Вы здесь

Доходи місцевих бюджетів в сучасних умовах

Автор: 
Сунцова Олеся Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003023
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
2.1. Моніторинг структури доходів місцевих бюджетів
Загальний стан розвитку місцевих бюджетів та ефективність структурних перетворень значною мірою залежать від того, які бюджетні ресурси і які фінансові важелі мають у своєму розпорядженні місцеві органи державної влади. Основними засобами забезпечення фінансовими ресурсами на місцях є доходи місцевих бюджетів і джерела їх формування. У разі недостатнього забезпечення доходної бази за рахунок зазначених джерел для збалансування місцевих бюджетів використовуються офіційні трансферти.
Структура доходної частини місцевого бюджету - це система видів доходів у загальній сумі надходжень до бюджету даного суб'єкту місцевого самоуправління.
Розв'язання значного кола питань розвитку тієї чи іншої території потребує значних коштів і формування цих коштів підпадає під високу залежність від оптимально організованої структури доходної частини бюджету органів місцевого самоврядування. На жаль, статус регіонального самоврядування, окрім розпливчастого "представлення спільних інтересів територіальних громад", залишився за межами конституційно-правового регулювання. Залишається він не досить визначеним і з прийняттям нового Бюджетного Кодексу України.
При аналізі доходної частини бюджету органів місцевого самоврядування застосовується сукупність прийомів та методів, які складають його спеціальний науковий апарат. Аналіз структури доходної частини місцевих бюджетів на Україні найбільш доцільно провести методом порівняння, а глибокі результати забезпечить дослідження статистичних даних Міністерства фінансів України за 1992-2001 роки.
Розглянемо докладніше, які частки в доходах місцевих бюджетів припадають на власні, закріплені та регулюючі доходи, і динаміку їх зміни протягом останніх кількох років (див. додатки Н, П).
До власних доходів ми відносимо надходження від податків, щодо яких місцеві органи влади мають законодавчу ініціативу (тобто місцеві податки та збори), доходи від утримання і продажу комунальної власності та надходження від загальнодержавних податків і зборів, що закріплені за місцевими бюджетами на стабільній основі.
Таблиця 2.1
Структура доходів місцевих бюджетів України у 2001 р.1, %
Адміністративно-територіальна одиницяВласні доходиЗакріплені доходиРегулюючі доходиБюджетні трансфертиАвтономна Республіка Крим3,327,352,417,0Вінницька2,820,340,636,3Волинська3,615,529,851,5Дніпропетровська3,643,847,64,8Донецька3,238,152,85,9Житомирська2,113,330,953,7Закарпатська1,611,522,864,1Запорізька4,338,849,87,1Івано-Франківська2,115,454,927,6Київська1,830,739,428,1Кіровоградська2,120,927,749,3Луганська3,326,858,311,6Львівська3,118,564,813,6Миколаївська2,421,366,49,9Одеська3,939,148,38,7Полтавська3,229,364,92,6Рівненська2,516,359,821,4Сумська2,424,164,59,0Тернопільська1,714,836,347,2Харківська5,131,858,74,4Херсонська2,420,938,438,3Хмельницька4,719,642,133,6Черкаська2,217,957,522,4Чернівецька4,719,960,215,2Чернігівська2,919,662,614,9м. Київ6,345,697,72,6м. Севастополь4,532,851,611,1Середнє по Україні3,124,951,120,91Розраховано за даними Міністерства фінансів України
Проте, як свідчать дані таблиці. 2.1. та рис.2.1, за чинної системи розподілу бюджетних доходів власні доходи місцевих бюджетів на Україні мають незначну долю в обсязі їх бюджетів, їхня питома вага за даними Міністерства фінансів України за 2001 рік коливається в межах 1,6%-5,1% доходної частини місцевих бюджетів. Винятком є бюджет міста Києва, де частка власних доходів завжди дещо вища, і у 2001 р. вона дорівнювала 6,3%. У таблиці 2.1. наведено структуру доходів бюджетів у розрізі адміністративних одиниць України.
У 2001 р. структура доходів місцевих бюджетів значно не змінилась. До закріплених доходів було віднесено прибутковий податок з громадян, а до регулюючих - акциз з вітчизняних товарів та податок на прибуток підприємств. Значно коливається питома вага закріплених доходів у місцевих бюджетах адміністративно-територіальних утворень України. При середньому їх значенні 24,9% (див. табл. 2.1) у Закарпатській області за рахунок цих доходів було сформовано лише 11,5% доходної частини місцевих бюджетів, тоді як у місті Києві - 45,6%. Досить високі розміри частки закріплених доходів у бюджетах промислово розвинених територій - у Дніпропетровській області - 43,8%, Донецькій - 38,1%, Запорізькій - 38,8%, Одеській -39,1%, Київський -30,7%, Харківській - 31,8%, та у бюджеті міста Севастополя - 32,8%.
В середньому по Україні 51,1% доходної частини місцевих бюджетів у 2001 році становили регулюючі доходи. Питома вага цієї групи надходжень в розрізі територій значно коливається. Так, мінімальне значення в Закарпатській області становить 22,8%, а максимальне, за традицією, у місті Києві - 97,7% доходів міського бюджету. Особливе положення бюджету Києва пояснюється тим, що в столиці зосереджено велику кількість підприємств, які згідно із Законом "Про столицю України - місто-герой Київ" перераховують до міського бюджету 100% податку на прибуток підприємств, завдяки чому доходна база бюджету столиці у частині регулюючих доходів є досить вагомою.
Таблиця 2.2
Питома вага доходів бюджетів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у загальній сумі надходжень (%)1
Адміністративно - територіальні одиниці
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001АР Крим4,595,816,965,295,03,793,344,025,296,40Вінницька3,513,152,602,583,22,882,652,682,581,92Волинська1,901,801,371,721,71,671,682,041,721,06Дніпропетровська8,017,107,728,777,59,847,295,998,778,88Донецька9,659,6013,5610,259,710,1310,278,4610,2510,93Житомирська2,713,302,513,103,22,862,803,333,101,37Закарпатська 2,131,741,521,772,01,901,943,24