Вы здесь

Оптимізація комплексного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням біоспорину та синглетно-кисневої терапії

Автор: 
Бабенко Олександр Ігорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002578
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Клінічна характеристика хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

Під нашим спостереженням перебувало 138 хворих на Нр-асоційовану ВХДПК. Клінічне спостереження і обстеження проводилось в умовах клініки кафедри факультетської терапії Івано-Франківської державної медичної академії - гастроентерологічного відділу обласної клінічної лікарні з 1999 по 2003 роки.
Для уніфікації обстеження та обробки отриманих результатів використовувались спеціальні карти обстежень, в які заносились результати загальноклінічних, ендоскопічних, ультразвукових, біохімічних, імуноферментних і бактеріологічних методів досліджень, проведених конкретному хворому. Контрольні лабораторні дослідження були виконані в групі, що складалася з 20 донорів.
Вік обстежених хворих на ВХДПК коливався від 14 до 71 років. Середній вік складав (36,27?0,99) років.
Серед обстежених хворих було 81 (58,7%) чоловіків і 57 (41,3%) жінок (табл.2.1). Серед чоловіків найбільша кількість (30,9%) хворих була віком від 31 до 40 років, а серед жінок - 33,3% випадків у віці від 41 до 50 років. Встановлена закономірність розподілу хворих залежно від віку і частоти виявлення захворювання. Як видно з табл. 2.1, незалежно від статі спостерігається поступове збільшення кількості хворих із віком, сягаючи максимальної частоти у зрілому (30-44 роки) і середньому (45-59 років) віці. У хворих похилого віку (60-74 роки) частота виразкової хвороби зменшується.

Таблиця 2.1
Розподіл обстежених за статтю і віком
Вік хворих,
рокиСтатьчоловікижінкиАбс.%Абс.%до 2089,958,821-302328,41017,531-402530,91424,641-501923,51933,351-6056,258,8понад 6011,247,0Всього81100,057100,0
Примітки: 1. Абс. - абсолютна кількість хворих.
2. % - відсоток до абсолютної кількості пацієнтів.

Таким чином, серед хворих домінували особи молодого і середнього віку, при цьому середній вік чоловіків був меншій і становив (34,32±1,17) років, тоді як жінок - (39,04±1,67) років (р Розподіл хворих за давністю захворювання представлений в табл. 2.2

Таблиця 2.2
Розподіл хворих за давністю захворювання
Термін
захворюванняСтатьчоловікижінкиАбс.%Абс.%До 1 року3340,71424,62-5 років2733,32747,46-10 років1619,81119,311-15 років33,758,816-20 років22,5--Всього8110057100
Примітки: 1. Абс. - абсолютна кількість хворих.
2. % - відсоток до абсолютної кількості пацієнтів.
Аналіз показника тривалості захворювання свідчив, що більшість хворих страждали на виразкову хворобу терміном до 5 років. Середня тривалість захворювання всіх хворих складала (4,14±0,33) років. Однак більшість обстежених чоловіків (40,7%) хворіли до 1 року, а кількість чоловіків із більшими термінами захворювання поступово зменшується до 2,5% пацієнтів, термін захворювання яких становив 16-20 років. Серед жінок більшість хворіли протягом 2-5 років (47,4%), тоді як до року хворіло 24,6% обстежених. Кількість хворих жінок із більшими термінами захворювання поступово зменшується до 8,8%, що хворіли впродовж 11-15 років. Таким чином, середня тривалість захворювання у обстежених чоловіків була меншою і складала (3,98±0,44) років, термін захворювання у жінок був більший - (4,39±0,47) років (р>0,05).
Аналізуючи зв'язок віку хворих із тривалістю захворювання встановлено, що у переважної кількості осіб віком до 30 років тривалість захворювання становила до 5 років. У наступних вікових групах, незалежно від статі, спостерігалось поступове зменшення кількості хворих із меншими термінами захворювання і збільшення числа з більшими термінами (табл. 2.3, табл. 2.4).

Таблиця 2.3
Розподіл чоловіків з різними термінами захворювання
залежно від віку
Термін
захворюванняВік, рокидо 3031-4041-50понад 50Разомдо 1 року22362332-5 роки91161276-10 років-8621611-15 років-111316-20 років-2--2Всього312519681

Таблиця 2.4
Розподіл жінок з різними термінами захворювання
залежно від віку
Термін
захворюванняВік, рокидо 3031-4041-50понад 50Разомдо 1 року8132142-5 роки61083276-10 років11631111-15 років-221516-20 років-----Всього151419957
Однак у всіх вікових групах зустрічаються хворі з невеликим терміном захворювання, або хворі, у яких виразку виявлено вперше. Таких хворих у нашому дослідженні було 35 (25,4%), більшість з них чоловіки - 25 осіб, жінок - 10 осіб.
Узагальнюючи все вищенаведене, можна констатувати, що найбільшу кількість хворих, які були під спостереженням, складали люди молодого і середнього віку з виразковим анамнезом до 5 років. Водночас група хворих віком понад 50 років у дослідженні склала 7,4% у чоловіків та 15,8% у жінок. Слід зауважити, що у цих хворих зустрічались як виразки із "стажем", так і вперше виявлені - "старечі".
Серед супутніх захворювань найчастіше спостерігається хронічний некалькульозний холецистит - у 60 (43,5%) хворих, серед них - 37 чоловіків та 23 жінки. Панкреатит діагностовано у 17 хворих (12,3%), серед них - 8 чоловіків та 9 жінок. Холецистектомія була проведена 8 хворим (5,8%), з них -7 жінок, 1 чоловік. Гепатит неінфекційної етіології супроводжував ВХДПК у 13 хворих (9,4%), з них - 12 чоловіки та 1 жінка. Хронічний пієлонефрит спостерігався у 5 хворих (3,6%), серед них - 1 чоловік та 4 жінки.

2.2. Методи клінічного і лабораторного обстеження хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

2.2.1. Клінічне обстеження хворих

Програма клінічного обстеження хворих на ВХДПК спрямована на вивчення анамнестичних даних кожного хворого, деталізацію характеру скарг як загального характеру, так і специфічних для патології органів шлунково-кишкового тракту.
Отримана інформація, що включала в себе оцінку ступеня важкості стану хворого,