Вы здесь

Дистанційна теплометрія та лазерна поляриметрія в оцінці функціонального стану маткових труб при серозних запальних процесах додатків матки.

Автор: 
Знак Віталій Мирославович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U001715
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинської державної медичної академії, на базі гінекологічного відділення та жіночої консультації Чернівецького міського клінічного пологового будинку №2 в 1996-2001 році.
В нашій роботи використовувались загальноприйняті методи дослідження, що застосовуються в гінекологічній практиці: вагінальне обстеження, ультразвукова діагностика [19-21, 120-124, 129], гістологічний метод [40]. В даній главі загальноприйняті методи дослідження не описуються, оскільки методика їх виконання викладена у відповідних керівництвах.
Вперше в медичній практиці нами вивчені можливості застосування динамічної радіаційної дистанційної теплометрії та лазерної поляриметрії для діагностики серозних запальних захворювань маткових труб, що дало можливість вдосконалити та об'єктивізувати покази до їх оперативного лікування.
Основу спостереження склали 128 хворих із хронічними запальними захворюваннями додатків матки 30 гінекологічно здорових жінок. Клініко - лабораторне дослідження було здійснене за спеціально розробленою схемою, яка передбачала цілеспрямований збір анамнестичних даних, клінічне обстеження, проведення лабораторних та інструментальних методів дослідження. Усі хворі перебували в репродуктивному віці. Всім жінкам проводилась ДРДТ.
Першу клінічну групу склали хворі із хронічним сальпінгоофоритом, який супроводжується гідросальпінксом - 47 пацієнток;
До другої групи увійшло 44 хворих на хронічний сальпінгоофорит, перебіг якого не супроводжується мішечковими утвореннями.
Третя група - 37 жінок із морфологічно діагностованими хронічними запальними процесами, в якій проводилося поглиблене дослідження гістопрепаратів зрізів маткових труб. Використовувались гістологічні препарати маткових труб, видалених під час проведення гістеректомії з приводу міоми тіла матки, а також під час оперативного лікування кист та кистом яєчників. Усі гістопрепарати вивчались за допомогою лазерної поляриметрії. Контролем слугували 12 гістопрепаратів маткових труб із номальною гістологічною будовою, видалених у зв'язку із інтеркурентною патологією.
Контрольну групу склали 30 гінекологічно здорових жінок, опитування яких показало відсутність патогномонічних для досліджуваної патології внутрішніх статевих органів жінки скарг. Соматичний анамнез у жінок цієї групи був практично не обтяжений. Ідентичність вікового складу жінок основної та контрольної груп дала можливість порівняти їх клініко-лабораторні показники, співставити характер теплового перехідного процесу у здорових та хворих та провести порівняння системи термостабілізації ділянки додатків матки під час проведення ДРДТ в нормі та при патології.

2.1. Вимірювач радіаційних теплових потоків "Термодин" (характеристика приладу)

В роботах вітчизняних та зарубіжних авторів, виконаних із застосуванням сучасних методів дослідження доведено, що однією із характеристик функціонального стану та органічних порушень в тканинах, органах, системах і організмі в цілому є густина теплового потоку із глибинних структур ("ядра") організму людини на його поверхню ("оболонку") [139, 140, 143, 153].
Усвідомлюючи той факт, що теплообмін в організмі людини перебуває в стані постійно мінливої рівноваги між теплопродукцією та тепловіддачею, а будь-яке відхилення в той чи інший бік викликає напруження механізмів терморегуляції і може бути використане з діагностичною метою в нашій роботі проведено вивчення теплового потоку з органів малого тазу на передню черевну стінку у практично здорових жінок та у пацієнток з хронічними запальними процесами в додатках матки.
Відомо, що значення теплового потоку випромінювання перебуває у складній залежності від багатьох параметрів, швидкості обмінних процесів, кровообігу, теплообміну із оточуючим середовищем. В таких умовах виникають зрозумілі труднощі під час фіксації значень досліджуваних параметрів. Очевидна зручність з'явилася б якщо подати експериментально реєстровану величину у вигляді відношення поточних значень до параметрів вимірювання в заданий початковий момент. Тоді вимірювані абсолютні величини теплового потоку подавалися б у вигляді відносних одиниць. А вимірювання проводилося би не за значеннями температури згідно із термодинамічною шкалою, чи за абсолютним значенням теплового потоку, а за ступенем і характером динаміки вивчення теплового потоку відносно вихідного рівня. Такий прийом дозволив би вивчення стану перехідного процесу обстежуваного органу у відповідь на навантаження.
Зазначеним вимогам повністю відповідає "Термодин". Створений в Чернівецькому державному університеті вимірювач радіаційних теплових потоків - інформаційно-діагностичний комплекс "Термодин" (Рішення комітету по новій техніці України № 460/97 від 7.08.97 року) належить до групи ІЧ-радіометрів з мікропроцесорною обробкою реєстрованих значень теплового потоку у вигляді ІЧ-випромінювання за спеціально розробленою програмою (Рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1. Інформаційно-діагностичний комплекc "Термодин"
Призначення приладу - оцінка методом динамічної теплометрії функціонального стану органів і тканин за результатами реєстрації інфрачервоного випромінювання, динаміки теплового стану та визначення відносної зміни теплового потоку в ділянці їх проекції на поверхню шкіри. Первинні зареєстровані значення, а також оброблені математично можуть бути представлені на екрані дисплею у вигляді графіку або таблиці. Можливим є отримання копії на реєструючому пристрої типу плоттер.
Комплекс експлуатується в нормальних кліматичних умовах при температурі оточуючого повітря 10-35°С, відносній вологості при 25°С не більше ніж 80%, атмосферному тиску 720-780 мм рт.ст.
Основні технічні характеристики: поріг температурної чутливості - 0,1°С; температура обстежуваного об'єкту - 24-42°С; час