Вы здесь

Високочастотні властивості феромагнетиків та антиферомагнетиків в умовах нерезонансного збудження зовнішніми змінними полями