Вы здесь

Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні

Автор: 
Римар Ольга Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002362
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Сутність і зміст понятійного апарату системи знань в галузі параолімпійського спорту

Будь-яка система знань виражається в конкретних основних термінах та їх визначеннях. Сучасна наука про фізичне виховання та спорт сформувалась як окрема галузь наукового пізнання відносно недавно. Її межі можна окреслити кінцем Х1Х - початком ХХ століття. Визначальними чинниками при цьому виступали такі процеси: утвердження вагомості й значущості ідей тілесного вдосконалення, фізичного здоров'я, гармонійного розвитку особи; гуманістичні начала в суспільно-громадському житті й теологічній думці; формування регіональних та міжнародних організаційних структур спортивного руху; окреслення певної системи спортивних змагань різного рівня; активний розвиток суміжних до фізичної культури наук: педагогіки, анатомії, фізіології, психології, військової справи тощо.
Вважаємо, що на початку ХХ століття окреслилася і відповідна система спеціалізованих термінів та понять. В міру накопичення локальних знань, з розкриттям сутності та змісту конкретних закономірностей, принципів, умов, форм фізкультурно-спортивної активності (діяльності) галузева терміносистема постійно розширюється й поповнюється.
Аналізуючи структурні елементи "Олімпійського спорту" як наукової та навчальної дисципліни, у власне теоретичній частині В.Платонов та С.Гуськов зауважують, що "термины и определения должны не только охватывать совокупность знаний, образующих указанную дисциплину, но и выделять и обобщать относительно устойчивое в этих знаниях, обогащать свое содержание в соответствии с развитием новых ситуаций в олимпийском спорте - уточнением его места как общественного явления, расширеним закономерностей и др." [103, c.11].
Тобто певні терміни є визначальними, ключовими й системоформуючими чинниками, в нашому випадку в галузі спорту інвалідів.
Вихідною логічною основою в системі знань про спорт інвалідів служать поняття, що виражають основні властивості об'єктів або явищ; судження про ці властивості; висновки, що виражають найбільш загальні уявлення про зв'язки, причини і закономірності вивчення явищ.
Система знань про спорт інвалідів виражається перш за все в основних термінах і їх визначенні. Терміни і визначення повинні не тільки охоплювати сукупність знань, що охоплюють параолімпійський спорт, але і виділяти та узагальнювати відносно стале в цих знаннях, збагачувати свій зміст у відповідності з розвитком нових ситуацій у спорті інвалідів.
У нашому випадку ми спробуємо проаналізувати такі основні терміни: параолімпійський рух, Параолімпійські ігри, літні Параолімпійські ігри, зимові Параолімпійські ігри, Параолімпійська символіка, Параолімпійський символ, Параолімпійське гасло, Параолімпійський прапор, Параолімпійський гімн, Параолімпійська клятва, Параолімпійська емблема, Параолімпійська хартія, Міжнародний параолімпійський комітет, Національний параолімпійський комітет, Національна організація неповносправних, програма Параолімпійських ігор, чемпіон Параолімпійських ігор, нозологія.
Параолімпійський рух - соціальний рух серед неповносправних сучасної епохи, який охоплює світове співтовариство в дусі взаємовизнання та співпраці, чесної та відкритої конкуренції в основі якої стоїть людська особистість, її здібності та досягнення без дискримінації політичного, релігійного, економічного, расового характеру.
Параолімпійські ігри - це Олімпійські ігри інвалідів, змагання між спортсменами-інвалідами в індивідуальних та командних видах спорту, визнаних Міжнародним параолімпійським комітетом в якості параолімпійських. Параолімпійські ігри проводяться один раз на чотири роки у тому ж місті, де і Олімпійські ігри, з літніх і зимових видів спорту. В них беруть участь інваліди з різними вадами у здоров'ї. Латинське значення префікса "пара" - означає той, що приєднався. Тобто ігри для інвалідів приєднуються до Олімпійських і проводяться одразу після їх завершення.
Літні Параолімпійські ігри - найкрупніші всесвітні комплексні змагання серед інвалідів з літніх видів спорту, які проводяться з 1960 року (Рим, Італія) під керівництвом Міжнародного параолімпійського комітету у відповідності до Параолімпійської хартії.
Зимові Параолімпійські ігри - найкрупніші всесвітні комплексні змагання серед інвалідів із зимових видів спорту, які проводяться з 1976 року (Ерншельдсвік, Швеція) під керівництвом Міжнародного параолімпійського комітету кожні чотири роки.
Параолімпійська символіка - комплекс атрибутів параолімпійського руху. Міжнародний параолімпійський комітет, так само, як і Міжнародний олімпійський комітет має свою символіку, це: параолімпійський символ, параолімпійське гасло, параолімпійський прапор, параолімпійський гімн, параолімпійська емблема, параолімпійська клятва. Всі права на параолімпійську символіку належать виключно Міжнародному параолімпійському комітетові.
Параолімпійський символ - складається з трьох з'єднаних між собою напівсфер зеленого, червоного та синього кольорів. Ці три напівсфери символічно відображають найсуттєвіші компоненти розвитку людини: свідомість, тіло, дух. Вперше параолімпійський символ репрезентовано у 1964 році на Параолімпійських іграх у Токіо (Японія).
Параолімпійське гасло - це гасло Параолімпійських ігор, текст якого звучить так: "Велич людського духу". Параолімпійське гасло затверджено Міжнародним параолімпійським комітетом у 1989 році.
Параолімпійський прапор - біле полотнище з параолімпійським символом у центрі. Вперше параолімпійський прапор репрезентовано у 1964 році на Параолімпійських іграх у Токіо (Японія).
Параолімпійський гімн - гімн, який було вперше репрезентовано у 1964 році на Параолімпійських іграх у Токіо (Японія).
Параолімпійська клятва - це клятва спортсменів-параолімпійців, текст якої звучить так: "Від імені всіх спортсменів я обіцяю, що ми братимемо участь у цих Параолімпійських іграх, поважаючи й дотримуючись встановлених пра