Вы здесь

19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі соціальної адаптації студентів до умов вищих навчальних закладів. Герасимова Наталія Євгеніївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор соціалізації студентської молоді. Гущина Тетяна Юріївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших підлітків Логвінова Діана Валеріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив гуманістично орієнтованого навчання на психічні стани школярів Красновський Валерій Миколайович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив когнітивного стилю на спільну учбову діяльність школярів. Федько Вікторія Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у вищому навчальному закладі Швед Оксана Михайлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив смислової структури тексту на його розуміння студентами. Кириченко Римма Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів Дмитерко-Карабин Христина Маркіянівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті. Дорошенко Наталія Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі Мельничук Ірина Валентинівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину