Вы здесь

Удосконалення методики організації автобусних перевезень в транспортній системі міст

Автор: 
Крейсман Едуард Августович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U003275
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">РОЗДІЛ 2<br /> ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО АВТОБУСНОГО СПОЛУЧЕННЯ<br /> 2.1 Концепція та оціночний критерій соціально-етичного маркетингу в автобусних міських перевезеннях<br /> <br /> У сучасний період формування ринкових відносин на транспорті, за наявних ознак малоконтрольованої конкуренції, необхідно здійснювати системний комплекс заходів, щоб покращувати на більш вдосконаленому рівні автобусні перевезення. Для муніципальних автотранспортних підприємств першочергово потрібно визначати і оперативно реалізовувати внутрішні виробничі резерви, грунтуючись при цьому на наукових засадах. Міське автобусне сполучення має бути спрямованим на те, щоб із скороченням соціальних, економічних та екологічних витрат задовольняти існуючі пасажиропотоки у просторі й часі.<br /> В умовах ринкових відносин, коли в конкурентне суперництво вступають різні форми власності, важливим є побудова транспортного процесу таким чином, коли він відповідатиме вимогам усіх його учасників, тобто щоб він функціонував за концепцією соціально-етичного маркетингу [64, 65]. Ця концепція стверджує, що задачею процесу організації є встановлення потреб та інтересів цільових ринків у забезпеченні бажаної задоволеності ефективним, більш продуктивним, ніж у конкурентів, методом, з одночасним збереженням благополуччя як споживача зокрема, так і суспільства в цілому.<br /> Такою концепцією соціально-етичного маркетингу стосовно міського пасажирського транспорту має бути охоплено три категорії населення з різними напрямами інтересів (рис. 2.1). Згідно з даною концепцією, пасажири зацікавлені в наданні послуг від автобусного обслуговування, що виявляється у комфорті перевезень, нижчій вартості та мінімальному часі пересування. Одночасно власники автотранспортних підприємств піклуються відносно вищих грошових прибутків, а суспільство в цілому завжди стурбоване станом і збереженням навколишнього середовища, забруднення якого у великих містах на 50% створюється автомобільним транспортом. Вище сформульовану концепцію маркетингу прийнято у якості критерію, який здатний задовольняти всіх учасників транспортного процесу. Стосовно до кожної із трьох сторін, це буде визначено наступними положеннями [66, 67].<br />Суспільство<br />(екологічний стан міста,<br />обмежене забруднення довкілля)<br /> <br /> Пасажири Автотранспортні підприємства<br /> (комфорт, нижча вартість поїздок, (мінімізація витрат,<br /> мінімум часу пересування) вищий прибуток)<br /> <br /> Рис. 2.1. Схема концепції соціально-етичного маркетингу в автобусних перевезеннях<br /> <br /> Для пасажирів безпосереднім показником комфорту є, можливо, менший загальний час , годин, на пересування (). Складовими частинами часу бувають головним чином: підхід до зупинки; очікування транспорту; поїздка безпосередньо в транспортному засобі; перехід від зупинки до місця призначення.<br /> У грошовому виразі витрати, пов'язані із фактичним часом пересування, можливо визначити, якщо відома для заданих умов реальна соціальна вартість однієї години, витраченої пасажиром на поїздку автобусом. По відношенню до загальної річної кількості перевезених пасажирів такі витрати складуть<br /> <br /> (2.1)<br /> <br /> У відповідності з існуючими методами [1, 22], витрати на експлуатацію рухомого складу визначають із урахуванням впливу багатьох параметрів, тому їх доцільно виразити такою загальною функцією:<br /> <br /> (2.2)<br /> <br /> де - загальний пробіг, км;<br /> - норма витрати палива на 100 км пробігу, л/100 км;<br /> - ціна 1 л палива, грн;<br /> - експлуатаційна швидкість автобусів, км/год;<br /> - годинний тариф оплати праці водія, грн;<br /> - балансова вартість автобуса, грн;<br /> - норма амортизаційних відрахувань на 1000 км пробігу, %;<br /> - балансова вартість однієї шини, грн;<br /> - кількість шин у комплекті на одному автомобілі, шт;<br /> - норма відрахувань на шини на 1000 км пробігу, %;<br /> - кількість працюючих автобусів, шт;<br /> - норма накладних витрат на експлуатацію одного автобуса, грн;<br /> - норма відрахувань задля проведення ТО і ТР автобусів на 1000 км пробігу, грн. [68-70]. Удосконаленням організації перевезень досягатиметься зниження витрат за рахунок підвищення експлуатаційної швидкості та зменшення витрат палива автобусами. Для величини таких впливаючих параметрів як безпосередньо матимуть значення вибрані тип та моделі рухомого складу, їх технічний стан.<br /> Екологічні витрати суспільства внаслідок забруднення навколишнього середовища від автомобільного транспорту та стан екології міст досі визначають на підставі статистичних обстежень, але у деяких країнах оцінюють безпосередньо в грошовому виразі наявні збитки від шуму та забруднення повітря. Так, серед країн Західної Європи на даний час поширений критерій, визначений у євро/1000 пас.км для пасажирського сполучення та євро/1000т.км для вантажних перевезень. Зокрема, збитки від шуму мікроавтобусів та легкових автомобілів оцінюють у 4,5 євро/1000 пас.км, а шкоду від забруднення повітря викидами їх двигунів - у 6,6 євро/1000 пас.км. За аналогічними відомостями, збитки від шуму автобусів великої місткості приймають на рівні 0,45, а від забруднення повітря такими автобусами - 0,70 євро/1000 пас.км. Із цих даних можна зробити важливий висновок про те, що при перевезенні 1000 пасажирів легковими автомобілями забруднення повітряних басейнів міст буде більшим у 10 разів, а ніж при перевезенні автобусами.<br /> Виходячи з викладених положень соціально-етичного маркетингу, розроблено критерій якості пасажирських автобусних перевезень, за який прийнято мінімізацію питомих сумарних витрат усіх сторін, що залучені до транспортного процесу, при умові задоволення пасажиропотоку в просторі та часі, тобто<br /> <br /> ,</span></p>