Вы здесь

Тверда сажка озимої пшениці та обгунтування імунологічних методів захисту

Автор: 
Ращенко Леся Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001409
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2 УМОВИ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Умови та місце проведення досліджень
Більшість досліджень проводили в декількох грунтово-кліматичних зонах.
Стійкість перспективних сортів пшениці визначали в умовах Степу (Березівська
Державна сортовипробувальна станція (ДСВС) та Лісостепу (МІП). Дослідження
патогенних властивостей популяцій T. caries, впливу інфекційного навантаження
та строків посіву на схильність рослин пшениці до зараження, пошук джерел
стійкості до збудника хвороби та впливу селективного тиску сортів на
вірулентність популяцій патогену вивчали в умовах Київської області (на
дослідних полях МІП та Інституту захисту рослин (ІЗР) в с. Глеваха,
Васильківського району).
Характеристика грунтово-кліматичних умов в цих районах наводиться нижче. Поля
Миронівського інституту пшениці розташовані в південно-східній частині
Київської області на водорозділі рік Рось і Рассава. Рельєф місцевості –
широкохвилястий, досить підвищене плато, так званого Дніпровсько-Канівського
язика. Мікрорельєф території виражений неглибокими пониженнями блюдцеподібної
та видовженої форми до 0,2-1 га. Грунтовий покрив представлений потужними
малогумусними крупнопилувато-суглинковими та пісчаносуглинковими
слабковилугованими чорноземами на світло-палевому лесі. Потужність гумусового
горизонту складає 38-40 см, а вміст гумусу в ньому – 3,58-4,18%. Карбонатний
шар залягає на глибині 45-65 см.
Відносно легкий механічний склад грунту сприяє водонепроникності, доброму
повітряному і тепловому режиму. Грунти характеризуються слабко кислою, близькою
до нейтральної реакцією грунтового розчину, що сприятливо впливає на
вирощування озимої пшениці.
Клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря складає 7,4
оС, але в деякі роки спостерігаються значні відхилення. Самий теплий місяць в
році – липень, а самий холодний – січень. Середня багаторічна температура в в
липні – 20,1 оС , в січні - -6,1 оС .
Умови зволоженості місцевості, де розташований інститут, нестійкі. В окремі
періоди року зволоження коливається від недостатнього до надлишкового. При
середньорічній кількості атмосферних опадів 472 мм. Більша частина опадів –
65-70% випадає в теплу пору року (квітень-жовтень).
Агрокліматичні умови сприятливі для вирощування озимої пшениці.
Теплозабезпеченість території добра. Вологозабезпеченість за вегетаційний
період достатня, тому даний район вважається помірно зволоженим. Перехід від
одного сезону до іншого здебільшого проходить поступово.
Дослідні поля Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва розташовані в дослідному
господарстві “Елітне”, що в 9 км на схід від Харкова. Грунтово-кліматичні умови
господарства є типовими для Східного Лісостепу України з типовим покривом та
рельєфом. Грунти дослідних ділянок представлені потужним середньогумусним
слабкозмитим чорноземом. Грунтоутворюючі та підстилаючі породи – лесові.
Механічний склад грунту в основному легкосуглинковий, невелика частина (близько
20%) ділянки має пісчановажкосуглинковий механічний склад грунту. Грунт
характеризується наступними агрохімічними показниками: кислотність грунту
слабкокисла, близька до нейтральної (рН – 5,6-6,0), загальний гумус 4,9%.
Клімат помірно континентальний. Середньодобова річна температура повітря 7,8
оС. Найбільш теплий місяць – липень ( середня температура 24 оС ), найбільш
холодний місяць січень та лютий ( -7,2 оС та –6,9 оС відповідно). Середня
тривалість безморозного періоду 215 днів. Вегетаційний період складає 198 днів.
Середньобагаторічна дата переходу температури повітря через +5 оС – весною 8
квітня, восени – 26 жовтня.
Середня річна кількість опадів в районі дослідного господарства інституту
складає 511,0 мм з коливанням від 235,0 до 805,0 мм. Найбільш дощовими
здебільшого бувають червень та липень (середньо багаторічна кількість опадів
69,7 та 59,0 мм відповідно), але нерідко в ці місяці встановлюється жорстка
посуха. За серпень-вересень та жовтень випадає 135,0 або 28% річної норми.
Опади цього періоду є важливими для отримання сходів озимих культур. Особливо
після непарових попередників. В період вегетації рослин часто бувають посухи та
суховії.
Середня відносна вологість повітря за квітень-серпень на 13 годину дня
становить 63%. Критична вологість грунту близько 14%. Зими здебільшого
малосніжні з частими глибокими відлигами. Протягом зими переважають вітри
східного та південно-східного, влітку – західного та північно-західного
напрямків. Танення снігу починається в перших числах березня і закінчується в
другій декаді квітня, а прогрівання грунту на глибині 20 см – в кінці третьої
декади квітня.
Фітоучасток лабораторії фітопатології та ентомології розташований на території
Селекційно-генетичного інституту, який знаходиться в південно-західній частині
міста Одеси. Грунти фітоучастка представлені важкосуглинковим, глибоко
закипаючим південним чорноземом з вмістом гумусу 4%. Ці грунти вільні від
засолення і мають нейтральну реакцію (рН=7,0). Поля інституту з глибоким
заляганням грунтових вод, грунти яких характеризуються доброю аерацією, слабко
запливають від зливових дощів і мають добрі фізико-хімічні властивості.
Клімат цього району формується головним чином, під дією вологих атлантичних та
середземноморських повітряних мас. Зима коротка і м'яка, тривалістю близько
двох місяців. Протягом зими спостерігаються часті відлиги. Середня температура
січня ( найбільш холодного місяця) -2 оС, абсолютний мінімум -28 оС. Літо
жарке, триває з травня по вересень. Середня температура липня (найбільш жаркого
місяця) 23 оС, при абсолютному максимумі 38 оС