Вы здесь

Психологічні особливості засуджених-суїцидентів

Автор: 
Суліцький Вадим Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001689
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КОНТРОЛЬ
1. Організація контролю за станом:
- виконавської дисципліни в органах і установах виконання покарань;
- обліково-реєстраційної дисципліни в установах виконання покарань;
- виконання актів Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.
Персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни несуть заступники Голови, начальники управлінь, самостійних відділів Департаменту, начальники управлінь, відділів Департаменту в АР Крим та областях, начальники установ.
Для безпосереднього здійснення контрольних функцій в кожному підрозділі призначається працівник, якому доручається ведення обліку законодавчих актів, рішень органів державної влади та управління, відомчих нормативних актів та інших документів, виконання яких відноситься до профілю діяльності служби.
Порядок здійснення контролю:
1. У кожному підрозділі складається і періодично поновлюється перелік законодавчих актів, які відносяться до сфери його діяльності, рішень вищих органів державної влади й управління, нормативних актів і рішень колегії Департаменту, виконання яких розраховано на тривалий термін.
2. При надходженні контрольного документа, доручення Голови та його заступників, начальники служб стислою резолюцією на ньому чітко визначають його виконавців і встановлюють строки, порядок і спосіб його реалізації, особисто беруть на контроль його виконання.
3. Після розгляду керівником контрольний документ передається працівникові, призначеному для здійснення контрольних функцій.
Останній бере на облік і потім направляє безпосередньому виконавцю.
4. На кожний контрольний документ, взятий на облік, складається контрольна картка, яка вручається виконавцю.
5. Безпосередньо відповідальність за своєчасне і в повному обсязі виконання контрольного документу несе служба (посадова особа), яка вказана у ньому першою (організатор виконання).
6. Контрольний документ повинен бути виконаний у строк, вказаний керівником, який його розглянув.
7. Документ вважається виконаним лише тоді, коли прийнято рішення з усіх поставлених в ньому завданнях і питань, про що письмово або усно проінформовано автора резолюції, а також повідомлено службу або особу, яка здійснює контроль.
8. Зняти з контролю документ має право тільки посадова особа, яка встановила строки його виконання, або особа, яка тимчасова її заміщує.
9. Штаб (оргвідділення, орггрупа або спеціально призначена особа) та Управління справами (канцелярія) щомісячно аналізують стан виконавської дисципліни і доповідають Голові (начальнику управління, відділу, установи), вносять відповідні пропозиції.
Обліково-реєстраційна дисципліна в установах виконання покарань здійснюється згідно наказу Департаменту від 05.06.2000 № 117 "Про затвердження і введення в дію Інструкції про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в установах кримінально-виконавчої системи заяв, повідомлень і іншої інформації про злочини і події".
Виконання актів Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України здійснюється згідно наказу Департаменту від 28.07.2000 № 159 "Про організацію виконання Указу Президента України від 29.03.2000 р. № 549/2000 "Про заходи щодо удосконалювання організації контролю за виконанням актів і доручень Президента України".
Наказом передбачений наступний порядок організації контролю:
а) контроль за термінами виконання вищевказаних документів покладається:
- в Департаменті на управління справами;
- в регіональних управліннях на секретаріат;
- в установах виконання покарань - на канцелярію;
б) контроль за якістю виконання (аналіз, узагальнення і підготовка документів) покладається на визначених керівництвом підрозділу виконавців.
Керівники органів і установ несуть персональну відповідальність за своєчасне і повне виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.
2. Органи (державні і міжнародні), що здійснюють контроль за діяльністю кримінально-виконавчої системи.
Контроль за діяльністю кримінально-виконавчої системи здійснюється:
1. Представниками прокуратури (Закон України від 05.11.99 "Про прокуратуру");
2. Уповноваженим Верховної Ради з прав людини (Закон України від 23.12.97 "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини";
3. Представниками служби безпеки (Закон України від 25.03.92 "Про службу безпеки України");
4. Членами Комітету проти тортур Ради Європи (Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню).
3. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відвідування установ кримінально-виконавчої системи. Порядок направлення ув'язненими та засудженими листів на ім'я Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Закон України від 23.12.97 "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини").
Згідно зі ст. 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" Уповноважений має право відвідувати у будь-який час місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи відбування засудженими покарань та установи примусового лікування і перевиховання, психіатричні лікарні, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію щодо умов їх тримання.
Згідно зі ст. 21 цього Закону кожен може без обмежень і перешкод звернутися до Уповноваженого у порядку, передбаченого чинним законодавством. При зверненні до Уповноваженого не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.
Особа, позбавлена волі, може звернутись із письмовим зверненням до Уповноваженого або його представників. У цьому разі до неї не застосовуються обмеження щодо листування. Звернення такої особи протягом двадцяти чотирьох годин