Вы здесь

Морфофункціональна характеристика кісткового регенерату в умовах комбінованого впливу іонізуючого опромінення та солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)

Автор: 
Ткач Геннадій Федорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003048
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведені в 1989-1992 роках Новомосковські експедиції виявили в деяких районах Сумської області (Шосткинський, Ямпільський, Середино - Будський) підвищення радіаційного фону на 15 - 20 % і збільшення на 60 - 80 % гранично-допустимих концентрацій у воді і грунті міді, цинку, хрому, марганцю і свинцю [28]. Реакція клітин і тканин на радіоактивне опромінювання і вживання солей важких металів у людей і тварин однотипні і це дає можливість екстраполювати результати експериментальних досліджень.
З метою вивчення формування тканинних компонентів регенерату кістки в умовах опромінювання і навантаження організму солями важких металів проведені експериментальні дослідження на 328 білих безпородних щурах - самцях з масою тіла 150-200 г. Всі досліди проведені в ранковий час (8-10 годин), щоб виключити вплив на результати досліджень добових ритмів фізіологічних і біохімічних процесів.
Перед експериментом проводився ретельний огляд тварин, враховували їх рухову активність, стан покриву шерсті. Після зовнішнього огляду і вибраковування тварин, у яких виявили відхилення від звичайних норм у поведінці, розпочинали експеримент одночасно з дослідною і контрольною групами тварин. При цьому протягом всіх термінів спостереження у віварії підтримувалася постійна температура, за тваринами здійснювався належний догляд. Тварини утримувалися на стандартному кормовому раціоні у звичайних умовах віварію. Проводилися спостереження за динамікою маси тіла тварин кожні 10 днів.
Травми правої великогомілкової кістки завдавали так.
За 30 хвилин до початку операції вводили тваринам внутрішньом'язово профілактичну дозу ампіциліну (7,5 мг/кг). Під ефірним наркозом робили поздовжній розріз завдовжки 0,8 - 1,5 см по лінії margo anterior tibiae. Поперечного перелому діафізу завдавали зубним диском на глибину 2 мм на межі проксимальної та центральної третини діафізу великогомілкової кістки. Операційну рану закривали шкірним швом. Запропонована модель локального ушкодження дозволяє більш детально диференціювати зміни мікроструктури регенерату, проксимального і дистального відламків кістки.
Розподіл тварин на групи відповідно до завдань дослідження подані в
табл. 2.1.
Піддослідні тварини були поділені на 3 серій:
І серія (40 щурів) - контрольні тварини, розділені на 4 групи (7, 14, 21 і 30 діб) по 10 тварин у кожній.
ІІ серія (216 щурів) - комплексний вплив загального опромінювання в дозах 0,1 Гр, 0,2 Гр і 0,3 Гр на установці "Rocus" з енергією квантів 1,25 МеВ, потужність дози - 60 Р/хв (щоденне опромінювання тварин протягом 2 тижнів до- і 1-го тижня після перелому (8 с при дозі 0,1Гр, 15 с - 0,2Гр і 23 с 0,3Гр) і солей важких металів у таких комбінаціях.
Перша група тварин (R1+Cя) одержувала опромінювання в дозі 0,1 Гр протягом 3-х тижнів і споживала питну воду із солями важких металів у концентрації, що визначалася в питній воді Ямпільського району: цинк (ZnSO4 х 7H2O) - 5мг/л і мідь (CuSO4 х 5H2O) - 1 мг/л.
Друга група тварин (R1+Cсб) одержувала опромінювання в дозі 0,1 Гр і навантаження солями важких металів у концентрації, що визначалася в питній воді Середино-Будського району: марганець (MnSO4 х 5H2O) - 0,1мг/л, свинець (Pb(CH3COO)2) - 0,1мг/л і мідь (CuSO4 х 5H2O) - 1 мг/л.
Третя група тварин даної серії (R1+Cш) одержувала опромінювання в дозі 0,1 Гр і навантаження солями важких металів у концентрації, що визначалася в питній воді Шосткинського району: цинк (ZnSO4 х 7H2O) - 5мг/л, хром (K2Cr2O7) - 0,1мг/л і свинець (Pb(CH3COO)2) - 0,1мг/л.
Четверта (R2+Cя), п'ята (R2+Cсб) і шоста (R2+Cш) групи тварин даної серії опромінювалися в дозі 0,2 Гр і одержували навантаження солями важких металів в концентрації, що визначалася в питній воді Ямпільського, Середино-Будського і Шосткинського районів.
Таблиця 2.1
Розподіл експериментальних тварин на серії і групи
I серія
(контрольні)7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба10 тварин10 тварин10 тварин10 тваринIІ серія
(комбінована дія іонізуючого опромінення та солей важких металів)
R1 + Cя
R1 + Cсб
R1 + Cш
R2 + Cя
R2 + Cсб
R2 + Cш
R3 + Cя
R3 + Cсб
R3 + Cш7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тваринІІІ серія
(корекція)R3 + Cя + ТR3 + Cсб + ТR3 + Cш + Т7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба7-ма доба14-та доба21-ша доба30-та доба6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин6 тварин
У сьомій (R3+Cя), восьмій (R3+Cсб) і дев'ятій (R3+Cш) групах тварини опромінювалися в дозі 0,3 Гр і одержували навантаження солями важких металів у концентрації, що визначалася в питній воді Ямпільського, Середино-Будського і Шосткинського районів. Тварини мали вільний доступ до питної води з відповідною концентрацією солей важких металів протягом 3 тижнів (2 тижні до завдання перелому і тиждень - після).
ІІІ серія (72 щура) - корекція морфофункціональних змін у посттравматичному регенераті ВГК препаратом тималін. Перед застосуванням вміст ампули розчиняли в 2 мл ізотонічного розчину натрію хлориду і вводили внутрішньом'язово в дозі 1 мг протягом перших семи днів експерименту. Використовували тільки групи тварин (R3+Cя, R3+Cсб, R3+Cш), в яких спостерігалися максимальні зміни.
Виб