Вы здесь

Творчість Фленнері О'Коннор: Архетип та "літературна теологія"

Автор: 
Яковенко Ірина Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002987
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
"ЛІТЕРАТУРНА ТЕОЛОГІЯ" ПРОЗИ ФЛЕННЕРІ О'КОННОР............84
2.1 Вплив протестантської та католицької етики на творчість американської
письменниці...................................................................................84
2.2 Віра та її імплікації у прозі О'Коннор..............................................93
2.3 Дуалістична природа людини та кардіоцентризм у Ф.О'Коннор.............98
2.4 Гріховність та її охудожнення в О'Коннор.......................................107
2.5 "Обрані - необрані" в художній прозі Ф.О'Коннор............................116
2.6 Християнський постулат одкровення в прозі О'Коннор......................128
2.7 Апологія любові до ближнього у Ф.О'Коннор та ідея виправдання
вірою..........................................................................................133
2.8 Символізм імені у творах О'Коннор...............................................137
2.9 Хрещення................................................................................141
2.10 "Мудрість" і "знання"................................................................143
ВИСНОВКИ................................................................................149
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................154
ВСТУП
Cеред розмаїття уславлених імен в американській літературі середини ХХ століття одним з найяскравіших постає ім'я Фленнері О'Коннор - представниці плеяди американських письменників 50-х - початку 60-х років. Цей час в історії американської літератури А.С.Мулярчик називає "літературними сутінками", вважаючи, що в цей час "самовпевненому егоцентризму письменників школи "гарячої крові" від Дж.Лондона до Е.Хемінгуея протиставлялись такі психологічні категорії, як іронічність, стурбованість, самокатування, сором'язливість та чуттєвість" [82: 11]. І.Хассан виділяє 4 провідні тенденції в межах загальної культури 50-х років ХХ століття: південний роман, єврейський роман, негритянський роман та бітництво. Серед представників південного роману літературознавець називає Ф.О'Коннор поряд із В.Стайроном, К.Маккаллерс та Т.Капоте - молодим поколінням авторів, які змінили уславлених В.Фолкнера, Р.П.Уоррена та Ю.Велті [132: 20]. Проза південної школи цього періоду була позначена новими рисами - новим типом гротеску, готикою, діалектикою екзистенціального і феноменологічного [118: 20].
В США за Фленнері О'Коннор затвердилась репутація "молодшого класика" американської літератури ХХ століття, її творами рясніють різноманітні антології та збірки. На жаль, у вітчизняному літературознавстві творчість художниці вивчалась дуже мало й поверхово, це можна частково пояснити тим, що письмо релігійної авторки не могло грунтовно висвітлюватись та об'єктивно поціновуватись "атеїстичним" суспільством. Ані романи, ані оповідання Фленнері О'Коннор українською мовою не перекладались, хоча за своєю тематикою письменниця може бути цікавою українському читачеві.
Актуальність нашого дослідження зумовлюється передовсім неординарністю та складністю творів Фленнері О'Коннор, непересічною роллю, що її відіграє письменниця в літературі США та невиправданими недохопами у вивченні її творчості в Україні, Росії тощо. У радянському літературознавстві новелістика О'Коннор на рівні передмов висвітлювалась М.Тугушевою [124] та В.Муравйовим [83]. Російською мовою були перекладені деякі оповідання, котрі 1974 року вийшли друком під назвою "Хорошего человека найти нелегко", три оповідання були надруковані у часописі "Новый миp". Аналіз оповідань американської художниці в світлі культурно-історичної методології здійснювався в дисертації Г.В.Лапіної (1983) [63]. К.В.Юргайтене у розвідці, присвяченій "південній школі" в літературі США (1990) [152], окрім іншого, веде мову і про гротеск О'Коннор. У вітчизняній науці твори Ф.О'Коннор досліджувались у дисертаційній роботі Н.П.Віт, хоча, власне, ця розвідка є дослідженням із стилістики, в якому проза авторки слугує матеріалом для вивчення мовних засобів реалізації точок зору автора і персонажа. Для літературознавства особливу цінність представляє стилістичний аналіз новел американської художниці; в якості провідних стилістичних прийомів її прози дослідниця виокремлює іронію, порівняння, контраст, гіперболічний епітет, розгорнуті гіперболи, повтор, лейтмотив [32].
На Заході Фленнері О'Коннор тлумачать різнобічніше. Художницю порівнюють з Ерскіном Колдуелом [171: 104], деякі вважають, що чорний гумор поріднює її з Натаніелом Вестом і Джозефом Геллером [112: 114], її називають послідовницею Вільяма Фолкнера, яка тим не менше викарбувала "свою територію", відмінну від фолкнерівської [173: 577], здійснивши новий підхід до теми Півдня, "висвітлюючи релігійну традицію протестантського Півдня з точки зору католицтва" [5: 395]; [161: 13 - 14]. Фленнері О'Коннор відносять до представників (нео)готичного роману [169: 474]; [64: 171]. Така різноманітність точок зору засвідчує дискусивний характер прози художниці.
На загал, творчість Фленнері О'Коннор в західному літературознавстві вивчалась в таких магістральних напрямах:
1) у межах традиції "південної школи" в літературі США (M.J.Friedman [162], [163]; L.Gossett [168], [167]; S.C.Coale [157]; L.D.Rubin [186], [185]; C.Holman Hugh [171]; C.Gordon [166]);
2) під кутом зору католицького впливу на її прозу (P.A.Duhamel [158]; J.Baumbach [156]; H.C.Gardiner [164]; B.Quinn [184]; T.Balazy [155]);
3) з огляду на особливості поетики її творів, а саме - гротеск та іронію (F.J.Hoffman [170]; I.Malin [175]).
У вказаних працях акцент зміщується на дослідження О'Коннорівської прози через призму південної традиції. У цьому зв'язку Хоулман говорить про симпатію, яку письменниця виявляла до поглядів південних аграріїв [171: 181]. А. Дехамел вважає, що роман "Царство Боже силою береться" переслідує ту саму мету, що й есе групи прибічників південного відродження "Втікачі" під назвою "Ось моя позиція" ("I'll Take My Stand"), а саме - допомогти Півдню у його переорієнтації і наверн