Вы здесь

. Організаційно-економічний механізм виробництва і реалізації насіння багаторічних трав

Автор: 
Стрілець Руслана Андріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001144
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

2.1. Характеристика оціночних показників виробництва насіння багаторічних трав

Ефективне ведення господарської діяльності спеціалізованих господарств по виробництву насіння багаторічних трав гарантує не лише швидку окупність витрат та рентабельне виробництво високоякісного насіння, а й призведе до виводу галузі рослинництва з кризового стану.
Для того, щоб проаналізувати сучасне виробництво насіння багаторічних трав на прикладі спеціалізованих господарств, необхідно розглянути показники господарської діяльності цих господарств [81].
Структура земельної площі по господарствах з 1995 по 2000 рр. суттєво не змінювалася (табл.2.1., рис.2.1.).
Таблиця 2.1
Площа землекористування спеціалізованих господарств по виробництву насіння багаторічних трав Сумської області, га
ПоказникиРоки199519961997199819992000Загальна земельна площа107431065910672106751055710458Усього с.-г. угідь814081378181822881448059Рілля653565186566639860525830Сіножаті106110521049105414681520Пасовища544567566564581596Багаторічні насадження144913011416142615141514Із загальної земельної площі осушені землі16216113161247247 Зменшення площі ріллі відбулося у зв'язку із вилученням із обороту малопродуктивних та деградованих земель на підставі Наказу Міністерства аграрної політики України №26/33 від 03.04.2000р. "Про першочергові заходи до удосконалення землекористування". Згідно цього наказу по Сумській області необхідно було вилучити з обороту 93 тис. га землі під залуження.

Рис. 2.1. Структура сільськогосподарських угідь спеціалізованих господарств по виробництву насіння багаторічних трав Сумської області у 2000 р.
Прийнята структура земельних угідь сприяє веденню в спеціалізованих господарствах інтенсивної системи землеробства, а також в значній мірі впливає на економічну ефективність виробництва насіння багаторічних трав.
Як відомо, спеціалізація є головним організаційно-економічним фактором та визначається суспільним поділом праці, орієнтацією на виробництво обмежених видів продукції або частини продукту чи технологічного циклу. Спеціалізація створює передумови для впровадження комплексної механізації виробництва, інтенсивних та індустріальних технологій, прогресивних методів організації виробництва. Вона також дає змогу зменшити накладні витрати і, таким чином, знизити собівартість продукції, тобто є одним з напрямків підвищення економічної ефективності виробництва, що є особливо важливим для дрібнотоварного виробника [73].
Спеціалізацію господарства можна визначити по головній ведучій галузі (культурі, виду продукції), яка займає, звичайно, найбільшу питому вагу в товарній продукції (Додаток А, рис.2.2).
Таблиця 2.2
Обсяги і структура товарної продукції у спеціалізованих господарствах по виробництву насіння багаторічних трав Сумської області
Види продукціїРоки199519961997199819992000Обсяг, тис. грн.Продукція рослинництва - усього1302,81203,01150,01203,01264,03318,0В тому числі насіння багаторічних трав871,4801,0789,58810,1887,52234,3Продукція тваринництва - усього1896,51688,21853,82166,22860,83096,0Інша продукція, роботи та послуги349,8333,6293,4270,0216,0144,0Усього3549,13224,83297,23639,24340,86558,0Структура, %Продукція рослинництва - усього36,737,334,933,129,150,6В тому числі насіння багаторічних трав66,966,668,767,370,267,3Продукція тваринництва - усього53,452,456,259,565,947,2Інша продукція, роботи та послуги9,910,38,97,45,02,2Усього100100100100100100
За даними Інституту ВНДІ кормів ім. Вільямса та інших науково-дослідних інститутів оптимальна площа насінницьких посівів багаторічних трав у спеціалізованих господарствах повинна складати не менше 18-25% площі ріллі. В досліджуваних спеціалізованих господарствах галузь насінництва багаторічних трав стала ведучою. В структурі кормових угідь багаторічні трави займають більше 50%. В ТОВ "Імшанське" їх питома вага в порівнянні з 1995 р. в структурі кормових угідь збільшилася на 5%, ТОВ "Будильське" - на 7 %, ТОВ "Михайлівське" - більше ніж на 16%.
Процес концентрації виробництва підтверджується розширенням площ посіву, так в ТОВ "Будильське" Лебединського району площа багаторічних трав збільшилася на 148 га, в ТОВ "Михайлівське" Краснопільського району
на 92 га.
Рис.2.2. Динаміка площ посіву кормових культур та багаторічних трав в спеціалізованих господарствах по виробництву насіння багаторічних трав Сумської області по роках
Так, питома вага насінницьких посівів у валовій продукції в 1995 р. складала 70,87%, в товарній продукції - 66,89%, в 1996 р. - 70,31% та 66,58% відповідно, в 1997 р. - 78,15% та 68,65% відповідно, в 1998 р. - 76,51% та 67,34% відповідно, в 1999 р. - 87,00% та 70,21% відповідно, в 2000 р. - 67,64% та 67,34%.
Площі кормових культур та багаторічних трав в 2000 р. в порівнянні з 1995 р. скоротилася на 201 га, тобто 6% та 59 га (3%) відповідно, але питома вага багаторічних трав у структурі кормових культур зросла з 60,8% до 62,7%, що складає 1,9 п.п. Зменшення площі кормових культур відбулося за рахунок скорочення поголів'я великої рогатої худоби. В цілому по області воно скоротилося на 552 тис. голів або 65,2% у порівнянні з 1990 р.. В 2001 р. поголів'я великої рогатої худоби в господарствах Сумської області складає 295 тис. голів, тоді як в 1990 р. - 847 тис. голів.
Проте значного зменшення площі під багаторічними травами не було, тому що згідно наказу Міністерства аграрної політики №26/3 від 03.04.2000р. необхідно залужити 93 тис. га ріллі, тобто існує велика потреба в виробництві насіння багаторічних трав для залуження цих земель.
Динаміка обсягів виробництва та врожайності культур в досліджуваних спеціалізованих господарствах з 1995 року по 2000 р. свідчить про зменшення площ посіву конюшини лучної на 323 га, та збільшення посівних площ еспарцет