Вы здесь

Оцінка економіко-екологічної ефективності і механізм удосконалення природокористування у промисловості

Автор: 
Борейко Володимир Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001302
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ І ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Загальний рівень економічного і соціального розвитку області і її промислового комплексу

Рівненська область є переважно аграрною і її промисловість розвинена значно менше промисловості більшості регіонів України.
Так, за загальною площею, 20,1 тис. кв. км, область займає 21-ше, а за кількістю населення, яке на 01.01.2001 року складало 1184 тис. чол., 22-е місце в Україні. Питома вага території області у складі країни становить 3,33 %, а населення лише - 2,31 %, що свідчить про відносно невисоку концентрацію населення, яка є однією із причин відставання у розвитку промислового виробництва.
Доля валового продукту (ВП) агропромислового комплексу (АПК) Рівненської області у загальному обсязі сільськогосподарської продукції країни за період з 1990 року по 1999 рік коливалась від 2,25 % до 3,15 % (табл. 2.1).
У ці роки на одного жителя області щорічно вироблялось на 100 - 250 грн.
(у цінах 1996 року) продукції сільськогосподарського виробництва більше, ніж у цілому у країні. У цей же період на одного жителя Рівненщини щорічно вироблялось на 100 - 500 кілограмів більше цукрових буряків, на 150 - 600 кілограмів більше картоплі, на 30 - 190 кг. менше зерна, ніж на 1 жителя країни. На одного жителя Рівненщини у останні 9 років вироблялось на 15 - 19 кілограмів більше м'яса у забійній вазі і на 5 - 180 кг. більше молока, ніж на одного жителя держави. Отже, за питомими показниками область перевищувала
68
Таблиця 2.1* - Основні соціально-економічні показники України і Рівненської області за 1990 - 1999 роки у порівняльних цінах 1996 р., млрд. грн.
Показники Ре- Роки
гіон 1990 1995 1996 1997 1998 1999
1 2 3 4 5 6 7 8
Виробництво продукції всіма У 289,2 160,3 165,8 174,5 167,2 161,9
галузями економіки: усього: Р 5,962 3,488 3,376 3,150 3,087 3,056
у т.ч. - промисловістю У 146,6 76,0 73,3 73,1 72,4 75,3
Р 3,441 1,755 1,789 1,721 1,686 1,691
- сільським господарством У 48,6 31,6 28,6 28,1 25,4 23,6
Р 1,390 0,926 0,932 0,774 0,758 0,744
Питома вага промислової про-
дукції області в державі, % 2,35 2,31 2,44 2,35 2,33 2,25
Питома вага продукції АПК об-
ласті в державі, % 2,86 2,93 3,25 2,75 2,98 3,15
Індекси обсягів продукції про- У 100 52 50 50 49 51
мисловості до 1990 року, % Р 100 51 52 50 49 49
Питома вага галузі у виробництві
продукції народним господарством
- промисловості, % У 50,7 47,4 44,2 41,9 43,3 46,5
Р 57,7 50,3 53,0 54,6 54,6 55,3
- сільського господарства, % У 16,8 19,7 17,2 16,1 15,2 14,6
Р 23,3 26,5 27,6 24,6 24,5 24,3
Прибуток по галузях економіки:
- усього, % У 100 100 100 100 100 100
Р 100 100 100 100 100 100
69
Продовження табл. 2.1
1 2 3 4 5 6 7 8
- промисловості, % У 44,7 49,7 51,2 57,1 74,5 100,4
Р 43,0 45,9 83,0 97,6 155,7 105,2
- сільського господарства, % У 23,9 4,4 -9,2 -24,2 -129,4 -50,1
Р 36,4 7,4 -1,7 -14,7 -45,0 -20,2
Рентабельність промисловості, % У 16,8 16,6 8,9 5,7 6,3 9,1
Р 9,6 21,1 30,3 30,1 31,5 50,0
Середньорічна кількість працю-
ючих, тис. чол. - усього
у народному господарстві У 19886 18252 17142 15853 15126 14479
Р 505 412 383 365 351 331
- у промисловості У 7100 5409 4984 4586 4229 3965
Р 122 93 89 87 78 73
Питома вага середньорічної кіль-
кості працюючих у промислово-
сті у загальній кількості працюю- У 35,7 29,6 29,1 28,9 28,0 27,4
чих у народному господарстві, % Р 24,2 22,6 23,2 23,8 22,2