Вы здесь

Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні

Автор: 
Татаріна Тетяна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U002798
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Аналіз перестраховувальної діяльності
страховиків України
2.1. Сучасний стан та тенденції розвитку перестрахування в Україні
Перестраховувальний ринок є невід"ємною частиною національного страхового ринку і йому притаманні ті ж самі "хвороби", позитивні зрушення, які характерні для страхового ринку, а на страховий ринок, в свою чергу, впливає загальний стан соціально-економічного розвитку суспільства.
В Україні початком створення страхового ринку вважають кінець 80-х років. З появою нового Закону "Про кооперацію" (1988 рік) почали створюватися перші приватні страхові компанії. Хоча частка зібраних страхових премій цих компаній у загальних обсягах страхування була незначною (не більше 1%), проте їх існування мало велике значення щодо набуття досвіду роботи в ринкових умовах.
Період 1990-1993 років характеризувався бурхливим ростом кількості страхових компаній, серед яких були і "сумнівного" типу, які займалися відмиванням грошей. Такі страховики завдали великої шкоди своїм клієнтам, не повернувши їм належних коштів і підірвавши цим довіру громадян до страхових компаній. Можливість такої ситуації була спричинена невпорядкованістю вітчизняного законодавства в сфері страхування.
Тому в травні 1993 року був прийнятий Декрет Кабінету Міністрів України "Про страхування" та створений Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю. Діяльність страхового ринку в даний період (1993-1995 роки) можна охарактеризувати так:
- впроваджений єдиний державний реєстр страхових компаній;
- значно розширився асортимент страхових послуг;
- страховики починають здійснювати перші перестраховувальні операції на ринку;
- запровадився облік резервів страховиків, були встановлені необхідні форми спеціальної звітності , впорядковані взаємовідносини страхової компанії з її філіями, що сприяло посиленню фінансової дисципліни страховиків.
Але в той же час Декрет "Про страхування" в достатній мірі не забезпечував необхідної правової бази для розвитку ринку: не існувало чітких нормативів платоспроможності страховиків, недоліки в регулюванні посередницької діяльності, перестраховувальних операцій, недостатня визначеність договірних відносин між страховиком і страхувальником.
Отже, потрібно було вдосконалювати законодавчу базу страхування. В березні 1996 року був прийнятий Закон України "Про страхування", який встановив систему контролю за рівнем платоспроможності страховиків, підвищив захист інтересів населення, запровадив перелік обов"язкових видів страхування і т. далі. В 1998 році відбулася перереєстрація страхових компаній і розмежування їх на компанії, які займаються страхуванням життя і компанії, які проводять загальні види страхування.
На сучасному етапі в Україні відбувається подальша еволюція страхового ринку і наступні позитивні зрушення в страхуванні:
- незважаючи на труднощі становлення національного страхового ринку, обсяги страхових операцій помітно зростають;
- значно зросли обсяги резервів страховиків;
- відбувається постійний процес капіталізації страховиків;
- скоротилися випадки невиконання своїх обов"язків страховиками;
- зменьшився рівень виплат за окремими видами страхування;
- встановлені і постійно зміцнюються ділові зв"язки з провідними страховиками, а також перестраховувальними інститутами світу (Lloyd"s, Munich Re та ін.);
- підвищився професійний рівень страховиків, якість запропонованих послуг тощо.
Отже, страхування в Україні активно розвивається. Загальний обсяг страхових премій за всіма видами страхування за 2001 рік становив 3,03 млрд. грн. або 1,5% в номінальному ВВП (в 2000 році - 1,26%). Приймаючи до уваги показники останніх 5 років з 1997-2001 страхові премії збільшились в 7,4 рази [60]. Але разом з тим фінансові можливості страховиків сьогодні ще лишаються невеликими. В середньому по Україні сплачений статутний фонд страхової компанії становить приблизно 3,2 млн. грн., обсяг страхових резервів 3,6 млн. грн., власний капітал 5,9 млн. грн. [61].
Більшість вітчизняних страхових компаній усвідомлює необхідність збільшення своєї фінансової потужності для забезпечення безумовного виконання страхових зобов"язань. А широке здійснення перестраховувальних операцій учасниками страхового ринку поряд з нарощуванням ними статутних фондів, своїх страхових резервів дозволить їм підвищити свою місткість і забезпечити захист від будь-яких, навіть найбільших ризиків.
Перестрахування в Україні є досить "молодою" сферою діяльності. Ділові звичаї, правова база тільки формуються. Перестраховувальний ринок має в своїй структурі професійних перестраховиків, прямих страховиків, іноземних перестраховиків, посередників.
Вітчизняне законодавство статус професійних перестраховиків, тобто компаній що займаються виключно перестраховувальними операціями, не відокремлює від звичайних страховиків. Порядок їх реєстрації, умови їх діяльності на території України, контроль за їх діяльностю є однаковими. Як свідчить світовий досвід, вимоги щодо створення, умов діяльності на ринку до спеціалізованих перестраховувальних компаній є підвищеними в порівнянні із звичайними страховими компаніями. Такі вимоги, на наш погляд, є виправданими, оскільки їх діяльність пов"язана із захистом страхового портфеля страховика від крупних збитків, збалансуванням його портфеля і забезпеченням фінансової стійкості та рентабельності страхових операцій.
Професійних перестраховиків сьогодні в Україні лише два: перестраховувальні компанії "Скіфія Ре"(м.Київ) і "Українська перестраховувальна компанія"(м.Львів). Всі інші компанії займаються перестраховувальними операціями поряд із страхуванням.
Отже, структура українського перестраховувального ринку на 1.01.2002 року за обсягом зібраних премій по перестрахуванню наступна:
Таблиця 2.1