Вы здесь

Особливості функціонування клітинних факторів резистентності поросят за дії препарату тимуса

Автор: 
Трофимчук Алла Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002923
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментальні дослідження проводились на протязі 1997-2000 рр. у проблемній лабораторії імунології сільськогосподарських тварин Білоцерківського державного аграрного університету на базі наступних господарств: навчально-дослідного господарства Білоцерківського державного аграрного університету, КСП "Пилипчанське", КСП "Раставиця" Білоцерківського району Київської області. В дослідженнях було використано 407 поросят.
2.1. Характеристика препарату КАФІ
У роботі використовували препарат КАФІ (комплекс активуючих факторів імунітету). Технологія приготування препарату розроблена співробітниками проблемної лабораторії імунології сільськогосподар-ських тварин Білоцерківського державного аграрного університету під керівництвом доктора вет. наук, професора, академіка Міжнародної академії ветеринарних наук Нікітенка А.М.
Препарат належить до природних імуномодуляторів, до його складу входять:
- комплекс низькомолекулярних гуморальних факторів тимуса: тимопоетин, тимозин, тимічний гуморальний фактор, лімфоцитоз-стимулююча речовина та інші;
- низькомолекулярні біологічно активні речовини: пептиди, вуглеводи, макро- і мікроелементи та інші речовини.
Препарат КАФІ являє собою безбілковий продукт, отриманий із загрудинної залози (тимус) великої рогатої худоби. При його розпаді в організмі утворені радикали не є новими і виводяться з організму природним шляхом протягом 4-6 днів. Принципова відмінність КАФІ від багатьох природних біологічних препаратів полягає в тому, що в ньому відсутній білок, а це знижує імунобіологічне навантаження на організм, тобто усувається необхідність імунної відповіді на введення препарату. Ця особливість дає можливість застосовувати препарат багаторазово, що іноді є необхідним при лікуванні поросят [232].
Поросятам у дослідних групах вводили препарат КАФІ підшкірно, з внутрішньої сторони тазової кінцівки у дозах і у терміни, вказані у схемах дослідів. Тварин у контрольних групах обробляли ізотонічним розчином хлориду натрію.
Досліди проводились на чистопородних (від маток-сестер) поросятах великої білої породи, віком від 5 до 130 днів, з яких за принципом аналогів (порода, вік, стать, жива маса, фізіологічний стан) формували дослідні та контрольні групи.
Оптимальні дози препарату були встановлені співробітниками кафедри гігієни сільськогосподарських тварин та основ ветеринарної медицини Білоцерківського державного аграрного університету при проведенні досліджень на свинарських комплексах [233]. У задачу наших досліджень входила перевірка ефективності встановлених доз препарату КАФІ при застосуванні його тваринам, які вирощуються в умовах товарних свиноферм. Для цього дослідили ефективність застосування препарату КАФІ у дозах, наведених у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1
Схема проведення науково-виробничого досліду з встановлення оптимальної дози препарату КАФІ (введення одноразове)
Групи тваринКількість тваринНазва препаратуДоза мл/кг живої масиДослідна 114КАФІ0,03Контрольна 114Ізотонічний розчин NaCl0,03Дослідна 214КАФІ0,05Контрольна 214Ізотонічний розчин NaCl0,05Дослідна 314КАФІ0,09Контрольна 314Ізотонічний розчин NaCl0,09Дослідна 414КАФІ0,12Контрольна 414Ізотонічний розчин NaCl0,12Дослідна 514КАФІ0,18Контрольна 514Ізотонічний розчин NaCl0,18
В задачу подальших досліджень входило встановлення оптимальної кратності введення препарату КАФІ поросятам. Дослідження проводили за схемою наведеною в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Схема проведення науково-виробничого досліду з вивчення впливу різних кратностей введення імуномодулюючого препарату КАФІ
Група тваринКількість тваринНазва препаратуДоза мл/кг живої масиІнтервал між введеннямиперше введеннядруге введеннятретє введення1234567Дослідна 115КАФІ0,05---Дослідна 215КАФІ0,050,02-14 днівДослідна 314КАФІ0,050,020,0214 днівПродовження табл. 2.2
1234567Контрольна 115Ізотонічний розчин NaCl0,05---Контрольна 214Ізотонічний розчин NaCl0,050,02-14 днівКонтрольна 314Ізотонічний розчин NaCl0,050,020,0214 днів
У наступному дослідженні всі тварини, яким двічі вводили препарат, за принципом аналогів були розділені на дві підгрупи: поросятам першої підгрупи (в подальшому ця група названа "дослідна 1") ввели третій раз препарат у день відлучення, а тваринам другої підгрупи (в подальшому - "дослідна 2" ввели ізотонічний розчин хлориду натрію). Спостереження проводили також і за поросятами початкового контролю (в подальшому група мала назву - "контрольна ") (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Схема проведення науково-виробничого досліду з вивчення впливу третього введення препарату КАФІ поросятам у день відлучення від свиноматок
Група тваринКіль-кість тваринНазва препаратуДоза мл/кг живої масиТермін введення (дні після народження)Дослідна підгрупа 16КАФІ0,055 - 70,0219 - 210,0260Дослідна підгрупа 27КАФІ0,055 - 70,0219 - 21Ізотонічний розчин NaCl0,0260Контрольна11Ізотонічний розчин NaCl0,055 - 70,0219 - 210,0260 Наступне дослідження провели аналогічно попередньому, з тією різницею, що третє введення препарату КАФІ зробили за 7-10 днів до відлучення поросят від свиноматок (таб. 2.4).
Таблиця 2.4
Схема проведення науково-виробничого досліду з вивчення впливу третього введення препарату КАФІ поросятам за 7-10 днів до відлучення від свиноматок
Група тваринКіль-кість тваринНазва препаратуДоза мл/кг живої масиТермін введення (дні після народ-ження)Дослідна підгрупа 17КАФІ0,055 - 70,0219 - 210,0250 - 53Дослідна підгрупа 27КАФІ0,055 - 70,0219 - 21Ізотонічний розчин NaCl0,0250 - 53Контрольна12Ізотонічний розчин NaCl0,055 - 70,0219 - 210,0250 - -53
2.2. Матеріал дослідження
Для вивчення дії імуномодулюючого препарату КАФІ від тварин дослідних і контрольних груп відбирали периферичну кров