Вы здесь

Спеціальні силові якості дзюдоїстів та їх розвиток на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Автор: 
Соловей Алла Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002689
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ II. МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальна характеристика методів досліджень
Рішення поставлених задач здійснювалося за допомогою наступних методів дослідження:
Теоретичний аналіз, аналіз літературних даних.
Педагогічне спостереження.
Педагогічний експеримент.
Пульсометрія.
Відеозйомка.
Метод динамометрії.
Метод експертних оцінок.
Методи математичної статистики з використанням ЕОМ.
Теоретичний аналіз, аналіз літературних даних
У процесі роботи над дисертацією вивчені і проаналізовані 191 літературне джерело, в тому числі 31 закордонне. На їх основі розкриваются проблеми теорії і методики спортивного тренування, біомеханічні особливості моторики, теоретичні основи і методичні особливості побудови тренувального процесу і використання фізичних вправ на різних етапах підготовки спортсменів, а також вплив фізичних вправ на біомеханічні властивості скелетних м'язів.
Педагогічне спостереження
Педагогічні спостереження проводилися на першому етапі дослідження (лютий 1998р. - березень 1998 р.) за навчально-тренувальними зборами збірної команди України. Були проведені педагогічні спостереження навчально-тренувального збору в м. Львові при підготовці до Європейських турнірів класу "А" членів збірної команди України, яка налічувала 19 осіб (9 жінок, 10 чоловіків), з метою з'ясування особливостей спеціальної силової підготовки в передзмагальному періоді.
Пульсометрія
Метод пульсометрії використовувався на першому етапі досліджень при педагогічних спостереженнях за членами збірної команди України на навчально-тренувальних зборах при підготовці до міжнародних турнірів класу "А". Метод використовувався з метою визначення рівня навантаження, в збірній команді України і порівняння його з рівнем навантаження у лідерів Європи, світу та рівнем навантаження при проведенні навчально-тренувальних зборів в Європі. Показники ЧСС знімалися за 10 секунд. Для визначення зони інтенсивності і розрахунку об'єму проведеної роботи в умовних одиницях результат вимірів збільшувався в 6 разів, оцінювався за шкалою навантажень, множився на час виконання роботи в даній зоні і отримували результат загального навантаження. Контроль ЧСС здійснювався в наступному порядку: до початку тренування, після розминання, після відробки, в інтервалі відпочинку, до і після змагальних сутичок, по закінченню тренування.
Відеозйомка
Відеозйомка змагальної діяльності здійснювалася в стандартних умовах з дотриманням усіх біомеханічних і метрологічних вимог із застосуванням відеокамери Panasonic M 9000, Panasonic M 3000, SHARP VL-H 410. Результати зйомки опрацьовувались на видеокомп'ютерному комплексі, який включає комп'ютер з пам'яттю 17 Ггб; відеоплати MIRROW-1500; відеомагнітофонів NV-HD 750A, NV-SD300AM; відеомонтажний пульт XV-AL100; телевізора SAMSUNG SK-7271 WP; стерео звукова система PIONEER XR-P5500M.
Результати зйомки оброблялися на відеокомп'ютерному комплексі спортивного клубу "Український Кодокан" НПУ імені М.П. Драгоманова. При цьому у спортсменів визначалися технічні дії, які найбільш ефективні і частіше використовуються та входять до програми коричневого і чорного поясів, а також кількісні показники, що характеризують змагальну діяльність дзюдоїстів.
Метод експертних оцінок
Метод експертних оцінок, як загальний науковий метод дослідження використовувався на другому та третьому етапах дослідження при оцінюванні виконання кількості та якості рухових дій. Експертами були обрані фахівці-тренери, які мають вищу спеціальну підготовку в боротьбі дзюдо. Оцінку здійснювили три тренери-судді І категорії з досвідом тренерської роботи більше 10 років.
Метод динамометрії
Для перевірки ефективності запропонованої методики ССП використовувався метод динамометрії. Для виміру сили тяги в борців застосовувались пружинні динамометри, у яких механічна тяга забезпечує індикацію максимальних величин (Б. И. Оноприенко, 1961; В. Мостерд, 1964; Т. М. Абсалямов, 1966; Б.М. Рибалко,1967 і ін.). Вимірювання сили проводилось в характерних позах борців, в яких вони показували максимум зусиль при виконанні кидків. Так, для вимірювання сили м'язевих груп при виконанні кидка борець тягнув лямку, прикріплену до динамометра, який був закріплений до міцної основи (стіна, стовб). При цьому борець приймав зручне положення для виконання кидка. Показники динамометрії вимірювалися до і після експерименту.
Методи математичної статистики з використанням ЕОМ
У процесі статистичної обробки результатів дослідження обчислювались такі статистичні характеристики: середнє арифметичне Хс, Yc, стандартна похибка різниці середніх арифметичних S (Xc-Yc) . Достовірність приросту результатів в контрольній та експериментальній групах визначалася за t-критерієм Стьюдента при р

2.2. Організація досліджень
Дослідження виконувалися в спортивному клубі з дзюдо "Український Кодокан" Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова м. Київ і на навчально-тренувальних зборах у м.Львові.
Робота включала чотири етапи досліджень, проведених протягом 1997 - 2001 років. Послідовність постановки і вирішення задач диктувалася логікою дослідницького процесу й одержуваних результатів.
На першому етапі досліджень (листопад 1997р. - лютий 1998р.) для вирішення поставлених задач використовувався метод аналізу літературних даних. У процесі роботи над дисертацією було вивчено 191 джерело, у тому числі 31 закордонне, що розкривають проблеми теорії і методики спортивного тренування, біомеханічні особливості моторики, теоретичні основи і методичні особливості побудови тренувального процесу і використання фізичних вправ на різних етапах підготовки спортсменів, а також вплив фізичних вправ на біомеханічні властивості скелетних м'язів.
На другому етапі досліджень (лютий 1998р. - березень 1998 р.) були проведені педспостереження за навчально-тренувальним збором в м. Львові при підготовці до Європейських т