Вы здесь

Розвиток і становлення топографії кровоносних судин селезінки в ранньому періоді онтогенезу людини

Автор: 
Шумко Богдан Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001832
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Об'єкти дослідження

Дослідження виконано на 61 серії послідовних гістологічних зрізів зародків і передплодів та 71 трупі плодів та новонароджених людини. Матеріал одержували з акушерсько-гінекологічних і патолого-анатомічних відділень лікувальних закладів м. Чернівці та області. Для дослідження були використані також серії гістологічних зрізів зародків та передплодів людини музею кафедри анатомії людини Буковинської державної медичної академії. Препарати плодів масою понад 500 г, а також трупи новонароджених, досліджувались безпосередньо в прозекторській Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні.
Періоди внутрішньоутробного розвитку (зародковий, передплодо-вий, плодовий) систематизовані за класифікацією Г.О. Шмідта [101]. Віковий склад об'єктів дослідження (табл. 2.1, 2.2) визначали за зведеними таблицями А.Г. Кнорре [43], Б.М. Пэттен [69] на підставі вимірювання тім'яно-куприкової довжини (ТКД).
Вимірювання зародків і передплодів віком до 2-х міс. розвитку виконували після одноденного фіксування їх у 5% розчині нейтрального формаліну [77], завдяки чому досягалась сталість форми драглистої консистенції тулуба об'єкта. Така концентрація нейтрального формальдегіду найменше змінює розміри препаратів [73, 74].
Препарати передплодів віком понад 2 міс., а також трупи плодів та новонароджених після вимірювання ТКД фіксували у 12% розчині формаліну впродовж 2-х тижнів. Надалі їх зберігали у 5% розчині формаліну.
Таблиця 2.1
Віковий і кількісний склад об'єктів, досліджених методами мікроскопії, реконструкції та тонкого препарування
Вік об'єктів дослід-ження (тижні)Тім'яно- куприкова довжина (мм)Досліджено об'єктівМетоди дослідженняМікро-скопіїРеконструкціїТонкого препару-ванняПластичноїГрафіч-ноїЗАРОДКИ:44,5-6,055-4-56,5-8,044-1-68,5-13,0661--ПЕРЕДПЛОДИ:714,0-20,51212-1-821,0-30,588-2-931,0-41,0552--1042,0-46,077-151147,0-54,088--21254,5-79,066-15Всього616131012
Таблиця 2.2
Віковий і кількісний склад об'єктів, досліджених методами препарування, корозії та рентгенографії
Вік об'єктів дослід-
ження
(місяці)Тім'яно-куприкова довжина (мм)Досліджено об'єктівМетоди дослідженняПрепаруванняКорозіїРентгено-графіїПЛОДИ:485,0-139,01010--5140,0-185,088-16188,0-230,0991-7235,0-270,077218275,0-300,0661-9301,0-340,0662210346,0-375,05511Новонароджені202011Всього717186
2.2. Методи дослідження

Вивчали топографо-анатомічні взаємовідношення кровоносних судин селезінки не окремої вікової групи, а простежували динаміку ембріотопографії названих структур впродовж усього періоду внутрішньоутробного розвитку. Для досягнення поставленої мети нами використано комплекс адекватних морфологічних методів дослідження, що включає виготовлення і вивчення серій гістологічних зрізів, мік- макроскопію, звичайне та тонке препарування під контролем мікроскопа МБС-10, ін'єкцію кровоносних судин з наступною рентгенографією або корозією, виготовлення і вивчення пластичних та графічних реконструкційних моделей.
Варіаційно-статистична обробка цифрових даних, одержаних при морфометрії, проведена за методикою Р.Б.Стрелкова [87]. Критерій достовірності становив Р ? 95%.
2.2.1. Метод мікроскопії. Фіксовані зародки і передплоди промивали проточною водою впродовж 24-48 годин що залежало від їх розмірів. Після цього препарати на одну добу занурювали в 35% розчин етанолу, а потім частину з них тотально фарбували борним карміном впродовж 1-3 діб (залежно від розмірів об'єкта). Передплоди з ТКД понад 18,0 мм підлягали декальцинації, для чого їх занурювали в 7% розчин азотної кислоти на 1-3 доби [88]. Для уникнення набряку сполучної тканини препарати впродовж однієї доби обробляли 5% розчином сірчанокислого натрію.
Зневоднення препаратів здійснювали шляхом проведення їх через батарею спиртів висхідної концентрації (від 30% розчину до абсолютного спирту включно). Заливали препарати в парафін. Як проміжне середовище між абсолютним спиртом та парафіном використовували хлороформ. У кожному розчині препарати знаходились впродовж 24-28 годин.
Виготовлення серійних гістологічних зрізів із парафінових блоків завтовшки 10-15 мкм. проводили в одній із трьох площин: сагітальній, фронтальній або горизонтальній. Серійні зрізи фарбували ліонською синькою, пікрофуксином, індигокарміном, гематоксиліном та еозином за загальноприйнятими методами і поміщали їх у канадський бальзам. Морфометричні дослідження проводили за допомогою окуляр-мікрометра і морфометричної лінійки.
2.2.2. Метод пластичного реконструювання. З метою визначення форми, розташування напрямку та топографо-анатомічних взаємо-відношень кровоносних судин селезінки між собою та із сусідніми органами в зародковому і передплодовому періодах розвитку використовували метод виготовлення пропорційно збільшених пластичних реконструкційних моделей на основі серій послідовних гістологічних зрізів. Завдяки цьому методу в об'ємному зображенні вивчали не тільки зміну форми та розмірів мікроскопічних структур, але й динаміку становлення їх топографо-анатомічних взаємовідношень
[48, 50, 75].
Пластичні реконструкції виготовляли за методом М.Г. Туркевича [90] у модифікації [12, 46, 72].
Структури, що досліджували, після вивчення серії препаратів під мікроскопом, підрахунку кількості зрізів і визначення кратності збільшення зарисовували. Контури мікроскопічних структур відповідно до орієнтирів зарисовували за допомогою мікропроекційного апарата безпосередньо на воскові пластини. Воскові моделі зрізів мікроскопічних структур вирізали і з повного їх комплекту складали одну цілісну модель, дотримуючись відповідної послідовності.

2.2.3. Метод графічного реконструювання. У випадках, коли об'єкти складались з дрібних деталей, застосовували менш трудомісткий і, разом з тим, інформативний метод гра