Вы здесь

Абдомінокраніальна травма, поєднана з алко гольною інтоксикацією, (клініко-епідеміологічна характеристика. Лікувально-діагностична такти ка).

Автор: 
Новіков Федір Микитович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000584
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМНО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальні положення.
В даній дисертаційній роботі, дотримуючись академічних вимог друкованого
дослідження, першочергове значення має вибір методів, методик добору
інформації, визначеного масиву дослідження та методології аналізу одержаної
інформації.
Особливістю дослідження, що проводиться, є його клініко-епідеміологічний
характер, що обумовлює збір та аналіз інформації, як-то б визначити, у двох
масивах (або більш наявних сукупностях явища): загально-епідеміологічної
характеристики вимагають вивчення у максимально великому виборі, який
наближається за своїм об'ємом до генеральної сукупності явища, детально, для
досягнення достовірного клініко-епідеміологічного та клінічного аналізу
необхідно мати масив «повноцінних» випадків пошкоджень, які пройшли визначені
етапи лікування і повністю (у тому числі і у відношенні алкогольної
інтоксикації) верифікований діагноз.
Враховуючи вищенаведене, першочергове значення мають певні бази дослідження
(вивчення) та оптимального об'єму масиву вивчення.
2.2. Визначення бази дослідження.
У всяких дослідженнях схожих з даним, оптимальним є вивчення явища у масштабі
його генеральної сукупності. Але слід враховувати наступне.
Україна є великою європейською державою, яка займає територію 603,7 тис.
квадратних км з різноманітними географічними умовами, з населенням (на 1.01.96
р.) – 51725,4 тис. чоловік.
У 1995 році в Україні зареєстровано 2646581 випадок травми, при цьому рівень
травматизму склав 5135,9 на 100 000 населення.
Попередні пошукові дослідження, що проведені у руслі виконання даної роботи
показали, що не менш як 30,2 % усіх травм трапляються у осіб, які знаходились у
стані алкогольного сп'яніння, при цьому АКАТ складає близько 20-30 % від усієї
травми.
Таким чином, масив генеральної сукупності явища складає 239780 випадків, що
містить у собі свідомо нереальний обсяг для вивчення та робить практично
неможливим верифікацію діагнозу за кожним випадком одержаного пошкодження, що є
необхідною умовою щодо проведення повноцінного наукового аналізу та одержання
достовірних результатів.
Тому необхідне рішення питання про вибір моделі та об'єкту дослідження.
Визначення об'єму і моделі дослідження.
З метою визначення обсягу дослідження у масштабі та забезпечення достовірності
результатів у медико-біологічних дослідженнях прийнято використовувати закон
великих чисел, який не тільки дозволяє забезпечити необхідний та достатній
обсяг дослідження, але й визначає параметри моделі дослідження. Враховуючи
характер дослідження, що проводиться можливо вивчання визначеної проблеми
тільки на моделі натурного типу [19].
Для дотримування закону великих чисел необхідно виконання двох умов: наявність
моделі (бази) вивчення, яка містить у собі характеристики достатності типовості
генеральної сукупності явища, та виконання розрахунків обсягу необхідного та
достатнього масиву за спеціальними методиками.
Що стосується виконання першої вимоги закону великих чисел, то за базу (модель)
вивчення було обрано м. Київ для визначення загальних епідеміологічних
показників та науково-практичний центр політравми Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД).
Київ є великим промисловим та адміністративним центром, столицею України. Місто
характеризується різноманітним ландшафтом, наявністю крупних водоймищ,
розвинутою транспортною інфраструктурою, певним рівнем злочинності.
Вищенаведене визначає наявність значного травматичного середовища, достатнього
для виникнення поєднаних пошкоджень.
Склад населення міста є достатньо типовим для України і складає 2654,6 тис.
населення, разом з цим у м. Києві мешкають мігранти з різних регіонів України,
які зберегли у значній мірі традиції споживання алкогольних напоїв.
Травматизація населення м. Києва складає 552,8 на 10 тис. населення, в тому
числі близько 25 % у стані алкогольного сп’яніння (розрахунковий показник).
КМКЛШМД (до 1997 р. – НПО ШМД та МК) є великим лікувально-профілактичним
закладом, яке містить у собі типовий структурно і за можливістю надання
екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим, в тому числі з поєднаною
травмою. В структурі лікарні діє науково-практичний центр політравми (до 1998
р. – клініка політравми), який виконує функції головного структурного
підрозділу означеного профілю Державної служби медицини катастроф (ДСМК)
України.
До 1998 р. клініка політравми являлась єдиним лікувальним підрозділом такого
типу, до якого госпіталізувались практично 100 % постраждалих з поєднаною АКТ в
м. Києві. В структурі лікарні також існує єдине у м. Києві спеціалізоване
травматологічне відділення для надання невідкладної медичної допомоги
постраждалим, які знаходились у стані алкогольного сп'яніння.
Враховуючи вищенаведене можна вважати першу вимогу закону великих чисел
виконаною.
Дотримуючись умов репрезентативності обраного масиву вивчення забезпечується
розрахунком необхідного і достатнього масиву спостережень.
Для виконання цього завдання більш оптимальною є методика, яка широко
застосовується у медико-статистичних дослідженнях, така що рекомендується до
проведення клінічних та епідеміологічних досліджень (1989; А.М.Мерков, 1963;
Л.Е.Поляков, 1971., В.Н.Кувина з співавт.).
t2 2
n = -------, (2.1)
2
де t – коефіцієнт Ст'юдента, – максимально можлива помилка, яка завдається
дослідником, - дисперсія теоретичного рядка розподілу.
Краніо-абдомінальна травма є альтернативно варійованою ознакою, тому
підкоряється закону диз'юнкції, що визначає максимально можливу дисперсію
р