Вы здесь

Перебіг вірусних гепатитів у осіб, які вживають наркотичні речовини

Автор: 
Чуба Павло Степанович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002501
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ І
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Загальна характеристика хворих
За період з 1994 по 1997 рр. в 1 інфекційному відділенні Центральної міської клінічної лікарні (ЦМКЛ) м. Києва на лікуванні знаходилось 3747 хворих на ВГ. З року в рік простежувалась тенденція до збільшення кількості хворих на ВГ (рис. 2.1) і явного омолодження контингенту хворих. Однією з основних причин цього є збільшення серед хворих на ВГ частки осіб, які інфікувались шляхом ін?єкційного вживання наркотиків.
Рис. 2.1. Кількість хворих на ВГ
Виявлено тісний позитивний зв'язок (коефіцієнт кореляції ? 0,89) між усіма трьома величинами. У 1997 році кількість хворих на ВГ, в анамнезі у яких було ін'єкційне вживання наркотиків, становила 180 (18,2%) осіб [229, 230]. Серед них було 166 (92,2%) хворих чоловічої статі. Середній вік хворих - 20,5 років. Наймолодшому було 15 років, найстаршому - 34 роки. Проте, істинну кількість хворих із наявним наркологічним анамнезом установити важко, так як далеко не всі вони зізнаються у вживанні наркотичних речовин.
У відповідності з поставленою метою й задачами палатним методом за період з 1994 по 1997 рік з 3747 хворих, які госпіталізовані в 1 інфекційне відділення ЦМКЛ м. Києва, відібрано 363 хворих на ВГ чоловічої статі віком від 15 до 25 років із наявністю в анамнезі ін'єкційного вживання наркотиків. Саме таким критеріям згідно нашим даним і даним літератури [45, 53, 121] відповідає більшість хворих на ВГ із наявним наркологічним анамнезом. Для більшої однорідності групи хворих жіночої статі, а також хворих чоловічої статі віком старше 25 років, враховуючи незначну їх кількість (відповідно менше 8,0% і 7,8%), вирішено не включати в основну групу. В основну групу також не ввійшли хворі з наявністю в анамнезі зловживання алкоголем, для виключення впливу цього чинника на результати дослідження.
Обстеження хворих виявило надзвичайне етіологічне розмаїття (табл. 2.1). Звертає на себе увагу переважаючий відсоток хворих на мікст-гепатит - 212 пацієнтів (58,4%). При цьому, найчастішою була комбінація ГВ+ГС. Саме ці два віруси мають найбільше розповсюдження серед ІН.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих основної групи в залежності від етіології ВГ
ДіагнозКількість хворих абс.кіл.%ГВ + ГС18952,1ГВ108 29,7ГС43 11,8ГА + ГС 11 3,0ГА + ГВ + ГС 5 1,4ГВ + ГД + ГС 51,4ГА + ГВ1 0,3ГВ + ГД1 0,3Всього363100 Наявність тільки анти-HCV, при відсутності можливості обстеження хворих на анти-HCV IgM, анти-HCV NS4, NS5, визначення RNA HCV і проведення пункційної біопсії печінки, не дозволила нам диференціювати різні форми та тривалість HCV-інфекції.
Ретельний аналіз групи хворих на ГВ+ГС, у залежності від наявних маркерів ГВ, виявив її неоднорідність і привів до розділу її на дві підгрупи: перша - хворі, в яких був підтверджений гострий ГВ (анти-Cor IgM +) - у подальшому група ГВ+ГС - 178 (49,0%) хворих, та хворі, в яких був відсутній гострофазовий маркер ГВ при наявності деяких інших маркерів (HBsAg, анти-HBs, HBeAg, анти-HBe) - у подальшому група HBV+HCV-інфекція - 11 (3,0%) хворих. Остання група є різнорідною. У 7 (63,6%) пацієнтів були відсутніми HBsAg і анти-Cor IgM при наявності анти-HBs, анти-HBe і анти-HCV, що може трактуватися, як перенесений у минулому ГВ із наступним видужанням, а активність процесу обумовлена HCV. Це узгоджується з даними літератури про, переважно, самолімітуючий перебіг гострого ГВ на тлі HCV-інфекції в ІН і HCV-інфекцію, як основний чинник подальшої хронізації [149]. В інших 4 (36,4%) пацієнтів були наявні анти-HCV, HBsAg та анти-HBe при відсутності анти-Cor IgM, що свідчило або про носійство HBV і наявність ГС, або, не виключався, хронічний мікст-гепатит ГВ+ГС.
У контрольну групу були відібрані хворі чоловічої статі віком до 25 років: 85 хворих на ГВ (анти-HBC IgM+), 37 хворих на ГВ+ГС (анти-HBC IgM+, анти-HCV+) та 34 хворих на ГС (анти-HCV+) із відсутністю будь-яких свідчень, чи об'єктивних ознак вживання наркотиків в анамнезі, чи під час перебування в стаціонарі, а також зловживання алкоголем. Потрібно зазначити, що при формуванні контрольної групи хворих на ГВ+ГС виникли труднощі. З 263 хворих на ГВ+ГС чоловічої статі віком 15 - 25 років, які знаходились на стаціонарному лікуванні в період з 1994 по 1997 роки, тільки у 26 (9,9%) не було виявлено факту вживання наркотиків в анамнезі і під час перебування в стаціонарі. Тому підбір хворих у групу проводився і протягом 1998 - 2000 рр. Хворі, як контрольної групи, так і основної, переважно, направлялись до стаціонару дільничними терапевтами. Серед хворих основної групи дещо більше реєструвалось випадків самозвернень.
Найбільше хворих було віком 17 - 21 рік: в контрольній групі - 59,0%, в основній - 70,8%. Середній вік хворих контрольної групи - 20,6?0,5 років, основної групи - 19,9?0,3 років. Суттєво не відрізнявся і середній вік хворих основної і контрольної груп з різною етіологією ВГ. Проведений кореляційний аналіз не виявив зв'язку між віком хворих та наявністю мікст-гепатиту (коефіцієнт кореляції - 0,02).
Вивчення соціальних аспектів хворих основної й контрольної груп виявило в першій значно більший відсоток хворих, які не працюють (р?0,001) (рис. 2.2, 2.3). Звертає на себе увагу також велика частка серед пацієнтів основної групи школярів та студентів (26,4%).
Рис. 2.2. Соціальний склад хворих основної групи
Рис. 2.3. Соціальний склад хворих контрольної групи
Ступінь тяжкості хвороби визначався відповідно із загальноприйнятими критеріями [5, 11, 26]. При визначені тяжкості перебігу ВГ у хворих основної групи виникли певні труднощі. Часто було важко вирішити чим обумовлені деякі прояви хвороби, наприклад, інтоксикаційний чи диспепсичний синдроми, тяжкістю ВГ, чи пов'язані з наркотичною інтоксикацією або абстинентним синдромом. У зв'язку з цим, при визначені тяжкості ВГ у хворих основної групи, оцінювались, у першу чергу, об'єктивні, насамперед, лабораторні показники. В основній і конт