Вы здесь

Економіко-математичні моделі оцінки впливу метеорологічних умов на ефективність авіаційного транспорту.

Автор: 
Майкова Еліна Вільгельмівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U002612
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ З УРАХУВАННЯМ ПОГОДНИХ УМОВ
2.1. Особливості роботи транспорту
Одна з найважливіших потреб людства - потреба в переміщенні. Вона задовольняється за допомогою транспорту.
Ні один з відомих видів транспорту не може самостійно забезпечити повний цикл переміщень. Ця задача вирішується тільки при чіткій взаємодії декількох видів транспорту - окремих частин транспортного комплексу.
Організація роботи транспортного комплексу України - задача складна і нагальна для економіки держави. Єдність транспортної системи держави повинна забезпечуватись з урахуванням потреб в перевезеннях, транспортних зв'язків з сусідніми державами, розвиток і функціонування яких здійснювалось на протязі багатьох століть.
Єдність транспортної системи держави доцільна не тільки при громадській формі власності, але і при акціонуванні і приватизації частини транспортних засобів і магістралей. Ринкові відносини та конкуренція повинні бути направлені на максимальне задоволення потреб населення ,підприємств і держави в пасажирських і вантажних перевезеннях.
Єдина транспортна система - сукупність ефективно взаємодіючих незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості видів транспорту - шляхів сполучення і транспортних засобів, які забезпечують виконання вантажно-розвантажувальних робіт, перевезення людей і вантажів з використанням сучасних прогресивних технологій з метою найкращого задоволення попиту населення і вантажовласників на транспортні послуги.
Транспорт, як і всяка виробнича система, має зовнішнє і внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище - користувачі транспортних послуг, умови виконання поставлених задач (економічні, матеріальні, метеорологічні та ін.). Внутрішнє середовище - трудовий колектив, транспортні засоби, пристрої та ін.
Головною задачею єдиної транспортної системи держави повинно бути максимальне задоволення потреб користувачів транспортних послуг на основі ефективної взаємодії всіх видів транспорту, всіх елементів внутрішнього середовища транспортного комплексу з урахуванням обмежень економічного характеру, обмежень по екології, безпеці, надійності, соціальної справедливості транспортного обслуговування.
Транспорт є частиною інфраструктури ринку, тому що він реалізує обмін товарами і надає послуги населенню. Але він сам як суб`єкт ринку продає свої послуги на переміщення товарів і пасажирів. Різні види транспорту можуть по-різному в різних умовах надавити ці послуги, створюючи тим самим транспортний ринок. Праця транспортних працівників є працею виробничою, вона теж приймає участь у створенні національного доходу, у збільшенні громадського здобутку, який вимірюється в вартісній формі. Частка транспортних витрат у вартості продукції промисловості і сільського господарства складає 15-20% і більше.
Але транспорту властиві і деякі особливості, які відрізняють його від інших галузей [1,2,3].
По-перше, транспорт не виробляє нового суттєвого продукту, а тільки приймає участь у його виробництві та реалізації. При цьому можна вважати, що процес виробництва закінчується тільки тоді, коли продукція надійшла замовнику.
По-друге, продукція транспорту - перевезення вантажів і пасажирів - невіддільна від процесу транспортного виробництва. Її не можна накопичити, створити її запаси. Тому проблема резервів на транспорті полягає не у створенні запасів продукції, а в забезпеченні резервів пропускної спроможності чи провізної спроможності.
По-третє, продукція транспорту не містить сировини, тому частка заробітної плати в її собівартості вдвоє більша, ніж в промисловості. Витрати на амортизацію, паливо і електроенергію складають майже 50% всіх експлуатаційних витрат. Тому для зменшення собівартості перевезень найважливішими факторами є підвищення продуктивності праці, покращення використання транспортних засобів, особливо рухомого складу, скорочення витрат палива і електроенергії на одиницю роботи по перевезенню.
Крім того, кругообіг коштів, які виділяються на розвиток транспорту, відрізняються від кругообігу коштів, які направлені на розвиток промисловості і сільського господарства. На транспортному ринку реалізується не товар у вигляді нової речі, а сам виробничий процес транспортної промисловості. Тому вимоги до ефективності і якості роботи транспортної системи відносяться не тільки до її ринкової продукції, кінцевому результату транспортної діяльності, але і безпосередньо до транспортного виробничого процесу. При цьому особливе значення мають: прискорення і безперебійність транспортного процесу, скорочення строку доставки вантажів та пасажирів, забезпечення схоронності вантажів, безвідказності всіх ланок транспортного конвеєра, підвищення якості роботи співробітників, підприємств, кожного виду транспорту і транспортної системи в цілому.
Безпосередньо з транспортом пов`язана робота багатьох галузей народного господарства: машинобудування, транспортобудування, паливоенергетики, металургії, лісової промисловості та ін. Транспорт використовує біля 20% дизельного пального, біля 5% електроенергії, 10% лісоматеріалів, 5% чорних металів.
Транспорт здатен суттєво вплинути на економічний потенціал держави, розширення торгівлі, підвищення рівня життя населення. Він сприяє підвищенню продуктивності праці, скороченню доставки людей і вантажів. Але він вимагає і значних капіталовкладень і значних експлуатаційних витрат.
Транспорт негативно впливає на оточуюче середовище. На долю транспорту приходиться 40% всіх шкідливих викидів в атмосферу, від яких автомобільному транспорту належить до 80%.
Хоча в межах єдиної транспортної системи авіаційний транспорт складає відносно невелику частку порівняно з залізничним та автомобільним (близько 15% пасажирських перевезень), значення цього виду транспорту не можна не враховувати. Найбільша його перевага полягає в швидкості перевезень, і цей фактор часто має вирішальне значення при виборі виду транспорту як в межах держави, так і на міжнародних маршрутах.
У 2001 ро