Вы здесь

Методологічні засади побудови податкової статистики

Автор: 
Мороз Юлія Юзефівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U002251
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОДАТКОВОЇ СТАТИСТИКИ
2.1. Джерела формування інформаційної бази податкової статистики
Практична значимість і аналітична цінність податкової статистики залежить не тільки від побудови її організаційної та функціональної структур, а й від досконалості інформаційної системи, впровадження інформаційних технологій, здатності їх адаптуватись до вимог податкової політики, яка, як відомо, постійно змінюється.
Разом з розвитком податкової статистики, вдосконаленням методології аналізу та виникненням нових завдань повинні удосконалюватися форми податкової звітності, потоки інформації, технологія її обробки.
Проте, у сучасній вітчизняній літературі практично відсутні праці щодо висвітлення проблем формування, розробки та складання податкової звітності.
Інформаційні ресурси податкової статистики формуються за даними адміністративної податкової звітності платників податків, Державних податкових служб [28; 30; 31; 32; 33] щодо виконання ними своїх функцій, органів Державного казначейства та Міністерства фінансів України, а також органів державної статистики [29] (табл. 2.1).
Податкова звітність - це сукупність обов'язкових офіційних документів, в яких містяться дані про господарську діяльність платників податків у вигляді заповнених формулярів, що подаються в податкові органи у встановлені строки для підтвердження об'єктів оподаткування та податкових платежів. Зміст звітних податкових форм та правила їх заповнення наведені в нормативно-методичних документах з оподаткування. Податкова звітність характеризується такими властивостями, як обов'язковість, систематичність, вірогідність.
Таблиця 2.1
Характеристика джерел та змісту інформації податкової статистики
Джерела інформаціїЗміст інформації1. Платники податків* дані для розрахунку об'єктів оподаткування;
* об'єкти оподаткування;
* податкові платежі;
* розрахунки з податкових платежів.2. Органи Державної податкової служби України* платники податків;
* дані роботи державних податкових служб з адміністрування податків;
* зведені дані з нарахування та сплати податкових платежів платниками податків.3. Органи Державного казначейства та Міністерства фінансів України* дані про податкові надходження за бюджетною класифікацією до Державного та місцевого бюджетів4. Органи державної статистики* об'єкти оподаткування;
* дані для оцінки податкового потенціалу та податкового навантаження.

Загальна схема видів форм податкової звітності наведена на рис. 2.1

Рис. 2.1 Види форм податкової звітності
При організації податкової звітності необхідно чітко визначити мету, об'єкт, одиницю та форму податкової звітності. Організація податкової звітності та управління нею покладені на державну податкову службу, а також інші органи виконавчої влади.
Мета податкової звітності - це очікуваний результат від податкової звітності, тобто визначення об'єктів оподаткування та податкових платежів. Її чітке формулювання в нормативних документах щодо забезпечення податкової системи дозволяє уникнути збирання неповних та нечітких даних.
Об'єктом податкової звітності називають сукупність показників щодо формування податкових платежів, про які повинні бути зібрані відповідні дані. Успіх всієї роботи в значній мірі залежить від точності визначення об'єкта податкової звітності та встановлення меж її даних. Якщо об'єкт визначено невірно, то можливо якась його частина не буде досліджена. Наукове дослідження об'єкта передбачає глибоке знання суті досліджуваних показників.
Одиниця податкової звітності - це та первинна ланка, від якої повинна бути одержана податкова звітність (платник податку), інакше кажучи одиниця сукупності, об'єкт податкової звітності - це те, що піддається дослідженню, а одиниця податкової звітності - це джерело одержання відомостей.
Кількісна характеристика одиниць податкової звітності за окремими видами податків наведена в табл. 2.2 [19; 20; 21] і свідчить про масовість податкових явищ, їх повторюваність у просторі і за плином часу.
Таблиця 2.2
Характеристика джерел інформаційної бази податкової статистики за видами податків та формами податкової звітності
(тис. одиниць)
Форми податкової звітностіРокиСередньорічний приріст, %199819992000Декларація про прибуток підприємства606,0585,2562,3-3,7Податкова декларація з податку на додану вартість361,2403,0424,6+8,4Розрахунок акцизного збору4,13,32,2-26,7Розрахунок земельного податку196,9178,2168,4-7,5

Проведені дослідження показали, що відповідно до зазначених потреб побудову та впровадження конкретних форм податкової звітності необхідно проводити в три основних етапи.
На першому етапі здійснюється аналіз необхідної інформації за певними формами податкової звітності. З метою підтвердити саму можливість отримання цього документа рекомендується дослідити період і форму представлення інформації для цілей визначення об'єктів оподаткування та складання зведеної звітності органами податкових служб, а також провести оцінку джерел інформації на предмет повноти і адаптованості для конкретних потреб звітних форм представлення інформації. Як правило, аналіз ведеться за даними бухгалтерського обліку за фактом наявності інформації, необхідної для потреб податкової звітності. У випадку виявлення недостатності інформації бухгалтерського обліку потрібно визначити джерела необхідної інформації, які можуть знаходитися у функціональних підрозділах платника податків. Особливо слід проаналізувати сам факт наявності необхідної інформації. Якщо система облікової інформації за формою представлення і повнотою є недостатньою для податкової звітності необхідно запустити механізм формування відповідних даних в податковому обліку.
Формування інформації податкової звітності забезпечується даними бухгалтерського, податкового та статистичного обліку (рис. 2.2).