Вы здесь

Економіко-екологічні проблеми ефективного розвитку м"ясопромислового виробництва (на матеріалах Київського регіону)

Автор: 
Бриштіна Вікторія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001653
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ М'ЯСОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В КИЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ

2.1. Економічна ефективність розвитку м'ясопромислового виробництва

Як зазначалося, соціально-економічна ефективність розвитку м'ясопромислового виробництва характеризується системою показників, серед яких, на наш погляд, необхідно виділяти підсистеми показників ефективності розвитку виробництва сировинних ресурсів, їх переробки в готову продукцію та загальної ефективності розвитку м'ясопромислового виробництва.
Підсистема показників економічної ефективності розвитку виробництва сировинних ресурсів м'ясопромислового виробництва включає групу натуральних і вартісних показників, які характеризують кількість поголів'я худоби - великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, їх продуктивність, обсяги вироблених м'ясних продуктів, їх якість, витрати на їх виробництво, рентабельність їх виробництва та ін.
Вивчення та узагальнення підсистеми показників за певний період часу дозволяє визначити та оцінити основні тенденції динаміки ефективності розвитку виробництва сировинних ресурсів для виготовлення м'ясних продуктів та оцінити порівняльний рівень ефективності їх вирощування в конкретному регіоні в контексті загальнонаціонального виміру, тобто вони є основою для кількісного та якісного виміру динаміки ефективності розвитку сировинної бази м'ясопромислового виробництва в конкретному регіоні з точки зору оцінки ефективності територіального поділу праці щодо виготовлення і випуску м'ясних продуктів у певному просторі, зокрема територіальному і часовому.
Всебічний аналіз підсистем показників, що характеризують розвиток сировинної бази м'ясопромислового виробництва в Київському регіоні за час трансформаційних ринкових перетворень свідчать, що на протязі тривалого періоду діє стабільна тенденція суттєвого зменшення обсягів виробництва м'ясних сировинних ресурсів та докорінного зниження ефективності їх вирощування. Таку тенденцію підтверджують дані, що характеризують динаміку основних показників розвитку сировинної бази м'ясопромислового виробництва, причому вона притаманна не тільки Київському регіону, але й країні в цілому (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Динаміка основних показників розвитку сировинної бази
м'ясопромислового виробництва в Україні і Київському регіоні
(у господарствах усіх категорій)
Показники1990 р.1991-1995 рр. (у середньому за рік)1995 р.1996-2000 рр. (у середньому за рік)2000 р.1991-2000 рр. (у середньому за рік)Україна 1.Поголів'я худоби (тис. голів):
великої рогатої худоби
в т.ч. корови
свині
вівці та кози
24623
8378
19427
8419
20995
7949
15280
6321
17557
7531
13144
4099
11969
5893
9704
2239
9424
4958
7652
1875
16482
6921
12492
42802.Виробництво м'яса
(у забійній вазі, тис.т.)
4358
3043
2294
1810
1663
2427Київський регіон3.Поголів'я худоби (тис. голів):
великої рогатої худоби
в т.ч. корови
свині
вівці та кози
1307,8
473,5
853,2
79,7
1078,7
423,4
776,7
71,5
849,6
373,4
700,1
63,2
643,6
309,3
549,8
51,9
437,6
245,2
399,4
40,7
872,7
359,4
626,3
60,24.Виробництво м'яса
(у забійній вазі, тис.т.)
265,4
218,1
170,7
143,5
116,2
190,8Київський регіон у відсотках до України5.Поголів'я худоби:
великої рогатої худоби,
в т.ч. корови
свині
вівці та кози
5,3
5,7
4,4
0,9
5,1
5,3
5,1
1,1
4,8
4,9
5,3
1,5
5,4
5,2
5,7
2,3
4,6
4,9
5,2
2,1
5,3
5,2
5,0
1,46.Виробництво м'яса
(у забійній вазі)
6,1
7,2
7,4
7,9
6,9
7,9*Складено та розраховано за даними:
1) Статистичний щорічник України за 2000 рік. - Київ: Техніка, 2001. - С.176, 179
2) Статистичний щорічник "Сільське господарство України" за 2000 рік / Державний комітет статистики України: Під загальним керівництвом Ю.М. Остапчука.-К., 2001.-262с.-С.163-166, 173

Як свідчать розрахунки, в Київському регіоні в 1991-2000 роки мало місце значне скорочення поголів'я худоби: великої рогатої худоби - на 806 тис. голів, або на 61,6 %; свиней - на 299 тис. голів, або на 35,1 %; овець і кіз - на 36 тис. голів, або на 45 %. В цілому в Україні у зазначений період темпи скорочення поголів'я худоби становили: великої рогатої худоби - 56,8 %; свиней - 48,1 %; овець і кіз - 72,3 %.
В аналізованому часовому просторі відбулося значне зниження обсягів виробництва продукції тваринництва як сировини для виготовлення м'ясних продуктів. В Київському регіоні в 2000 році порівняно з 1990 роком виробництво м'яса в забійній вазі скоротилося на 149,2 тис. тонн, або на 57,4 %, у тому числі яловичини і телятини - на 87 тис. тонн, або на 66,9 %, баранини і козятини - на 0,3 тис. тонн, або на 42,9 %, м'яса птиці - на 32 тис. тонн, або на 64 %, м'яса кролів - на 0,1 тис. тонн, або на 20 % (див. додаток Т).
Одним з важливих показників рівня розвитку сировинної бази м'ясопромислового виробництва є обсяг середньодушового виробництва м'яса у забійній вазі, динаміка якого в аналізованому часовому періоді характеризується тенденцією значного зменшення (табл. 2.2).

Таблиця 2.2
Тенденції середньодушового виробництва м'яса у забійній вазі
в Україні і Київському регіоні (кг)*
Роки 2000 рік у відсотках до років19901995200019901995Україна 84,044,533,640,075,5Київський регіон57,937,626,145,169,4Київський регіон у % до України68,984,577,7112,891,9*Складено і розраховано за даними: Статистичний щорічник: "Сільське господарство України" за 2000 рік / Державний комітет статистики України: Під загальним керівництвом Ю.М. Остапчука.-К., 2001. - 262 с.-С. 174

Як свідчать приведені дані, в 1991- 2000 роках відбувся значний спад середньодушового виробництва м'яса у забійній вазі як сировинного ресурсу для виробництва м'яса і м'ясних продуктів у готовому товарному виді в Київському регіоні. Він становив в регіоні 56,5 % при середньому по Україні 59,5 %, тобто він був менший на 3 процентни