Вы здесь

Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна звичайного в умовах зрошення півдня України

Автор: 
Чабан Віктор Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001569
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ
2.1. Ґрунтово-кліматична характеристика зони вирощування
тим'яна звичайного
У ґрунтово-кліматичному відношенні дослідне поле підсобного господарства заводу
ім. Г.І.Петровського відноситься до зони південного степу України. Воно
розташоване в зоні Інгулецького зрошуваного масиву. Рельєф дослідної ділянки
рівнинний. Ґрунтові води залягають глибше 10 м.
Ґрунти дослідної ділянки - темно-каштанові слабосолонцюваті,
середньо-суглинкові за гранулометричним складом.
Агрофізичні властивості метрового шару ґрунту характеризуються такими
показниками: щільність зложення 1,43 г/см3, загальна шпаруватість - 45,0%,
найменша вологоємкість - 21,5%, вологість в'янення 9,1%.
Основні агрохімічні властивості темно-каштанового середньосуглинкового ґрунту
дослідної ділянки наведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Агрохімічні показники ґрунту дослідної ділянки
за даними лабораторії меліорації грунтів інституту землеробства південного
регіону
Шар ґрунту,
см
Гумус, %
Загальний
азот, %
Загальний
фосфор, %
Обмінний
калій, мг/кг
0-25
2,18
0,182
0,099
332
25-40
1,70
0,152
0,076
263
40-60
1,10
0,131
0,048
210
60-80
0,30
0,093
0,048
210
80-100
0,61
0,092
0,047
200
100-150
0,60
0,054
0,051
220
Відсотковий вміст гумусу, загального азоту та фосфору у верхніх горизонтах
ґрунту середній і з глибиною поступово зменшується. Гумусовий горизонт складає
30-40 см, перехідний - 16-22 см. Це говорить про те, що дані зрошувані ґрунти
потребують внесення підвищених доз органічних і мінеральних добрив. Вміст
обмінного калію в орному шарі складає 330 мг/на 1 кг ґрунту. Це достатньо для
нормального живлення рослин без застосування калійних добрив.
Сума водорозчинних солей (%) у шарі ґрунту 0-25 cм - 0,103; у 25-40 см-0,092; у
40-60 см - 0,114; у 60-80 см - 0,154; у 80-100 см - 0,152; у 100-250 см -
0,151.
Сума обмінних основ у шарі ґрунту 0-90 см - 21,13, а в шарі 20-30 см -19,37
мг-еквівалентів. Поглинаючі основи представлені Са2+, Mg2+. У шарі 0-20 см Са
знайдено 80-99%, Mg -19,01% від суми поглинутих основ, у шарі 20-30 см,
відповідно - 80,1 та 19%.
Білоглазка починається з глибини 60-64 см і досягає 85-86 см. Відмічено кипіння
ґрунту від 10% соляної кислоти на глибині 53-55 см.
Дані по механічному складу ґрунту приведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Гранулометричний склад ґрунту дослідної ділянки
за даними лабораторії меліорації грунтів інституту землеробства південного
регіону
Шар
ґрунту,
см
Втрати
при об-
робітку 0,05 моль HCL
Фракції в мм, %
Сума часток розміром
0,25
0,25-
0,05
0,05-
0,01
0,01-
0,005
0,005-
0,001
0- 20
2,11
0,27
17,83
39,62
9,60
7,47
25,21
42,28
20- 40
1,62
0,35
16,65
38,20
12,72
6,06
26,09
44,80
40- 60
4,60
0,21
10,36
36,44
16,78
8,72
27,49
52,92
60- 80
16,05
0,23
7,14
32,43
14,10
12,41
33,69
60,20
80-100
15,85
0,30
6,5
30,70
14,60
13,10
34,80
62,50
Невисокий вміст гумусу в орному шарі - 2,18%, великий вміст пилу, низький вміст
водотривких агрегатів, вузьке співвідношення Са i Mg (2,6) обумовлює високу
в'язкість ґрунту, набряклість і погану водопроникність.
Таким чином, ґрунтовий покрив даної території відрізняється відносно високим
потенціалом родючості ґрунту, що при належному застосуванні агротехнічних
прийомів дозволить отримувати високі і стабільні врожаї всіх
сільськогосподарських культур, в тому числі і травостою тим'яна звичайного.
Для південного степу України характерний посушливий клімат з великими ресурсами
тепла. Середньомісячна температура повітря найбільш теплого місяця (червень)
22,5-23,5оС, а самого холодного (січень) від -3 до –4оС. Середньомісячна
температура повітря становить близько 10оС за даними метеорологічної станції
Херсону. В середньому за рік випадає 381,5 мм опадів.
Тривалість вегетаційного періоду коливається від 216 до 230 днів, а
без-морозного - від 170 до 276 днів.
Сума ефективних температур вище 10 оС складає 3300-3350 оС. За квітень-вересень
в середньому буває до ста інтенсивно посушливих днів. Припинення весняних
заморозків в основному спостерігається у другій декаді травня, але в окремі
роки заморозки бувають і в цей період. Восени вони спостерігаються у третій
декаді жовтня, хоч в окремі роки можуть бути і в третій декаді вересня.
Весна, коротка за своєю тривалістю, відзначається швидким наростанням
температури повітря, збільшенням кількості сонячних днів, зниженням відносної
вологості повітря. Стійкий період переходу середньодобової температури через
0оС (початок весни) буває в середині березня.
Перехід середньодобової температури повітря через 10 оС починається в квітні. В
цей час максимальні температури підвищуються до 25...30 оС. Літо жарке,
посушливе, за температурними умовами продовжується близько п'яти місяців. У
літній період випадає близько 34% річної норми опадів, але пере-важно у вигляді
злив, які звичайно зволожують тільки верхній шар ґрунту, швидко стікають,
випаровуються і тому мало ефективні. За даними Херсонської агрометеостанції за
травень-вересень випадає в середньому 173 мм опадів, але часто нерівномірно.
Саме тому зрошення в цій зоні ефективне.
Найбільш теплий період року починається в першій декаді травня, коли
середньодобова температура повітря переходить через +15оС. Середня температура
повітря на 13 годину в червні-серпні становить 27-28оС. При цьому максимальні
температури можуть сягати 38-40оС.
Характерними для південного степу України є суховії та пилові бурі. Найбільшу
небезпеку представляють собою травневі та липневі суховії. Велику шкоду
завдають пилові бурі, кількість днів яких у Хе