Вы здесь

Гідроімпульсний привод вібраційного руху робочого органу розкочувальної машини для виготовлення кільцевих заготовок

Автор: 
Томчук Валерій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U001405
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР ПРИНЦИПОВОЇ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО
ПРИВОДА ВІБРАЦІЙНОЇ РОЗКОЧУВАЛЬНОЇ МАШИНИ
2.1. Можливість реалізації кінематичних схем приводів робочих органів
розкочувальної машини за умови вібраційного навантаження кілець
Кінематична схема привода розкочувальної машини передбачає наявність приводів
розкатника (натискного валка) та розкатної оправки, між якими розміщується
розкочуване кільце. Розкатнику надається можливість радіального руху подачі з
утворенням робочого зусилля розкочування та відведення його у вихідне
положення. Обертання розкатника та розкатної оправки, між якими обертається
розкочуване кільце, утворюють головний рух деформування. Рухи подачі кільця в
робочу зону, відсікання та виведення його з робочої зони, утримання в робочому
положенні під час розкочування забезпечують спеціальні механізми, якими
оснащується розкочувальна машина. До цих механізмів відносяться також
контрольно-вимірювальні механізми. Послідовність розкочування кільця
шарикопідшипника у спрощеному вигляді наведена на рис. 2.1. Вихідна заготовка
кільця переміщується в робочу зону за допомогою, наприклад, перевантажувача з
захватним пристроєм та виставляється співвісно з розкатною оправкою на опорному
ролику (позиція 1). Далі розкатна оправка переміщується в напрямку кільця та
займає своє місце в його середині з відповідною фіксацією вільного кінця
оправки в опорному підшипниковому вузлі. Розкатник переміщується в радіальному
напрямку відносно розкочуваного кільця та притискує останнє до розкатної
оправки, сворюючи робоче зусилля розкочування. Перевантажувач відводиться у
вихідне положення. Одночасно розкатна оправка та розкатник отримують примусове
обертання навколо своїх вісей (оправка за годинниковою стрілкою, а розкатник
проти ). Додаткове зусилля, що створюють на кільці оправка та розкатник під час
обертання, прагне виштовхнути кільце з робочої зони в напрямку обертання
останнього, Це зусилля сприймається опорним роликом, що врівноважує систему
(позиція 2). Після завершення процесу розкочування, за чим слідкує
контрольно-вимірювальний пристрій, який на схемі не показаний, розкатник і
оправка відводяться у вихідні положення, вимикається їх примусове обертання, а
кільце скидається у відвідний лотік (позиція 3).
Для підвищення ефективності процесу розкочування кілець за рахунок додаткового
вібраційного навантаження осередку деформації є можливість запропонувати
наступні схеми вібророзкочування:
до сталої складової радіального зусилля розкочування додається вібраційна
складова;
вібраційна складова надається оправці або розкатнику у вісевому напрямку
(осцилюючий рух).
Вібраційна складова радіального та вісевого зусилля фактично може бути
утворена за умови розміщення направленого віброзбуджувача або на шпинделі
розкатної оправки, або на шпинделі розкатника. В кожному конкретному випадку
рішення щодо вибору схеми розкочування може бути прийняте лише в результаті
всебічного аналізу умов розкoчування з врахуванням конфігурації деталі та
технічних можливостей замовника.
Рис.2.1. Послідовність розкочування кільця шарикопідшипника
Що стосується розкочування кілець підшипників, то цю думку можна пояснити
наступним чином. Наприклад, розкочується вихідне кільце, ширина якого менше
ширини готового кільця (рис.2.2). У випадку (рис.2.2,а), коли розкочується
зовнішнє кільце шарикопідшипника, найбільша ефективність використання вібрацій
може бути досягнута при радіальних та вісевих вібраціях розкатника. У випадку
(рис.2.2,б), коли розкочується внутрішнє кільце шарикопідшипника, доцільно
застосовувати радіальні вібрації розкатника та вісеві оправки. Для розглянутих
випадків радіальні вібрації розкатника можуть бути замінені на радіальні
вібрації оправки
а)
б)
Рис.2.2. Розкочування зовнішнього а) та внутрішнього б) кілець
При виборі розкочувальної машини, що може бути обрана за базову для створення
її вібраційного варіанту, необхідно передбачити наявність приводів вібраційних
складових навантаження на радіальне зусилля розкатника та осьових (осцилюючих)
на шпиндель розкатної оправки.
Технічні можливості передбачають наявність віброзбуджувачів, що випускаються
серійно, або необхідність розробки спеціальних, використання базового
розкочувального обладнання, або створення нового.
2.2. Розробка конструктивної схеми та вибір
приводів вібраційної розкочувальної машини
В умовах виробництва Вінницького підшипникового заводу було прийняте рішення
створити експериментальний зразок вібраційної розкочувальної машини на основі
універсальної профіленакатної машини, конструктивна схема якої приведена на
рис. 2.3. Ця схема передбачає цільове використання машини для розкочування
кілець шарикопідшипників. На чавунній станині 1 жорсткої коробчастої
конструкції змонтовані основні вузли та приводні агрегати машини: шпиндельна
бабка механізма розкатника 2 з гідравлічним приводом радіальної подачі;
напрямні полозки шпиндельної бабки 3; головний електромеханічний привод
шпинделя механізма розкатника 4; розкатна оправка з гідравлічним приводом 5
обертальної та поступальної дії; механізм подачі кілець в робочу зону 6;
круглорозкочувальний пристрій 7; пристрій відведення готових кілець 8;
вимірювальний пристрій 9. В конструкції станини
Рис. 2.3. Конструктивна схема розташування вузлів та приводних агрегатів
базової профіленакатної машини UPW-63
передбачені виносна плита 1.1 для монтування головного приводу 4 та колона -
стяжка 1.2 для забезбечення необхідної жорсткості самої станини при сприйманні
радіального зусилля