Вы здесь

Шляхи зниження збитковості відтворення земельних ресурсів, використаних марганцевими кар'єрами

Автор: 
Кириченко Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U002907
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗБИТКОВІСТЬ
ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ,
ВІДПРАЦЬОВАНИХ МАРГАНЦЕВИМИ КАР'ЄРАМИ
На підставі діючого нині порядку розрахунку гірничо-збагачувальних комбінатів за використання земельних ресурсів діяльність підприємств, що бу-
дуть відновлювати відпрацьовані землі, буде збитковою. Тому такі підприємства поки що не створюються, а рекультивацію виконують самотужки комбінати. На собівартість їхньої продукції витрати на відновлення земельних ділянок істотно не впливають, причому комбінати скорочують ці витрати, голов-
ним чином, шляхом зниження якості рекультивованих земель.
Високу якість техногенних ґрунтів може забезпечувати спеціалізоване підприємство, що має власні матеріально-технічну базу, кадри і кошти. Для рентабельності цього підприємства собівартість рекультиваційних робіт має вирішальне значення. Представляється доцільним для управління величиною собівартості спочатку визначити фактори, що обумовлюють формування витрат на відведення непорушених земель і їх відновлення після розробки родовища, а також доходу від повернення земель власникам чи іншому користувачу. Ці фактори є вихідною базою для удосконалення існуючих шляхів управління витратами на гірничотехнічну й біологічну рекультивацію. Фактори, які досліджуються далі, за допомогою якості і собівартості продукції рекультиваційних робіт впливають на економічні результати діяльності землевласника і гірничодобувного підприємства і завдяки цьому дозволяють здійснювати економічне регулювання відносин між зазначеними суб'єктами господарювання.
2.1. Узагальнення практики з відтворення земельних ресурсів
як функції економічного стану гірничо-збагачувальних комбінатів

Проаналізуємо економічні показники основної діяльності ВАТ "Орджонікідзевський ГЗК". Ці показники характеризують ефективність виробничо-
господарської діяльності підприємства і визначають умови проведення робіт з
відтворення земельних ресурсів. Підприємство, що працює з високою економічною ефективністю (насамперед, за рентабельністю продукції основного виробництва), може виділити необхідні кошти на відновлення відпрацьованих кар'єрами земель, і це не вплине істотно на його прибуток і рентабельність продукції. Зворотна картина буде спостерігатися на підприємстві, де основна продукція є мало рентабельною. Тут навіть невеликі витрати на рекультиваційні роботи можуть призвести в цілому до збиткової діяльності підприємства.
Економічна ефективність роботи гірничих підприємств з видобутку і переробки марганцевої руди значною мірою залежить від операційних витрат на розкривні роботи. Рентабельність концентрату обумовлена витратами на його виробництво. Значну частину цих витрат складають витрати на видобуток руди. Останні, у свою чергу, визначаються витратами на розкривні роботи. Розглянемо названі показники, виходячи з даних за 2000 - 2001 рр.
Фактична собівартість 1 м3 розкриву протягом зазначеного періоду збіль-шилася на 0,18 грн. Подорожчання відбулося з умовно-постійних витрат унаслідок зниження обсягів розкривних робіт, а також з перемінних витрат за рахунок підвищення цін на електроенергію, запасні частини, інші матеріали. З табл. 2.1 випливає, що фактичні витрати на розробку розкриву вищі планових витрат на 216,3 тис. грн., що призвело до подорожчання 1 м3 розкриву на 0,04 грн. Подорожчання відбулося внаслідок перевитрати за статтями "Компенсація за відвід земель" на суму 312,6 тис. грн. (у зв'язку зі зміною методики нарахування компенсаційних коштів), а також "Обслуговування виробництва" - 4,2 тис. грн. (на введення в експлуатацію роторного комплексу № 6). У той же час отримана економія за статтями "Паливо" на суму 29,6 тис. грн. (за рахунок здешевлення палива), "Електроенергія" - 8,2 тис. грн. ( здешевлення 1 кВт-ч), "Запасні частини"- 16,0 тис.грн.( зниження накладних витрат), "Ремонт основних засобів" - 34,0 тис. грн. (здешевлення ремонтних робіт і послуг РМЦ, ЕРЦ,
РБЦ), "Інші витрати" - 2,6 тис. грн. (витрати за відведені землі віднесені на
Таблиця 2.1
Аналіз витрат на розробку розкривних порід
(Північний кар'єр, 2001 р.)

Статті витратСума, тис.грн.Відхилення від плану, тис.грн.Собівартість, грн./м31. Прямі витрати ,
у тому числі5200+263,80,73 фонди оплати праці597+6,60,08 паливо487-29,60,07 електроенергія1688-8,10,24 матеріали246+1,50,04 амортизація 12700,18 компенсація за відвід земель313+3130,04
2.Загальновиробничі витрати, у тому числі
1328
-47,5
0,19 інвентаризація земель111,50,00 Всього6528+216,30,92
видобуток руди), "Автотранспорт" - 12,1 тис. грн. ( здешевлення перевезень).
У загальному на кар'єрах ОГЗКу застосовується високопродуктивна й економічна система розробки розкриву, що забезпечує низьку собівартість перевалки розкривних порід у відвал (0,87 грн./м3). Собівартість перевалки розкриву драглайнами ( ця технологія застосовується при гірничотехнічній ре-
культивації для планування відвальних гребенів) складає 0,35 грн./м3. Великі витрати на розкривні роботи, що відносяться на собівартість видобутку руди, формуються через високий коефіцієнт розкриву (15...20 м3/т). З табл. 2.2 видно, що погашення витрат на розкрив у середньому для всіх кар'єрів дорівнює 14,83 грн./т, а прямі витрати на видобуток руди - 1,33 грн./т.
Собівартість 1 т марганцевої руди в 2001 р. зросла на 4,74 грн. Це було пов'язано з ростом витрат на розкрив (на 3,16 грн./т), а також видобуток у результаті зниження обсягу руди (на 1,29 грн./т) і зміни порядку віднесення витрат за послуги допоміжних цехів.
Таблиця 2.2
Аналіз витрат на видобуток марганцевої руди
(Північний кар'єр, 2001 р.)

Стаття витратСума, тис.грн