Вы здесь

Особливості паразитизму збудників чорної гнилі та вихідний матеріал моркви для селекції на стійкість

Автор: 
Черненко Катерина Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U002515
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ І МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Грунтово - кліматичні умови регіону
Дослідження проведені протягом 1996-2001 рр. в Інституті овочівництва і баштанництва УААН, який знаходиться в Північно-Східній частині Лівобережного Лісостепу України, південніше м. Харкова (на 25 км).
Період вегетації (з температурою повітря вище + 50С) нараховує біля 200 днів. Останні приморозки спостерігаються 2 червня, перші - з 10 вересня. Найбільш холодною порою року вважається друга половина лютого, самою теплою - перша декада липня. Річна кількість опадів, за багаторічними спостереженнями, за період з температурою вище + 50С складає 471 мм, і 253мм - з температурами вище + 100С.
Ґрунт дослідних ділянок - середньопотужний, мало гумусний чорнозем механічного складу. Потужність гумусного горизонту однорідного забарвлення 34-54 см, з урахуванням перехідного горизонту - 95-105 см. Вміст гумусу в шарі ґрунту від 0 до 10 см - приблизно 2,3-3,5 %; від 10 до 20 см - 2,6-3,5 %; від 20 до 40 см - 2,2-3,0 % відповідно; РН ґрунту сольове - в шарі 0-20 см - 6,2-6,4; в шарі 20-40 см - 6,4-6,6.
Агротехніка вирощування моркви першого й другого років типова для зони проведення досліджень [2].
Багатолітній і сезонний режими погоди оцінювали за наступними стандартними показниками: середньодобові температури повітря і ґрунту, сума активних температур (САТ) вище +100С, кількість опадів, гідротермічний коефіцієнт - ГТК [62]. Для характеристики останнього показника використовували стандарти градацій, які розроблені Г.Т.Селяниновим: зволоженість оптимальна - ГТК становить 1- 1,5; надмірна - ГТК більше 1,6; недостатня - ГТК менше 1; вкрай недостатня (повітряна і ґрунтова посухи) - ГТК менше 0,5 [129].
Всі спостереження за специфічними змінами температурного режиму і режиму вологозабезпечення приведені метеорологічним постом ІОБ УААН.
Загалом, метеорологічні умови за період проведення дослідів відзначались підвищеним температурним режимом та недостатнім вологозабезпеченням по окремих декадах і місяцях (додатки А, Б). До негативних лімітуючих абіотичних факторів, які мали місце при проведенні досліджень періодично, відносили: нерівномірний розподіл опадів протягом вегетаційного періоду, пізні весняні приморозки, високі температури весняного та літнього періодів, а протягом 1998 і 1999 років - сильні посухи протягом осіннього періоду (додаток В). Кількісний і якісний перебіг цих абіотичних чинників навколишнього середовища зумовлював певний рівень стресового впливу на досліджувану нами систему "патоген - рослина".
Детальний аналіз прояву абіотичних чинників по роках проведення досліджень був наступним (див. додатки А, Б, В). Квітень 1997 року характеризувався суттєво зниженим температурним режимом повітря (загалом на 3,3 0С нижче норми), кількість опадів перевищувала середньо багаторічну в 2,3 рази (94,3 мм проти 34,6 мм в нормі). По роках досліджень САТ цього місяця була самою низькою - 7,8 0С. Інтегрований показник ГТК місяця, в противагу, самим високим (28,8 при нормі в 8,03).
В І і ІІ декадах травня спостерігалась тепла, в окремі дні аномально тепла (до 28 0С) погода. Середньодобова температура повітря перевищувала багаторічні показники декад на 2,7 -5,6 0С, САТ - на 14 - 18,7 0С - і були найвищими за весь період досліджень. ГТК цих декад становив 0,06 і 0,0 відповідно, що є характерним для посухи. В ІІІ декаді травня спостерігалось різке зниження температур повітря (на 2,4 0С нижче норми). Відповідно найнижчим за всі роки був і показник САТ цієї декади - 46,5 0С. Кількість опадів за декаду (63,8 мм) перевищила багаторічну норму за цілий календарний місяць (55,5 мм) на 246%.
В червні спостерігались різкі коливання денних і нічних температур та надмірна кількість опадів (тільки в першій декаді випало 2/3 місячної норми).
Температурний режим повітря в липні коливався в межах багаторічної норми. За І і ІІІ декади кількість опадів (у вигляді злив) перевищила норму в 1,5 - 2 рази, а в ІІ декаді їх кількість була мінімальною. Показник САТ місяця становив 340,6 0С і був самим низьким за всі роки досліджень.
В серпні температура повітря коливалась в межах середньої багаторічної норми (19,5 0С проти 19,8 0С). Значні опади спостерігалися тільки в І декаді (на 76% вище декадної норми). Загалом за місяць випало 29,6 мм опадів проти 41,9 мм в нормі. Але, не дивлячись на нерівномірний характер розподілу опадів, ГТК місяця (1,0) показував на оптимальність режиму зволоження.
У вересні спостерігалась прохолодна погода. Середньомісячна температура повітря дорівнювала 11,5 0С при нормі 14,1 0С. Кількість опадів - в 1,4 рази (на 30%) менше багаторічної норми.
Квітень 1998 року був помірно теплим. Середньо місячна температура повітря перевищувала норму на 0,9 0С. Незначна кількість опадів (за місяць випало 29 мм проти 40,8 мм) складала 71% норми.
В травні спостерігалась тепла погода із незначною кількістю опадів. Середня місячна температура повітря становила 17 0С (норма 16,5 0С). В І та ІІ декадах опадів фактично не було (1,2 мм при норми в 29,5), в ІІІ - опадів випало на 2,3 мм (9 %) менше норми.
Середня місячна температура червня перевищувала багаторічну норму на 2 0С, опадів протягом місяця випало в 5,2 рази (19%) менше норми. В І і ІІ декадах опади були відсутні.
В липні утримувались високі середньодобові температури в 23,4 0С (норма 21,3 0С) із надмірною кількістю опадів - на 1/3 більше норми. САТ місяця перевищувала норму на 45,8 0С.
В серпні поточного року середні добові температури перевищували норму на 1,3 0С. Кількість опадів перевищувала багаторічну норму (41,9 мм) на 22%. Інтегральний показник ГТК місяця був самим оптимальним за весь період досліджень і становив 1,56.
Вересень характеризувався аномально сухою теплою погодою. Місячна середньодобова температура повітря перевищувала норму в середньому на 1,8 0С (але на 3,60С - в ІІ та 4,5 0С - в ІІІ декадах). Опадів не спостерігалося, тільки в ІІІ декаді випало 2 % міс