Вы здесь

Удосконалення регіональних земельних відносин у процесі здійснення земельної реформи (на прикладі Львівської області)

Автор: 
Ковалишин Олександра Федорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002585
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (1990-2000 РОКИ)
2.1. Тенденції в розвитку земельних відносин у Львівській області
Сучасний стан реформування земельних відносин пов'язаний насамперед з тими соціально-економічними процесами, які на даний час відбуваються в сільському господарстві. Суттєвий вплив на них мають також процеси інтеграції, властиві агропромисловому комплексу: переплітання взаємозв'язків між сільським господарством і суміжними з ним переробними галузями; формування спільної та спільно-часткової власності на землю тощо. Очевидно, такий стан речей зумовлює тенденції в змінах земельних відносин як в цілому по країні, так і у Львівській області зокрема.
Останнє десятиріччя (1990-2000 роки) характеризується виникненням господарств ринкового типу, великої кількості користувачів та власників земельних угідь, формуванням їх землекористувань, законодавчим закріпленням різних форм власності на землю. Ці заходи привели до змін у структурі земельних угідь, особливо частки в них земель колективних сільськогосподарських підприємств та громадян. Аналізуючи даний період, можна побачити стійку тенденцію до зменшення кількості землі, що була у користуванні перших, та, навпаки, збільшення її у других (рис. 2.1).
Станом на 01.01.1990 р. у користуванні державних сільськогосподарських підприємств було 63,5 %, у користуванні громадян - 6,8 % земельних угідь в загальному земельному фонді області. Через сім років (на початку 1997 року) їх частка складала відповідно 42 і 21,1 %, а у 2000 році - 38,1 та 24,9 %. Ці дані свідчать, що площа сільськогосподарських підприємств у 2000 році порівняно з 1990 роком зменшилася вдвічі, а площа угідь громадян збільшилася майже в чотири рази.

Слід зауважити, що перерозподіл земельних угідь між даними категоріями землекористувачів незначно вплинув на структуру земель сільськогосподарського призначення (рис. 2.2). Тільки на 1,3% зменшилась площа ріллі, а під багаторічними насадженнями, сінокосами зросла на 2,5%.
Радикальні зміни відкрили у сфері земельних відносин широкі можливості для становлення й розвитку нових форм господарювання на землі. Десятирічний період характеризувався створенням селянських фермерських господарств, нових агроформувань на основі спільно-сумісної та спільно-часткової власності на землю. Даний процес проходив в два етапи.
Перший із них характеризувався збільшенням кількості господарств ринкового типу (селянських спілок, сільськогосподарських кооперативів, акціонерних товариств тощо), які утворювались на базі існуючих колгоспів і радгоспів (табл. Б.1). Особливо таке зростання спостерігалось впродовж 1990-1995 років. Разом з цим намітилась тенденція розукрупнення сільськогосподарських підприємств. Це було характерним для всіх утворюваних форм господарювання, за винятком акціонерних товариств. Одночасно стали виникати агроформування на основі руху паїв, наявність яких на початок 1998 року наведено в табл. Б.2.
Другий етап процесу реструктуризації сільськогосподарських підприємств пов'язаний із закінченням процесу паювання земель. В даному випадку створення господарств ринкового типу проходило виключно на базі використання земельних часток (паїв). Поштовхом до посилення реальних заходів в цьому плані послужив Указ Президента від 03.12.1999 року "Про невідкладні заходи щодо реформування агропромислового сектора економіки", який передбачав до 1 квітня 2000 року повністю провести реформування колективних господарств.
У результаті цього у Львівській області на приватній основі створились різні типи агроформувань. Серед них переважаючими є: товариства з обмеженою відповідальністю (320 або 44,% від загальної кількості); приватно-орендні підприємства (256 або 35,9%); фермерські господарства, сформовані на основі
Таблиця 2.1.
Формування нових підприємств на базі приватної власності у межах Львівської області станом на 25.01.2001 р.
РайонСтворено нові агроформуванняВсьогов тому числіПриватно-
орендніТзОВФермерськіІншіСелянські к-сть/гасередній розмір, гак-сть/гасередній розмір, гак-сть/гасеред. розмір, гак-сть/гасередній розмір, гак-сть/гасередній розмір, гак-сть/гасеред. розмір, гаБродівський33/277848415/7141142813/188701451--15/1772118664/10651,61Буський30/3110410363/3228107626/262821010--1/15941594169/3722,20Городоцький32/1814556717/111076539/6926769--6/11118382/5311,39Дрогобицький33/15341464--28/150575373/195652/884445/1072,38Жидачівський40/246696162/5211260529/147985104/27226805/1937387172/3111,81Жовківський46/285096198/222727832/192816025/35807161/342034201046/47104,50Золочівський42/3149774915/758550526/211898141/27232723--15/312,09Кам'янко-Бузький23/35761155411/16713151911/1790416271/11431143--380/8852,33Миколаївський23/1401060913/90546969/4557506--1/399399186/3451,86Мостиський42/1659939515/464230925/111644461/34341/75875868/1792,64Перемишлянський41/1086426427/670424811/26752432/3191591/11661165516/6251,21Пустомитівський40/1332433312/617851413/44383417/12101728/1498187345/5171,50Радехівський34/300808844/288972226/255289811/111111113/5501831050/11741,12Самбірський65/3141548329/1355846715/844756318/83774653/1032344411/5821,42Сколівський12/13611--10/0--2/13668--Сокальський48/4533394430/2780992618/17524973----1720/36702,13Старо-Самбірський53/2607749230/146494883/22077353/1755817/9046532377/4091,08Стрийський26/195687523/130143314/113348098/10061251/5927592752/901,75Турківський16/Яворівський35/2977785032/258648082/270313511/121091210--72/1071,49Всього по області714/450002630256/165865647320/23089272155/2380943283/294363547670/157102,05
об'єднання власників земельних часток (55 або 7,7%). Разом з цим створилось 7670 одноосібних селянських