Вы здесь

Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції реологічних та коагуляційних змін крові у хворих на геморагічний та ішемічний інсульти.

Автор: 
Токарчук Олександр Андрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U001305
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ
2.1. Клінічна характеристика хворих

Під спостереженням перебувало 126 хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу, які знаходились на стаціонарному лікуванні в ІІ-ІІІ неврологічних відділеннях Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні (головний лікар - П.Г. Мартинюк). Серед обстежених хворих 80 перенесли ішемічний інсульт в різних судинних басейнах головного мозку, 46 - геморагічний інсульт різної локалізації. Окрім цього, в якості контролю обстежено 20 хворих з дисциркуляційною атеросклеротичною або гіпертонічною енцефалопатією І-ІІ стадії. Із порівняльною метою реологічні і коагуляційні властивості крові визначались в 20 здорових осіб. Клінічні динамічні спостереження за хворими проводились з 1995 року по 1998 рік.
За віком обстежені хворі розподілились таким чином: 40 - 49 років - 12 (9,6 %), 50 - 59 років - 38 (30 %), 60 - 69 років - 47 (37,5 %), 70 - 79 років - 24 (19 %), старше 80 років - 5 (3,9 %) .
Аналізуючи отримані результати нами виявлено, що найчастіше ішемічний та геморагічний інсульт зустрічається у хворих віком від 50 до 70 років: пацієнтів такого віку з геморагічним інсультом було 35 (76%), з ішемічним - 50 (62,5 %) від загальної кількості обстежених хворих (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Віковий склад хворих на ішемічний та геморагічний інсульт
Вік хворихГеморагічний інсультІшемічний інсультВсьогоабс.чис.%абс.чис.%абс.чис.%40 - 49 років48,8810129,650 - 59 років17372126,2383060 - 69 років18392936,34737,5Продовження таблиці 2.1
70 - 79 років6131822,52419старше 80 років12,24553,9Всього4610080100126100

Розподіл хворих за статтю представлений на рис. 2.1.
Рис. 2.1 Розподіл хворих за статтю

Як видно з рис. 2.1, за статтю обидві групи хворих однотипні. Більшу частину становлять чоловіки - 83 (65,8 %), а жінки - 43 (34,2 %).
Локалізація ішемічного інсульту на основі клінічної картини та ультразвукового обстеження магістральних судин шиї та голови наведена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Локалізація ішемічного інсульту
Басейн ураженняабс. число%Передня мозкова артерія22,5Середня мозкова артерія5163,8Внутрішня сонна артерія22,5Вертебро-базілярний басейн2531,2Всього80100
Нами виявлено, що інфаркт мозку найчастіше локалізувався в басейні середньої мозкової артерії - 51 випадок (63,8 %), рідше у вертебро-базілярному басейні - 25 (31,2 %). На основі клінічної картини та комп'ютерно - томографічного обстеження найчастіше геморагічний інсульт виявляли в тім"яній - 18 випадків (39,1 %) та підкорковій ділянках мозку - 14 випадків
(30,4 %) (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Локалізація геморагічного інсульту
Зона ураження мозкуабс. число%Лобна доля24,3Скронева доля12,3Тім'яна доля1839,1Потилична доля36,5Підкоркова ділянка1430,4Стовбур мозку 36,5Мозочок12,2Інсульт з проривом в шлуночки48,7Всього46100
Найчастіше виникненню інсульту передував атеросклероз поєднаний з гіпертонічною хворобою у 22 (27,5 %) пацієнтів з інфарктом мозку, що втричі менше, ніж при крововиливі - 34 (73,9%). Атеросклероз поєднаний з симптоматичною гіпертензією діагностований у 12 (15,5 %) хворих з ішемічним інсультом та у 5 (11,1 %) з геморагічним. Гіпертонічною хворобою хворіли 7 обстежених (15,0 %) з геморагічним інсультом і 11 (13,5 %) з ішемічним. Це підтверджує дані, що гіпертонічна хвороба є найважливішим етіологічним фактором крововиливу в мозок [61, 118, 206, 223] ( табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Хвороби, які спричинили інсульт
ХворобиХворі з ІІ (n=80)%Хворі з ГІ (n=46)%Всього (n=126)%Атеросклероз3543,5--3527,7Атеросклероз поєднаний із гіпертонічною хворобою2227,53473,95644,4Гіпертонічна хвороба1113,5715,01814,2Атеросклероз поєднаний із симптоматичною гіпертензією1215,5511,11713,7
Серед всіх обстежених найчастіше виявлено атеросклероз поєднаний з гіпертонічною хворобою 56 (44,4 %) та окремо атеросклероз 35 (27,7 %) від їх загального числа. На гіпертонічне хворобу хворіли 18 пацієнтів (14,2 %) від загального числа. Атеросклероз поєднаний із симптоматичною гіпертензією діагностовано у 17 обстежених осіб, що становило 13,7 % від загального числа хворих.
Стенозуючі ураження магістральних судин голови також переважно зустрічалися при ішеміях: стеноз внутрішньої сонної артерії - у 19 осіб (23,7 %), стеноз хребетної артерії - у 17 (21,2 %). В загальному стенозуючі ураження магістральних судин виявлено у 36 хворих з інфарктом мозку і лише у одного з геморагічним інсультом (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Локалізація стенозуючих уражень судин головного мозку
Дані УЗДГХворі з ІІ (n=80)%Хворі з ГІ (n=46)%Всього (n=126)%УЗДГ: стеноз каротидних артерій1923,7--1915,1 УЗДГ: стеноз вертебральних артерій1721,21 2,21814,3УЗДГ: порушень прохідності не виявлено4455,14597,88970,6
Стенокардія та наслідки перенесеного інфаркту міокарда в хворих з ішемічним інсультом зустрічались однаково часто - 9 (11,4 %) та 10 випадків (12,5 %). В той же час у жодному випадку геморагічного інсульту таких захворювань не виявлено. Захворювання сечовидільної системи зустрічались при геморагіях практично вдвічі частіше (10 хворих - 21,7 %), ніж при ішеміях (10 хворих - 12,5 %), оскільки дана патологія супроводжується підвищенням артеріального тиску. Захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як гастрити, панкреатити, холецистити відмічено у 5 хворих (6,7 %) з інфарктом мозку, з геморагічним крововиливом - у 6 хворих (13 %). При ішемічних інсультах переважали захворювання дихальної системи - 12 випадків (15 %) (табл. 2.6).
Аналізуючи клінічну картину, ми виділили такі основні скарги хворих: головний біль, головокружіння, затерпання і слабість у руках і ногах. Половина хворих - 63 (50 %) скаржилась на слабість або затерпання в кінцівках.

Таблиця 2.6
Характеристика с