Вы здесь

Комп'ютерна томографія із застосуванням фармакологічних препаратів у визначенні місцевого поширення раку шлунка.

Автор: 
Мацюк Танасій Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001151
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ І МЕТОДИКИ КОМП'ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ШЛУНКА
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих.
Для визначення глибини місцевої інвазії новоутворень шлунка і виявлення проростання злоякісного процесу у оточуючі органи та структури було проведено комп'ютерно-томографічне обстеження 109 хворих на рак шлунка, із яких у 53 випадках обстеження проведено в умовах штучної зміни тонусу і моторики шлунка. Всі обстежені хворі вподальшому були прооперовані і верифіковані макропрепаратами і гістологічним матеріалом, що дозволило співставити результати КТ з даними операційних втручань і об'єктивно оцінити та проаналізувати ефективність методик КТ.
Хворі на КТ-обстеження у відділ променевої діагностики Чернівецького обласного медичного діагностичного центру були направлені із лікувальних закладів міста Чернівці і області та прилягаючих районів сусідніх областей (Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької). Всім хворим попередньо до КТ-обстеження були проведені ендоскопічні, рентгенологічні і ультразвукові дослідження. Пацієнти із новоутвореннями шлунка, що обстежені за різними КТ-методиками були віком від 30 до 70 років і старші з найбільшою кількістю у працездатному віці від 51 до 60 років - 37 (33,9%), а співвідношення чоловіків і жінок складає 2,5:1, що дещо перевищує середньо-статистичні показники (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на рак шлунка за віком і статтю (абс. і %)
ВікБез зміни тонусуІз застосуванням фарм.препаратівВсьогочоловікижінкичоловікижінки30-404 (3,7)1 (0,9)3 (2,7)1 (0,9)9 (8,3)41-5010 (9,2)3 (2,7)10 (9,2)3 (2,7)26 (23,8)51-6014 (12,8)5 (4,6)13 (11,9)5 (4,6)37 (33,9)61-7011 (10,1)4 (3,7)11 (10,1)4 (3,7)30 (27,6)71 і >1 (0,9)3 (2,7)1 (0,9)2 (1,8)7 (6,4)Всього40 (36,8)16 (14,6)38 (34,8)15 (13,8)109 (100) Для порівняння ефективності КТ-обстеження із застосуванням фармакологічних препаратів із результатами КТ-обстежень без штучної зміни тонусу і моторики шлунка та співставлення результатів КТ із операційними даними всі обстежені хворі на рак шлунка розділені на дві групи за методиками КТ-обстеження і як показано у таблицях 2.1, 2.2 і 2.3 та у розділах 4 і 5 - це дві ідентичні групи хворих за віком, статтю, гістологічною структурою, локалізацією і формами анатомічного росту та даними заключного діагнозу за стадіями розвитку злоякісного процесу шлунка без статистично достовірної різниці (p >0,05).
Таблиця 2.2
Розподіл хворих на рак шлунка за стадіями злоякісного
ураження відповідно класифікації pTNM
СтадіяT N MБез штучної зміни тонусуІз застосуванням фарм.препаратівВсього1АT1 N0 M0-111БT1 N1 M0224T2 N0 M02242T1 N2 M0---T2 N1 M0235T3 N0 M02243АT2 N2 M0-11T3 N1 M07613T4 N0 M0---3БT3 N2 M0109194T1 N3 M0---T2 N3 M01-1T3 N3 M06511T4 N1 M0-11T4 N2 M08715T4 N3 M010919будь-якеTбудь-якеN M16511 Всього5653109 Першу (контрольну) групу склали 56 хворих на новоутворення шлунка, яким проведено КТ-обстеження у звичайному функціональному стані шлунка без застосування фармакологічних препаратів.
До другої (основної) групи ввійшло 53 хворих на новоутворення шлунка, котрим проведено КТ-обстеження із застосувуванням фармакологічних препаратів, що змінюють тонус і моторику шлунка. У цій групі хворих крім штучної гіпотонії у 22 випадках було застосовано фармакологічні препарати для стимуляції тонусу і перистальтичної активності шлунка.
Діагноз раку шлунка 92 (84,4%) хворим був виставлений за результатами попередніх рентгенологічних і ендоскопічних досліджень та верифікований результатами гістологічних досліджень ендоскопічних біоптатів, а КТ-обстеження проводилися з метою уточнення стадії і виявлення поширення бластоматозного процесу у оточуючі органи.
Разом з цим у 17 (15,6%) випадках за даними КТ нами вперше було виявлено пухлинне ураження шлунка у хворих, яким проводилося комп'ютерно-томографічне обстеження з приводу інших патологічних змін органів черевної порожнини і заочеревного простору, без наявних даних за новоутворення шлунка. Висновки КТ у даних хворих згодом були підтверджені спрямованими ендоскопічними обстеженнями з цитоморфологічним дослідженням біопсійного матеріалу та операційними даними. Хірургічне лікування хворих із новоутвореннями шлунка проводилося на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру, обласній клінічній лікарні і міській клінічній лікарні № 1.
Визначення стадії раку шлунка проводилося відповідно клінічної TNM класифікації Міжнародного протиракового Союзу 1997р. [245], згідно якої шлунок розділений на наступні анатомічні ділянки: кардіальний відділ, дно, тіло та антральний і пілоричний відділи.
Із 109 хворих на рак шлунка у 65 (59,6%) випадках було виконано радикальне хірургічне лікування, а у 44 (40,4%) хворих під час операції пухлина визнана нерезектабельною і втручання закінчилося пробною лапаротомією чи були виконані різновиди модифікацій паліативного і симптоматичного хірургічного лікування.
За даними морфологічних досліджень видалених препаратів під час оперативних втручань серед епітеліальних злоякісних новоутворень шлунка за гістологічною будовою переважали низькодиференційовані та помірнодиференційовані аденокарциноми, що складає 59,6% від загальної кількості випадків (табл.2.3).
Таблиця 2.3
Розподіл епітеліальних новоутворень шлунка за гістологічною структурою у обстежених хворих за різними КТ-методиками
Методика
КТ-обстеженняГістологічна структура пухлиниВсього АденокарциномиНедиференційований ракПлоскоклітинний ракПерстневидноклітинний рак високодиференційованіпомірнодиференційованінизькодиференційовані Без застосування фарм.препаратів 10 (9,2) 15 (13,8) 19 (17,4) 7 (6,4) 2 (1,8)3(2,8) 56 (51,4)Із застосуванням фарм.препаратів 9 (8,2) 13 (11,9) 18 (16,5