Вы здесь

Використання енергії поживних речовин раціонів молодняком абердин-ангуської та волинської м'ясної порід при різних рівнях енергетичного живлення

Автор: 
Блюсюк Сергій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001450
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Умови, матеріал та методики досліджень
2.1. Умови, матеріал та схема проведення досліджень
Організація нормованої годівлі м‘ясної худоби на початковому етапі становлення
галузі м’ясного скотарства в Україні потребує вирішення цілого ряду питань.
Дослідження, проведені рядом вчених [45,74,125,222,253,287, 301,336],
показують, що з підвищенням рівня і концентрації енергії в раціонах зростають
прирости живої маси. При цьому більш інтенсивно проходять обмінні процеси
[90,268,275], підвищується перетравність поживних речовин, ступінь використання
енергії корму на утворення продукції [17]. Однак, продуктивне підвищення рівня
енергії не безмежне [18,58]. Тому для тварин різних порід та статево-вікових
груп необхідно експериментально встановлювати оптимальний вміст енергії в
раціоні.
Дослідження проводилися в 1998-2000 роках в СГК ім. Лесі Українки Славутського
району Хмельницької області та ТОВ “Агрофірма ім. Мічуріна” Хмільницького
району Вінницької області з метою вивчення впливу рівня енергії в раціонах на
особливості обміну і використання енергії поживних речовин бугайцями і
теличками абердин-ангуської породи канадської селекції та волинської м‘ясної у
післямолочний період (табл. 2.1).
Для досягнення поставленої мети провели два науково-госпо­дар­сь­­ких досліди
методом аналогічних груп згідно рекомендацій А.И.Овсянникова [177],
П.И.Вик­то­рова і В.К.Менькина [35], Е.И.Чигринова та ін. [150], А.О.Ба­бича та
ін. [151]. Тварин у групи підбирали з врахуванням віку, живої маси, стану
здоров‘я, статі, вгодованості та енергії росту в підготовчий період. Перший
науково-господарський дослід проводили протягом 1998-1999рр. в СГК ім. Лесі
Українки. Для цього було відібрано п‘ять груп молодняку абердин-ангуської
породи народження березня-квітня 1998 р. В кожну групу підібрали по 9 теличок
та 9 бугайців віком 7-8 місяців (після відлучення). Підготовчий період досліду
тривав 29 днів (21.11.98-20.12.98р.), обліковий – 277 (21.12.98р.-25.08.99р.),
з яких – 128 днів (21.12.98р.-27.04.99р.) тварини знаходилися на зимових
раціонах і 149 (28.04.-24.099.99р.) – на літніх. В обліковий період досліду
тварини першої (контрольної) групи споживали ОР, вміст енергії та поживних
речовин у якому нормували за рекомендаціями ВАСГНІЛ (1985) [174], а в раціонах
другої, третьої, четвертої та п‘ятої (дослідних) груп збільшували рівень
обмінної енергії відповідно на 5, 10, 15 та 20% за рахунок використання дерті
кукурудзяної.
Таблиця 2.1
Схема науково-господарських дослідів
Група
Порода
Стать
Періоди досліду
підготовчий
(29/32 днів) Х
обліковий
(277/278 днів)
Перший дослід
І - контрольна
абердин-
ангуська
бугайці
ОР
ОР (обмінна енергія за нормами ВАСГНІЛ, 1985)
телички
ІІ - дослідна
бугайці
ОР
ОР + 5% обмінної енергії ХХ
телички
ІІІ - дослідна
бугайці
ОР
ОР + 10% обмінної енергії ХХ
телички
ІV - дослідна
бугайці
ОР
ОР + 15% обмінної енергії ХХ
телички
V - дослідна
бугайці
ОР
ОР + 20% обмінної енергії ХХ
телички
Другий дослід
І - контрольна
волинська
м‘ясна
бугайці
10
ОР
ОР (обмінна енергія за нормами ВАСГНІЛ, 1985)
телички
10
ІІ - дослідна
бугайці
10
ОР
ОР + 15% обмінної енергії ХХ
телички
10
ІІІ - дослідна
бугайці
10
ОР
ОР + 20% обмінної енергії ХХ
телички
10
телички
10
Примітка: Х – в чисельнику – перший дослід, в знаменнику – другий;
ХХ – за рахунок злакової дерті.
Другий дослід проводили протягом 1999-2000 років у ТОВ «Агрофірма ім. Мічуріна»
на молодняку худоби волинської породи. Для цього було сформовано три групи
тварин (по 10 бугайців та 10 теличок), які народилися у лютому-березні 1999
року. Контрольна група, як і у першому досліді, утримувалася на ОР, а дослідним
– збільшували рівень обмінної енергії на 15 та 20% відповідно, за рахунок
використання суміші злакової дерті (пшениця+яч­мінь). дослід розпочався
20.10.1999 р. і закінчився 25.08.2000 р.: підготовчий період тривав 32 дні
(20.10– 21.11.99р.), обліковий – 278, з яких 156 (22.11.99р. – 25.04.00р.)
тварини знаходилися на зимових та 122 (26.04.– 25.08р.) – на літніх раціонах.
Виробничу апробацію одержаних результатів провели в умовах СТОВ “Агрофірма
“Копачівська” Деражнянського району Хмельницької області протягом 2001-2002 рр.
на тваринах абердин-ангуської породи, народжених у серпні-вересні 2000 року.
Для проведення досліду відібрали дві групи тварин по 72 голови (38 бугайців та
34 телички) у кожній. Молодняку контрольної групи згодовували раціони за
нормами ВАСГНІЛ (1985), а дослідної – збільшували рівень обмінної енергії на
15% за рахунок використання злакової дерті. Підготовчий період тривав 25 днів
(1.04-26.04.01р.), дослідний – 274 (27.04.01р.-25.01.02р.). Раціони годівлі
тварин у період апробації наведені у дод. В.8.
Утримували тварин взимку безприв‘язно, в групових клітках по 9-10 голів, влітку
– на пасовищах. Годували двічі на день – вранці та ввечері, корми в
на­уково-господарських дослідах роздавали механізовано, у фізіологічних – після
зважування кожній тварині вручну. У кожну декаду науково-господарських дослідів
проводили груповий облік споживання кормів для визначення їх поїдання.
Напування проводилося із ав­то­на­пувалок. Хімічний склад і поживність кормів
наведені в дод. Б.
На фоні науково-господарських дослідів провели чотири серії фізіологічних та
респіраційних досліджень у зимовий та літній періоди: у першому – на трьох
бугайцях, другому – на трьох бугайцях і теличках з кожної групи, дотримуючись
схеми науково-господарських дослідів. Тривалість підготовчого періоду становила
5-7