Вы здесь

Інтенсивність росту бичків та зміни в окремих ланках метаболізму ліпідів при додаванні рослинного і тваринного жиру до раціону.

Автор: 
Павкович Сергій Ярославович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U002644
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Р О З Д І Л 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментальна і науково-виробнича частина дисертаційної роботи виконані в умовах кафедри тваринництва і навчально-дослідного господарства "Дублянське" Львівського державного аграрного університету (м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область), спілки власників селянських господарств "Колбаєвицька" (с. Колбаєвичі, Самбірський район, Львівська область) та науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок (м. Львів) впродовж 1998-2000 років.
З цією метою проведено два науково-виробничі і один науково-пошуковий дослід на відгодівельних бичках чорно-рябої породи різних вікових груп.
У якості добавок до раціонів піддослідних тварин та інтрарумінального введення бичкам, використовували яловичий кормовий жир виробництва Львівського м'ясокомбінату й олію із насіння ріпака озимого сорту Тисменицький і виготовлені на основі вказаних жирів кальцієві мила і аміди жирних кислот. Кальцієві мила жирних кислот одержували шляхом омилення триацилгліцеролів ріпакової олії і яловичого жиру гідроксидом кальцію [54]. Аміди жирних кислот отримували при обробці ріпакової олії аміаком [86]. Жирнокислотний склад ліпідів ріпакової олії і волового кормового жиру наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Жирнокислотний склад ріпакової олії і яловичого
кормового жиру, %
Жирна кислотаШифр жирної кислотиРіпакова оліяЯловичий жир1234Міристинова14:01,222,40Пентадеканова15:00,280,13Продовження табл. 2.11234Пальмітинова16:08,1824,54Пальмітоолеїнова16:14,121,26Стеаринова18:02,5728,73Олеїнова18:147,2038,17Лінолева18:227,723,90Ліноленова18:38,190,91Арахінова20:00,520,32
У першому досліді, в якому вивчалась продуктивна і метаболічна дія використання добавок тваринних і рослинних жирів у раціонах бичків, проведено два експерименти.
У першому експерименті дослідження проводились на некастрованих бичках чорно-рябої породи 6-10-місячного віку, розділених у три групи за принципом аналогів по 5 голів у кожній в осінньо-зимовий період. Тварини контрольної групи впродовж вказаного періоду отримували типовий основний раціон, як зразок для тварин 7- і 10-місячного віку приведено в таблицях 2.2 і 2.4, згідно норм [83], який складався із сіна, кормового буряка, кукурудзяного силосу і зернової суміші.
Таблиця 2.2
Вміст основних елементів живлення у раціоні бичків
7-місячного віку контрольної групи
Корм
кгКор-мові оди-ниціПерет-равний про-теїн, гКаль-цій, гФос-фор, гСуха речо-вина, г Кліт-кови-на, гСи-рий жир, гКа-ро-тин, мг12345678910Сіно20,9818013,25,01512,6520,8 3530Продовження табл. 2.212345678910Силос кукуру-дзяний
12
2,28
198
21,6
8,4
2258,4
622,8
102
180Кормові буряки101,21104,05,0126713217,0-Концен-тровані корми
1,2
1,28
99,9
3,6
4,4
1017,4
66,1
22,2
2,3В тому числі: пшенич-на дерть
0,55
0,65
52,7
2,0
2,2
476
26,4
7,8
1,1ячмінна дерть0,40,4426,51,31,732520,56,70,7вівсяна дерть 0,250,1920,70,30,5216,419,27,70,5Кухонна сіль0,035--------Всього25,235,74587,942,422,86055,41341,7176,2212,3
У раціоні для бичків контрольної групи 7-місячного віку на 1 кормову одиницю припадало 102 г перетравного протеїну, протеїнове відношення становило 5,8, жиро-протеїнове - 1:4,8, відношення кальцію до фосфору - 1,9 до 1.
Бички 1-ої (дослідної) групи отримували аналогічний раціон, у якому частину зернової основи раціону заміняли нативним яловичим кормовим жиром (5% від маси комбікорму), а тварини 2-ої (дослідної) групи - такий же раціон, у якому частину зернової основи раціону заміняли кальцієвими милами, виготовленими на основі яловичого жиру (5% від маси комбікорму) при збереженні ізокалорійності раціону (табл. 2.6 і 2.8).
Таблиця 2.3
Концентрація енергії, поживних і біологічно активних речовин в 1 кг сухої речовини раціону бичків
ПоказникОдиниця виміруКонтрольна група, вік 7 міс.Обмінна енергіяМДж10,9Кормова одиницякг0,95Сирий протеїн%14,0Перетравний протеїн%9,7Сирий жир%2,9Сира клітковина%22,1Кальційг7,0Фосфорг3,8Натрійг3,8Магнійг2,2Каротинмг35,0Вітамін Емг110Вітамін ДІО228Йодмг0,18Цинк мг48,0Марганецьмг47,5Кобальтмг0,5Мідьмг7,8Залізомг51,2
У другому експерименті дослідження проводились на чотирьох групах бичків-аналогів чорно-рябої породи 6-10-місячного віку по 5 голів у кожній. Тварини контрольної групи отримували такий же раціон як і бички контрольної групи першого експерименту (див. табл. 2.2; 2.4).
Таблиця 2.4
Вміст основних елементів живлення у раціоні бичків
10-місячного віку контрольної групи
Корм
кгКор-мові оди-ниціПерет-равний про-теїн, гКаль-цій, гФос-фор, гСуха речо-вина, г Кліт-кови-на, гСи-рий жир, гКа-ро-тин, мгСіно31,47270,019,87,52268,9781,252,545,0Силос кукуру-дзяний
13
2,47
214,5
23,4
9,1
2446,6
674,7
110,5
195,0Кормові буряки80,9688,03,24,01013,6105,613,6-Концен-тровані корми
1,2
1,28
99,9
3,6
4,4
1017,4
66,1
22,2
2,3В тому числі: пшенич-на дерть
0,55
0,65
52,7
2,0
2,2
476,0
26,4
7,8
1,1ячмінна дерть0,40,4426,51,31,7325,020,56,70,7вівсяна дерть 0,250,1920,70,30,5216,419,27,70,5Кухонна сіль0,04--------Всього25,246,18672,450,025,06746,51627,6198,8242,3
У раціоні для бичків контрольної групи 10-місячного віку на 1 кормову одиницю припадало 109 г перетравного протеїну, протеїнове відношення становило 5,3, жиро-протеїнове - 1:4,8, відношення кальцію до фосфору - 2 до 1.
Таблиця 2.5
Концентрація енергії, поживних і біологічно активних речовин в 1 кг сухої речовини раціону бичків
ПоказникОдиниця виміруКонтрольна група, вік 10 міс.Обмінна е