Вы здесь

Фомопсис соняшнику та інші найбільш поширені хвороби і шляхи обмеження їхшкодочинності в південному Степу України

Автор: 
Балан Галина Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001723
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

Матеріали і методи досліджень

Основні маршрутні обстеження, польові дослідження, обліки та спостереження за розвитком хвороб протягом вегетації соняшнику в 1999 - 2001 рр. проводились в Одеській області на базі Кілійській державній сортовипробувальній станції (м. Кілія), дослідного господарства Селекційно - генетичного інституту УААН ( Біляївський р-н с. Дачна), Дослідної станції карантину винограду і плодових культур ІЗР УААН ( м. Одеса) на районованих і перспективних гібридах державного та конкурсного сортовипробування. Виробничі посіви соняшнику в господарствах області обстежувались сумісно з Прикордонною Державною інспекцією з карантину рослин по Одеській області.
Фітопатологічні та мікробіологічні аналізи зразків здійснювали у відділі фітопатології СГІ УААН та лабораторії фітопатології Прикордонної Державної інспекції з карантину рослин по Одеській області.
Оцінку фунгітоксичних властивостей препаратів до збудника фомопсису в умовах in vitro проводили в лабораторії відділу держвипробувань та технологій застосування пестицидів ІЗР УААН. Ефективність дії фунгіцидів методом протруєння насіння соняшнику і обприскування вегетуючих рослин досліджували в дрібноділянкових дослідах на Дослідній станції карантину винограду і плодових культур Інституту Захисту Рослин УААН, учбовому господарстві ім. Трофімова Одеського Державного Аграрного Університету і на виробничих посівах соняшнику в господарствах Одеської та Херсонської областей.

2.1. Агрометеорологічна характеристика вегетаційних сезонів

Дослідні поля розташовані в Одеській області на базах ДСКВПК, СГІ, Кілійської ДСВС та учгоспу ім. Трофімова на типових по рельєфу для даної місцевості ділянках на південному середньосуглинковому слабо-гумусовому чорноземі, pH 6,6 - 7,0. В Херсонській області на полях радгоспу - заводу " Янтарний" на південному чорноземі, рН - 6,4.
Для розвитку хвороб велике значення мали метеорологічні умови, які складались в період вегетації. Умови вегетаційних сезонів (травень -серпень) 1999-2001рр. в південному Степу України характеризувались нестійкими температурами та опадами навесні і високою температурою та вологістю в середині літа. Літній період на фоні різких перепадів високих температур і рясних дощів із помірними температурами відрізнявся високими денними температурами (450С - 370С). На початку вегетаційного періоду, коли здійснюється підготовка ґрунту до сівби, температура стабільно перевищувала норму, а кількість опадів в 1999 - 2000 рр.(38 - 31мм) в межах норми (34 мм), а в 2001р. менш норми - 16мм. Посів гібридів соняшнику на Кілійської ДСВС і полях учгоспа ім. Трофімова здійснили в останній декаді квітня ( 30.04.99, 27.04.00, 26.04.01 і 20 - 22.04.01 відповідно). На полях СГІ гібриди соняшнику посіяли в останній декаді квітня (30.04.99) і перший декаді травня (04.05.00 та 04 - 05.05.01). В травні ( 07.05.99, 08.05.00 та 10.05.01) коли опади в 1999 - 2000рр. були 2 - 0 мм, а в 2001р. - 17 мм при нормі 14мм засіяли дослідну ділянку на ДСКВПК в відповідності схеми досліду. У першу декаду червня наступає одна з критичних фаз для ураження соняшника фомопсисом (2 пара листків).Температура повітря в 1999р. в цей час складала - 20,60С, що на 2,30С вище за норму, а в 2000 р.- 21,50С, що вище норми на 3,20С в 2001р.- 16,50С (менш норми на 1,80С), але є оптимальною для розвитку збудника Phomopsis helianthi. Кількість опадів в цей період: 1999 р.- 8,0 мм; 2000р.- 0,5 мм, 2001р.- 35мм при нормі 15 мм. Як відомо з літературних джерел найбільший рівень розвитку хвороби 65% відповідає максимальному рівню опадів 60 мм [33, 34, 108]. У липні, коли формується кошик та соняшник квітне, температура повітря в 1999р. перевищувала норму на 3,90С, сума активних температур дорівнювала 7580С при нормі 6460С, але кількість опадів була 5 мм, при нормі 49 мм. Температура повітря в 2000 р. була на рівні 21,60С, що в середньому не перевищувала норму, сума активних температур 6490С практично дорівнює нормі 6460С, а сума опадів була 41мм, при нормі 49 мм. В 2001 р. температура - 25,10С, сума активних температур 7540С, що на рівні 1999 р. і опади 43 мм при нормі 49мм. У серпні, коли настає фаза кінець цвітіння - наливу зерна, яка є другою критичною фазою для ураження соняшнику збудником Phomopsis helianthi середня температура повітря 1999 р. була в межах норми, сума активних температур 6760С при нормі 6370С, а рівень опадів 23 мм при нормі 34мм [99,108]. В 2000р. температура була в середньому 22,90С, сума активних температур 6870С але максимальна досягала 370С, а сума опадів 58 мм, що майже в 2 рази більше за норму 34мм. В 2001 р. середня температура 23,70С, сума активних температур 7120С, що на 750С вище норми, а опади 8 мм при нормі 34мм. Сума активних температур вегетаційного періоду 1999 р. дорівнює 27660С, що перевищує багаторічну норму 24300С на 3360С; в 2000 р.- 27250 С, що більш норми на 2950С та в 2001р. - 26930С, на 2630С більш норми. Кількість опадів вегетаційного періоду 1999 р.- 144 мм, в 2000р.- 203 мм, а в 2001р.- 205 мм відповідно при нормі 198 мм. В цілому можливо припустити, що висока температура та перепади вологості вегетаційних періодів 1999 - 2001 рр. не сприяли розвитку фомопсису, гнилей та інших хвороб соняшнику.
Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2001р.в Херсонській області були не стабільні за основними показниками. Кількість опадів була дуже нерівномірна - від зливи до посухи. В квітні, коли сіяли соняшник( 10-12.04.01) та на початку травня випало 3 - 11 мм опадів при нормі 10 - 20мм. З другої декади травня до середини червня кількість опадів на 11 - 21мм перевищувала норму, а температура менш норми на 1,90С. В кінці червня почалась посуха з дефіцитом опадів до 21 мм, яка змінилась зливою в липні з найбільшою кількістю опадів 55 - 70 мм при нормі 22 мм. Кінець липня був посушливий, в серпні межувались злива з посухою. Температура повітря нестабільна, напочатку к