обміну ліпідів і прооксидантно-антиоксидантних процесів за експериментального моделювання метаболічного синдрому Загайко Андрій Леонідович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні механізми пошкодження еритроцитів за умов експериментальної інтоксикації камієм. Ерстенюк Ганна Михайлівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами триметазидином і мексидолом Дмитрієва Катерина Юріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні та мембранні механізми ушкодження міокарду за експериментальної серцевої недостатності та її корекції фізіологічно активними сполуками метаболічної дії. Ніженковська Ірина Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі Малиш Павло Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу в нирках Фільчуков Денис Олександрович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вивчення біохімічних механізмів пошкод-ження мембранних структур головного моз-ку в умовах інтоксикації хлоралканами та корекції нікотинамідом Яніцька Леся Василівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину