Вы здесь

Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових та вегетативних функцій організму

Автор: 
Коротка Галина Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U003699
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нами вивчено вплив функцiональної асиметрiї мозку, ступеню моторної активності лівої гемісфери на відновлення порушеної функції задніх кінцівок у білих щурів лінії Вістар масою від 180 до 250 г у різних серіях експериментів. Проведено 6 серій експериментів на 97 тваринах.
У 1-й серії (12 тварин) вивчався вплив ступню моторної активності лівої гемісфери на відновлення порушеної моторної функції лівої та правої задніх кінцівок.
У 2-й серії (20 тварин) вивчався вплив ступеню моторної активності лівої гемісфери на відновлення порушеної моторної функції правої задньої кінцівки.
У 3-й серії (10 тварин) вивчався вплив пірацетаму на активність лівої гемісфери.
У 4-й серії (20 тварин) вивчався вплив пірацетаму на ефективність відновлення порушеної функції правої задньої кінцівки.
У 5-й серії (22 тварини) вивчався вплив аміназину на активність лівої гемісфери.
У 6-й серії (13 тварин) досліджувався вплив аміназину на відновлення порушеної рухової функції правої задньої кінцівки. Права кінцівка використовувалась тому, що її рухи регулює ліва гемісфера (враховуючи перехрест нисхідних трактів).
Проведено 2 серії досліджень на людях.
В одній серії (на 20 особах жіночої та чоловічої статі) вивчався вплив моторно-просторової функціональної асиметрії мозку на стан механізмів регуляції серцевої діяльності у стані спокою та при фізичному навантаженні.
У другій серії (на 43 особах жіночої та чоловічої статі) вивчався вплив моторно-часової асиметрії мозку на стан механізмів регуляції серцевої діяльності в стані спокою та при фізичному навантаженні.

2.1. Методи експериментів на тваринах
2.1.1.Методика визначення ступеню моторної активності лівої гемісфери.

Визначалась функціональна моторна асиметрія мозку шляхом визначення моторної активності лівої півкулі мозку по методиці "відкритого поля". Ця методика грунтовно розроблена [15, 17, 78, 82, 103, 175] і дозволяє визначити інтенсивність рухової реакції щурів в умовах вільної поведінки.
Авторами було встановлено, що в контролі рухової активності домінує ліва півкуля мозку, яка чинить активуючий вплив на локомоцію, в той час як права півкуля пригнічує її. Саме тому чим більша інтенсивність рухів щура, тим повинно бути більше виражено індивідуальне домінування лівої півкулі.
Iнтенсивнiсть рухiв щурiв визначалась по кiлькостi пересiчених твариною квадратiв "вiдкритого поля" за певний час. При цьому саме в перші хвилини досліду авторами встановлено вірогідне домінування лівої півкулі як у самців, так і у самок..
У наших дослідженнях інтенсивність рухів щурів визначалась по кількості пересічених квадратів "відкритого поля" за перші 3 хвилини спостереження за поведінкою тварини. Всього проводилося 4 дослідження на кожній тварині на протязі 4-х днів. Активність лівої півкулі оцінювалася шляхом визначення коефіціенту Ка (який ми називали коефіцієнтом асиметрії), по формулі:
Ка = Q / t, де Q - всього пересічених квадратів за час (t) 4-х досліджень. Потім розраховували натуральний логарифм величини Ка, як це прийнято представляти коефіцієнти інтенсивності функціонування мозку [14].
Моторна активність лівої півкулі, як правило, визначалася до порушення рухової фнкції кінцівок у тварин.
2.1.2. Методика порушення рухової функції задніх кінцівок у щурів
Порушення рухової функції кінцівок проводились після визначення індивідуального ступеня моторної активності лівої півкулі мозку та вихідних показників рухової функції кінцівки.

Проводилася операція в стерильних умовах по порушенню цілостності сідничного нерва під гексеналовим наркозом (40 мг/кг маси). Порушення цілостності нерва проводили у всіх дослідах однаково: трьохразовим передавлюванням однієї і тієї ж ділянки нерва зажимом (типа "москит") строго по середній лінії стегна. Після операції відновлення рухової функції кінцівок досліджувалось на протязі 4-х тижнів (щотижня).

2.1.3. Методика дослідженя рухової функції кінцівок до та після операції.
Рухова функція кінцівок досліджувалася по методикам [162] в установці для визначення параметрів локомоторних актів щурів, захищеної авторським свідоцтвом І.Я. Сердюченко, Є.А. Макій, П.М. Мантуло. [162].
Згідно цим методикам використовувались інтегральні показники відновлення рухів кінцівки в умовах вільних пробіжок тварин. Тварини рухались по просторній закритій зі всих боків пластмасовій доріжці, на якій закріплювали паперову стрічку довжиною 120 см, і шириною 10 см.
Ще до визначення вихідних показників тварин заздалегідь навчали робити пробіжки шляхом вироблення мотивації на їжу, яка подавалася в закритій камері в кінці доріжки.
На початку доріжки знаходилася паролонова губка змочена чорнилом. Таким чином тварина на початку доріжки змочувала чорнилом ступні кінцівок і далі на паперовій стрічці зоставляла сліди (відбитки лап). По цим слідам визначали в мм: L - довжину повного шагу між слідами задніх кінцівок, h - відстань поміж слідами передньої та задньої кінцівок, МП - міжпальцеві проміжки (загальну суму поміж 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 2-4, 1-5 пальцями). МП в більшій частині дослідів визначали також по слідам, які одержували методом "вертикального опускання тварини на горизонтальну опору". При використанні цього методу у тварин виникає рефлекс розходження пальців і на аркуші паперу зостаються відбитки пальців.
2.1.4. Методика штучної зміни моторної активності лівої півкулі (асиметрії мозку) та вивчення впливу цієї зміни на відновлення рухів задніх кінцівок.

Для зміни ступеня індивідуальної асиметрії мозку були використані пірацетам та аміназин, які за даними досліджень [61] змінюють міжпівкульову асиметрію по показникам електроенцефалограми. Обидва лікарські засоби являються психотропними речовинами. Пірацетам являється ноотропним засобом з широким спектром дії при порушенні розумової діяльності людини, що виникає при астенічних та депресивних станах після черепно-мозкової травми, при лі