Вы здесь

Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків

Автор: 
Незнамова Аеліта Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002049
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
2.1. Система показників надійності та ефективності як основа рейтингового оцінювання діяльності комерційних банків
2.1.1. Показники надійності банківської установи.
Однією із особливостей банківської діяльності є її багатогранність, яка породжує складність аналізу та необхідність застосування комплексного підходу до побудови системи показників. Головним завданням побудови такої системи, як правило, стає необхідність врахування всіх основних характеристик банку. Проте слід пам'ятати про те, що в банківській діяльності одна окрема операція чи вид операцій можуть відображатися одночасно в декількох формах звітності та ураховуватись при обчисленні декількох показників. Це породжує високу щільність зв'язку між показниками, які на перший погляд вважаються різними.
Таким чином, під час розробки системи показників банківської діяльності для рейтингового оцінювання потрібно чітко усвідомлювати, який саме аспект тієї чи іншої операції чи події повинен братися до уваги. Від цього залежить як база порівняння показника (якщо вона встановлюється), так і його граничні значення. Наприклад, одним із показників надійності банку вважається рівень його проблемних кредитів. Просто абсолютний розмір проблемної кредитної заборгованості не є інформативним індикатором. Питома вага таких кредитів у сукупному кредитному портфелі дає користувачеві змогу оцінити, наскільки вдалими були в минулому рішення керівництва щодо управління кредитним ризиком. Співвідношення проблемних кредитів та сукупних активів дасть змогу оцінити, наскільки реалізований кредитний ризик може вплинути на загальну величну банку. Співвідношення проблемних кредитів та капіталу банку вказує на те, яка саме частка капіталу повинна бути використана для покриття кредитних збитків. Кожен з вищенаведених показників є доречним за тих чи інших умов, в залежності від мети побудови системи показників.
Під час визначення системи показників рейтингового оцінювання банків були поставлені такі цілі. В методиці повинні бути показники, які б характеризували усі аспекти банківської діяльності - максимальна комплексність моделі; а також потрібно уникати показників, які знаходяться під прямим впливом одних і тих самих господарських подій чи операцій - максимальна об'єктивність моделі.
Виходячи з поставлених цілей пропонуємо аналізувати показники надійності банку за такими угрупуваннями:
* Достатність капіталу - оцінка розміру капіталу банку з точки зору його достатності для захисту інтересів вкладників від непередбачуваних збитків, яких банк може зазнати у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.
* Якість активів - спроможність забезпечити повернення активів, аналіз позабалансових рахунків, а також вплив наданих проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку.
* Прибутковість - оцінка банку з точки зору достатності його доходів за той ризик, який він на себе бере та для перспективи розвитку.
* Ліквідність - спроможність банку виконати як звичайні, так і непередбачувані зобов'язання. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань.
* Зобов'язання (управління коштами) - стабільність ресурсної бази банку та оптимальність витрат на її утримання.
Розглянемо вищенаведені угрупування показників надійності банківської установи. Для цього скористаємося розробленою нами табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Показники надійності комерційного банку
Назва показникаФормула розрахункуГраничне значення, %ЧисельникЗнаменникПоказники достатності капіталуПлатоспроможність (коефіцієнт Кука)Власний капітал банкуАктиви зважені на коефіцієнти їх кредитного ризикуНе менше 8Достатність капіталуВласний капіталу банкуСукупні активиНе менше 4Показники якості активівЕфективність використання активівПроцентні активиСукупні активиНе менше 70Розмір кредитного ризикуПролонговані, прострочені та сумнівні кредитиКредитний портфельНе більше 20Питома вага дебіторської заборгованості в сукупних активахДебіторська заборгованістьСукупні активиНе більше 10Питома вага основних засобів та нематеріальних активів у сукупних активахОсновні засоби та нематеріальні активиСукупні активиНе більше 20Співвідношення високоліквідних та робочих активівВисоколіквідні активиРобочі активиНе менше 20Показники ліквідностіМиттєва ліквідністьКошти на кореспондентському рахунку та в касіСума зобов'язань, що обліковуються за поточними рахункамиНе менше 20Середньострокова ліквідністьКороткострокові та середньострокові активиКороткострокові та середньострокові зобов'язанняНе менше 20Довгострокова ліквідністьКороткострокові, середньострокові та довгострокові активиКороткострокові, середньострокові та довгострокові зобов'язанняНе менше 20Продовження табл. 2.1Загальна ліквідністьСукупні активиСукупні зобов'язанняНе менше 100Показники зобов'язаньПитома вага гарантій та акредитивів у сукупних зобов'язанняхГарантії та акредитивиСукупні зобов'язанняНе більше 10Питома вага зобов'язань з кредитування у сукупних зобов'язанняхЗобов'язання з кредитуванняСукупні зобов'язанняНе більше 20Темп приросту зобов'язань за місяць---Не більше 5 Темп приросту міжбанківських кредитів і депозитів за місяць---Не більше 5 Темп приросту депозитів до запитання за місяць---Не більше 3 Показники достатності капіталу. Власний капітал є регулятором діяльності комерційного банку. Визначення достатності власного капіталу банку належить до числа найсерйозніших проблем у банківській діяльності, про що зазначалося деякими аналітиками [95]. Складність розрахунку власного капіталу полягає в обчисленні не абсолютної, а відносної величини достатності капіталу, завдяки якій забезпечується контроль за якістю управління й фінансовою стійкістю банку. Розгляду цього важливого в діяльності комерційних банків показника були присвячені статті О.Заруби та Р.Шіллера, С.Пожарненкова та В.Севри