Вы здесь

Роль порушень ліпідного обміну в прогресуванні хронічної ниркової недостатності різної етіології та методи їх корекції

Автор: 
Желеховський Олександр Андрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001618
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Клінічна характеристика контингенту обстежених хворих
Обстежено 190 хворих з ХНН, яка діагностувалася за критеріями Л.А.Пирога та співавт. (1995), що знаходилися на стаціонарному лікуванні у нефрологічному відділенні Головного військового клінічного госпіталю МО України, на обстеженні в інституті урології та нефрології АМН України, загальнотерапевтичному відділенні Центрального госпіталю МВС та УВС, Центральної басейнової клінічної лікарні. 112 пацієнтів мали ХГН, 57 - ХП, 21 - ДГС в стадії ХНН І або ІІ ступеня. Серед них в основні групи (пацієнти, проліковані триовітом, белосорбом П, кетостерилом та ловастатином) увійшли: 58 хворих на ХГН, 43 пацієнти з ХП та 11 хворих на ДГС в стадії ХНН І або ІІ ступеня. Інші відповідно 42, 26 та 10 пацієнтів не отримували чотирьох вищевказаних препаратів.
Порівняльні групи достовірно не відрізнялися від відповідних основних груп за статтю, віком та основними вихідними клініко-лабораторними показниками.
Загальну характеристику пацієнтів та осіб з порівняльних груп містить таблиця 2.1.

Таблиця 2.1
Загальна характеристика контингенту обстежених хворих.
Групи обстежених
(n=190)ЧоловікиЖінкиВік (роки), M?mОсновна групаПорівняль-на групаОсновна групаПорівняль-на групаОсновна групаПорівняль-на групаХворі на ХГН, СС,
ХНН І (n=30)107
85
32,3?0,833,8?0,9
Р>0,1Хворі на ХГН, СС, ХНН ІІ (n=47)1791110
36,2?2,935,9?2,9
Р>0,1Хворі на ХГН, НС, ХНН ІІ (n=35)126
116
34,7?0,934,2?0,8
Р>0,1Хворі на ХП, ХНН І (n=36)117
108
35,8?0,735,3?0,5
Р>0,1Хворі на ХП, ХНН ІІ (n=21)55
65
36,2?2,936,1?2,3
Р>0,1Хворі на ДГС, ХНН ІІ (n=21)65
55
44,2?0,845,0?0,5
Р>0,1
P>0,1 - у порівнянні з основною групою

Як видно з таблиці 2.1, вік і стать хворих основних і контрольних груп, в тому числі здорових осіб, відрізнялися недостовірно, що є необхідним для порівняння вищевказаних груп.
Лікування проводилося за загальноприйнятими критеріями [163].
Для визначення ефективності препарату "Триовіт" при ХНН І ступеня було досліджено 36 хворих (19 чоловіків, 17 жінок віком від 19 до 44 років), які отримували низькохолестеринову дієту з обмеженням тваринних жирів та підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот, а також з обмеженням білку в раціоні до 40 г/добу. Пацієнти отримували триовіт протягом 3 місяців по 1 драже тричі на добу під час прийому їжі (дієта 7А, 7Б). 16 пацієнтів основної групи мали ХГН, СС, ХНН І ступеня, 20 хворих - ХП (фаза ремісії), ХНН І ступеня (рівень креатиніну в середньому по групі становив 0,272+0,006 ммоль/л, Р Порівняльною групою служили 30 осіб (11 чоловіків, 19 жінок віком від 20 до 46 років), 14 з яких мали ХГН, СС, ХНН І ступеня (креатинінемія в середньому по групі складала 0,261+0,004 ммоль/л, P>0,1 порівняно з основною групою та P Для визначення ефективності препарату "Белосорб П" при ХНН ІІ ступеня досліджували 22 хворих (11 чоловіків, 11 жінок) віком від 21 до 39 років з ХНН ІІ ступеня, обумовленою в 11 випадках ХГН, СС, в 11 - ХП у фазі нестійкої або стійкої ремісії. 10 пацієнтів мали підвищений рівень АТ (в середньому 160/90 мм рт. ст.), який корегували прийомом лаципілу 2мг/добу. Усі пацієнти основної групи на початку лікування скаржилися на нудоту, періодичну блювоту, 11 хворих - на виражену шкірну сверблячку.
Протягом місяця хворі основної групи приймали белосорб П по 12-18 таблеток на добу (3 прийоми по 4-6 таблеток за 1,5-2 години до їжі, дієта 7А, 7Б).
Порівняльну групу складали 20 осіб (10 чоловіків, 10 жінок, М?m=35,1?1,4 р.), 10 з яких мали ХГН, СС, ХНН ІІ, 10 - ХП, ХНН ІІ. За вихідними клініко-лабораторними параметрами група достовірно не відрізнялася від групи пацієнтів, пролікованих белосорбом П. АГ спостерігалася у 10 випадках та корегувалася прийомом лаципілу. У всіх пацієнтів порівняльної групи спостерігалися нудота, періодична блювота, шкірна сверблячка.
Для визначення ефективності кетостерилу при ХНН ІІ ступеня на фоні НБД досліджували 12 хворих (6 чоловіків, 6 жінок) віком від 25 до 43 років з ХГН, СС, ХНН ІІ ступеня. 8 хворих мали підвищений рівень АТ (в середньому 160/90 мм рт.ст.), який пацієнти корегували прийомом лаципілу 2мг/добу. 8 з 12 пацієнтів основної групи на початку лікування кетостерилом скаржилися на нудоту, періодичну блювоту, усіх пацієнтів турбувала виражена шкірна сверблячка.
Порівняльну групу складали 14 осіб з ХГН, СС, ХНН ІІ ступеня (вік M ?m=35,47?1,5 p., p>0,1 порівняно з основною групою). Вони отримували дієту з вмістом білку 0,38 г/кг/добу та симптоматичну терапію. АГ спостерігалася у 6 осіб, які корегували її лаципілом.
Для визначення ефективності ловастатину при ХНН ІІ ступеня обстежили 30 пацієнтів (14 чоловіків, 16 жінок віком від 21 до 45 років (М?m= 38?0,7 р.) з ХНН. У 11 з них в основі ХНН лежав ДГС, у 19 - ХГН, у всіх випадках спостерігався НС (протеїнурія від 3,5 г/добу до 11,7 г/добу, в середньому по групі 5,9?2,0 г/добу). Всі пацієнти основної групи мали порушення функції нирок (креатинінемію від 0,35 ммоль/л до 0,66 ммоль/л, в середньому по групі 0,44?0,08 ммоль/л, Р Всі пацієнти основної групи приймали 40 мг/добу ловастатину (завод "Медпрепарат", Київ) протягом 3 місяців на фоні дієти, де білки тваринного походж