Вы здесь

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивнефективностефективності використання в годівлі сільськогосподарських тварин продуктивні якості перепелів за різних рівнів годівлі

Автор: 
Слободянюк Наталія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002092
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріал та загальна методика
Згідно з планом досліджень було проведено два науково-господарських досліди: перший - з серпня 2001 р. по січень 2002 р., другий - з березня по липень 2002 р.. Досліди проводились в умовах експериментальної бази проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок Національного аграрного університету. Виробнича перевірка проведена у ДП "Обрій" ЗАТ "Березанське" Баришівського району Київської області.
Матеріалом для першого науково-господарського досліду послужили перепілки породи японський перепел. Дослід проводився за методом груп. Відповідно до цього у віці 48 діб було відібрано 360 голів перепелів, з яких за принципом аналогів було сформовано 9 груп - контрольну і 8 дослідних, по 40 голів (30 самок і 10 самців) у кожній. Аналогів підбирали за віком і живою масою. Протягом підготовчого періоду тривалістю 14 днів для усунення впливу на продуктивність попередніх комбікормів перепели всіх груп поступово переводились на раціон контрольної групи. Основний період тривалістю 120 днів, був поділений на чотири під періоди тривалістю 30 днів.
Піддослідне поголів'я перепелів утримували у п'ятиярусній клітковій батареї, де у кожній клітці розміром 60х40х20 см розміщували по 20 голів (15 самок і 5 самців). При цьому площа на одну голову становила 120 см2, фронт годівлі - 2 см, напування - 1 см. Параметри мікроклімату приміщення, де утримувалась птиця, відповідали встановленим зоогігієнічним нормам.
Годували піддослідних птахів повнораціонними комбікормами у розсипному вигляді, згідно зі схемою досліду (табл.2.1). Кратність годівлі - двічі на день (вранці та ввечері). Готували комбікорми для кожної групи окремо з розрахунку на 4 дні використання. При введенні добавок у комбікорм використовувався метод вагового дозування та багатоступеневого змішування.

Таблиця 2.1.
Схема науково-господарських дослідів
ГрупаПеріоди дослідузрівняльний (14 днів)основний (120 днів)вміст у 100 г комбікормусирого протеїну,%обмінної енергії, МДжсирого протеїну,%обмінної енергії, МДжПерший науково-господарський дослід1 - контрольна201,17201,172 - дослідна201,17231,173 - дослідна201,17261,174 - дослідна201,17201,265 - дослідна201,17231,266 - дослідна201,17261,267 - дослідна201,17201,348 - дослідна201,17231,349 - дослідна201,17261,34Другий науково-господарський дослід1 - контрольна201,17201,172 - дослідна201,17231,343 - дослідна201,17241,344 - дослідна201,17251,34
Відмінність у годівлі перепелів піддослідних груп полягала у кількості спожитого сирого протеїну та обмінної енергії. У раціонах несучок 2, 3, 5, 6, 8 та 9-ї дослідних груп рівень сирого протеїну регулювали за рахунок введення до основного раціону сухого знежиреного молока. Вміст обмінної енергії у раціонах перепелів 4, 5, і 6-ї, 7,8 та 9-ї дослідних груп регулювали за рахунок введення соняшникової олії. Протягом досліду проводився облік несучості, збереженості поголів'я, маси яєць та живої маси перепілок, витрат комбікормів. Під час досліду визначали морфологічний та хімічний склад яєць, а також вивчали інкубаційні якості яєць.
На фоні першого науково-господарського досліду був проведений фізіологічний дослід. Для цього, у віці 145 днів з кожної групи за принципом аналогів було відібрано по три голови перепілок, яких розміщували індивідуально у спеціально обладнаних клітках. Показники мікроклімату приміщення були ідентичними для птиці всіх груп. У продовж фізіологічного досліду перепілки споживали дослідні комбікорми, кратність годівлі - два рази на добу.
Дослід з вивчення перетравності та балансу поживних речовин проводився індивідуальним методом.
Протягом підготовчого періоду тривалістю три доби піддослідне поголів'я пристосовувалось до нових умов утримання, встановлювалась даванка комбікорму, яка забезпечувала б повне його поїдання. В основний період тривалістю шість діб проводився облік кількості спожитих комбікормів, виділеного посліду та знесених яєць по групах. Послід збирали два рази на добу: вранці та ввечері. Консервування посліду проводилось 20% розчином соляної кислоти з розрахунку 5 мл на 100 г маси відібраного зразка. Середні зразки комбікормів для аналізу відбирались у поліетиленові пакети щоденно при зважуванні добової даванки корму.
До закінчення фізіологічного досліду відібрані зразки комбікорму, яєць та посліду зберігались у холодильнику в ретельно закритій тарі.
Для другого науково - господарського досліду були використані японські перепели віком 32 доби. Дослід проводився за методом груп. Для досліду було відібрано 224 голови перепелів, з яких за принципом аналогів було сформовано чотири групи, по 56 голів у кожній. Добір аналогів проводився за живою масою і віком. Тривалість досліду становила 120 днів.
Основний період досліду був поділений на чотири підперіоди тривалістю 28 днів (чотири тижні).
Піддослідне поголів'я утримували у таких же умовах як і у першому досліді.
Годівлю піддослідних перепелів у обліковий період здійснювали повно- раціонними комбікормами за схемою досліду (табл.2.1).
У раціонах несучок дослідних груп рівень сирого протеїну та обмінної енергії регулювали за рахунок рибного борошна та соняшникової олії. Протягом досліду проводився облік несучості, живої маси перепілок та маси яєць, збереженості поголів'я, витрат кормів та визначались морфологічні та хімічні показники якості яєць, а також інкубаційні якості.
В кінці основного періоду досліду було проведено забій птиці з метою вивчення морфологічних, хімічних та біофізичних показників м'яса, крові та печінки. Для цього з кожної групи було забито по 3 голови перепелів. Зібрану кров змішували з розчином гепарину (1 мл препарату містить 5000 ІО діючої речовини) у співвідношенні 11,5:1. Вилучену печінку промивали холодним фізіологічним розчином. Зразки печінки у прес-формах заморожували в рідкому азоті та зберігали в ньому