Вы здесь

"Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті (на матеріалі на-уково-технічної літератури)"