Вы здесь

Визначення медико-соціальних чинників формування наркоманії серед учнівської молоді та обґрунтування її первинної профілактики на прикладі західного регіону України

Автор: 
Беспалько Віктор Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002750
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клініко-епідеміологічна характеристика досліджуваного контингенту учнівської молоді
В основу даної роботи покладено результати обстеження 8840 учнів, студентів та хворих на наркоманію за період з 1997 по 2001 роки.
Дослідження проводилось серед учнів шкіл, гімназій, коледжів, технікумів, студентів вищих навчальних закладів, курсантів вищих військових закладів, а також серед осіб, хворих на наркоманію.
Використовувались дані офіційної статистики, патопсихологічні методи, інтерв'ювання та анкетування за допомогою анкет, розроблених кафедрою анатомії, фізіології і валеології Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету у співавторстві з Українським інститутом громадського здоров'я (додаток А.1). Питання анкет складаються з 47 пунктів і побудовані таким чином, щоб вибрана відповідь була тільки підкреслена, тобто відсутня можливість ідентифікації почерку.
Анкетування здійснювалось без присутності педагогів. Кожна анкета вкладалась в окремий конверт. В подальшому після закінчення анкетування конверти збирались в окремий ящик і перемішувались. Таким чином ми максимально намагались дотримуватись принципу повної анонімності, що є запорукою отримання максимально точного результату.
Дослідження у школах та гімназіях проводилось у трьох вікових групах: 10-13 років, 14-16 років і 17-18 років. Серед учнів та студентів дослідження проводилось у віковій групі 15-18 років. Загальна вибірка складала 8600 анкетованих. При обробці анкет 600 було відбраковано. Таким чином, отримані результати стосуються 8000 анкетованих. За статевою ознакою вибірка складала 4100 осіб чоловічої статі і 3900 осіб жіночої.
Програма, обсяг і методи досліджень відображені в таблиці 2.1.

ПРОГРАМА, ОБСЯГ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ Таблиця 2.1
І етап. Вибір напрямку дослідження, обґрунтування обсягу і методів
ІІ етап. Комплексний аналіз взаємозалежності розповсюдження наркотизації серед дітей і підлітків в залежності від медичних, біологічних, психологічних, соціальних чинників.
ІІІ етап. Вивчення та аналіз впливу наркотизації на психічну і соматичну патологію дітей та підлітків.
ІV етап. Наукове обґрунтування обсягів і методів первинної профілактики наркоманії серед учнівської молоді.

Завдання роботиМетод дослідженьОб`єкти дослідженьДжерела інформаціїОбсяг досліджень1. Аналіз та систематизація наукової інформації про сучасні технології первинної профілактики наркоманіїекспертний-дані вітчизняних та зарубіжних наукових
джерел4282. Вивчення розповсюдження наркоманії в учнівському середовищі західного регіону Українисоціально-гігієнічний, медико-соціологічний школярі, учні, студенти навчальних закладіврезультати анонімного анкетування та інтерв'юванняв навчальних закладах, дані офіційної медичної статистики86003. Вивчення мотиваційних чинників дитячої та підліткової наркотизаціїекспертний, соціально-гігієнічний, медико-соціологічний, патопсихологічнийшколярі, учні, студенти навчальних закладів, хворі, які страждають на наркоманіюрезультати анонімного анкетування, інтерв'ювання, патопсихологічних методів88404. Вивчення соматичної і психічної патології у хворих на наркоманіюклінічний, медико-соціологічний, патопсихологічний, інструментальний, лабораторнийхворі на наркоманіюрезультати патопсихологічних, клінічних та параклінічних обстежень хворих на наркоманію2405. Визначити потребу в сучасних методах первинної профілактикиекспертний, медико-соціологічнийхворі на наркоманію, школярі, учні, студенти навчальних закладів, педагогічні працівники, батькидані вітчизняних та зарубіжних наукових джерел та отримані експериментальні результати-
З метою визначення відсотка щорічного зростання кількості учнів, що вживають наркотичні та психоактивні речовини, кожного року анкетування проводилось в ідентичних навчальних закладах.
Вибірка складала приблизно однакову кількість осіб. Питання, що нами ставились, були абсолютно ідентичними.
Для контролю з метою вивчення впливу перманентної професійної профілактики наркоманії та токсикоманії на наркологічну ситуацію в учнівському середовищі нами були вибрані школи, технікуми, СПТУ, де протягом 2 років постійно проводилась профілактична робота.
У 1997-1998 роках нами було проанкетовано 1900 осіб. Серед них школярі складали 900 осіб, учнів СПТУ - 220 чоловік, учні технікумів - 500 осіб, студенти вищих навчальних закладів - 280 чоловік. За статевою ознакою вибірка складала 1100 юнаків та 800 дівчат.
Серед школярів вікової групи 10-13 років проанкетовано 320 осіб, 14-16 років - 310 і 17-18 - 270 осіб.
У 1999 році було проанкетовано 860 школярів, 234 учні СПТУ, 310 студентів вищих навчальних закладів, студентів технікумів - 700.
Серед школярів вікова група 10-13 років складала 265 осіб, 14-16 - 330, 17-18 - 265 осіб.
У 2000 році було проанкетовано 870 школярів. З них вікова група 10-13 років складала 260 осіб, 14-16 - 335 осіб, 17-18 - 275 осіб. Також в цьому році проанкетовано 230 учнів СПТУ, 315 студентів вищих навчальних закладів, студентів технікумів - 810.
У 2001 році було проанкетовано 910 школярів, з яких вікова група 10-13 років складала 274 чоловіки, 14-16 - 347 чоловік, 17-18 - 289 чоловік. Також у цьому році було проанкетовано 236 учнів СПТУ, і 295 студентів вищих навчальних закладів, студентів технікумів - 564.
Серед контрольної групи за період з 1998 по 2000 роки було проанкетовано 1560 осіб, серед них школярі складали 880 осіб, учні СПТУ - 216, учні технікумів 265 осіб, 199 студентів вищих навчальних закладів.

2.2. Клінічна характеристика обстежених хворих. Методи дослідження
Наступним етапом даної роботи є результати обстеження 240 осіб, що систематично вживають наркотичні та психоактивні речовини.
В нашому дослідженні ми використовували експертний, соціально-гігієнічний, патопсихологічний методи, метод класичного психоаналізу, катанамн