Вы здесь

Фінансова стійкість лізингових компаній

Автор: 
Федірко Михайло Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003090
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.1), свідчить, що якість оцінювання лізингового ринку в нашій державі, яке провели експерти МФК, нижча за багатьма параметрами. Так, вони не розрахували обсяги лізингової діяльності за попередні роки для зіставлення з обсягами, які надає "Укрлізинг"; не здійснено дослідження обсягів лізингових операцій за видами обладнання, галузями народного господарства тощо.
Таблиця 2.3
Вартість лізингового бізнесу в Україні в 2001 р.*
Найменування показникаЗначення,
млн. дол. 1. Частка лізингу як процент від чистих приватних інвестицій (5%).
2. Частка лізингу як процент від імпорту обладнання.
3. Оцінка вартості вантажних машин, проданих у країні.
4. Оцінка вартості рухомого майна.
155,5
392,2
50,0
597,7 * Попередні дані.

МФК надає дані щодо функціонування лізингових компаній в Україні. Згідно з ними на сучасному етапі в нашій державі функціонують 14 лізингових компаній. Їх перелік та географічне положення на території України наведено у табл. 2.4 (135(.
Аналіз даних табл. 2.4 свідчить, що більшість лізингових компаній (11 з 14) розміщена в м. Києві, а інші три - у найбільших промислових центрах України, що загалом підтверджує російську тенденцію щодо географічного положення лізингових компаній. Як видно із вказаної таблиці, у звіті МФК не подана інформація про організаційно-правову форму заснування лізингових компаній, а головне - про основні фінансово-економічні показники їх роботи.
Сучасний стан розвитку лізингу в Україні можна охарактеризувати за обсягами лізингових операцій, видами обладнання, галузями народного господарства і за основними термінами контрактів.
Обсяги лізингових операцій у 1999 - 2001 рр., за даними "Укрлізингу", наведені у табл. 2.5 та 2.6.
Таблиця 2.4
Лізингові компанії України*
Назва лізингової компаніїГеографічне положення"Аваль-лізинг" м. Миколаїв"УФЛК"м. КиївУкраїнський фінансовий лізинговий дім банку "Україна" м. КиївБанк "Надра"м. КиївЛізингова компанія "Євросіваш"м. Київ"Енерголізинг"м. Київ"Серго Гамма Лізинг"м. КиївПерша лізингова компаніям. Київ"Укрінкомліз"м. КиївХарківська регіональна лізингова компанія м. Харків"Укрдержлізинг" м. Київ"Агротехлізинг" м. Одеса"Avis"м. Київ"Універсал-Сервіс" м. Київ *Назви компаній подано згідно зі звітом МФК (135(.

За даними табл. 2.5, побудовано діаграми на рис. 2.7, 2.8, 2.9 і 2.10 у вартісному виразі та на рис. А.1, А.2, А.3 й А.4 (у % до загальної кількості).
Аналіз діаграм на рис. 2.7 та 2.8, а також на рис. А.1 і А.2, де зображено обсяги лізингових операцій та їх динаміку впродовж 1999 - 2001 рр. за видами обладнання, показує, що обсяги лізингових операцій за видами обладнання збільшились від 297,77 млн. до 355,3 млн. грн., або на 19,2%. У структурі обладнання переважають машини і промислове обладнання - 56% у 1999 р. та 62,28% у 2001 р.; обсяги лізингових операцій транспортних засобів зменшились відповідно від 34,9% у 1999 р. до 29,28% у 2001 р., а кораблі, літаки та поїзди - від 6,8 до 6,31%. Загалом обсяги лізингових операцій у відносному виразі за названими позиціями відповідають світовим тенденціям розвитку лізингу.
Слід звернути увагу на те, що у структурі лізингового обладнання частка комп'ютерів і техніки для організації бізнесу становила всього 0,1% у 1999 р. та 0,42% у 2001 р., і хоча вона зросла у 4,2 разу, в абсолютному виразі ця частка мізерна та не відповідає світовим тенденціям розвитку лізингу.
Таблиця 2.5
Обладнання, придбане за лізингом у 1999 - 2001 рр. *
Найменування (види) обладнанняНові активи, придбані протягом року,
млн. грн.У % від загальної кількості1999 р.2000 р.2001 р.1999 р.2000 р.2001 р.За видами обладнання Машини та промислове обладнання166,8201,2221,356,060,162,28Комп'ютери та техніка
для організації бізнесу0,51,21,50,10,40,42Транспортні засоби:104,0104,0104,034,931,129,28? машини 0,22,02,00,060,60,56? кораблі, літаки і поїзди6,14,14,12,01,21,15Інші види обладнання20,3722,022,46,86,66,31Всього 297,97334,5355,3100,0100,0100,0За галузями народного господарстваСільське, лісове та рибне господарства142,90144,90154,9048,043,343,59Промисловість і будівництво42,6062,8068,8015,018,819,36Послуги (приватний сектор)95,20105,0109,832,031,430,92Послуги (суспільний сектор)8,9313,9813,983,04,23,93Споживачі2,975,975,972,01,81,68Інші 5,951,851,851,00,50,52Всього 297,77334,50355,3100,0100,0100,0За основним терміном контракту? включно до 2 років59,50110,213120,032,936,88? включно до 5 років214,39214,2214,272,064,060,28? включно до 10 років23,8210,110,18,03,12,84? понад 10 років ------Всього 297,77334,5355,3100,0100,0100,0 *Таблиця складена за даними Всеукраїнської лізингової асоціації "Укрлізинг".
Таблиця 2.6
Обсяги лізингових операцій з нерухомістю у 1999 - 2001 рр. *
Типи спорудНові активи, придбані протягом року,
млн. грн.У % від загальної кількості1999 р.2000 р.2001 р.1999 р.2000 р.2001 р.Промислові споруди1,21,31,54,14,34,71Роздрібні магазини2,62,93,19,09,69,75Будинки офісів10,111,112,135,036,638,05Готелі та споруди
для відпочинку9,49,59,532,031,429,88Громадські послуги3,03,03,014,09,99,43Інші 2,52,52,68,98,28,18Всього 28,830,331,8100,0100,0100,0За основним терміном контракту? до і включно 8 років26,526,928,492,088,889,32? до і включно 16 років 2,3 3,43,48,011,210,68? до і включно 20 років------? понад 20 років------Всього28,830,331,8100,0100,0100,0
*Таблиця складена за даними Всеукраїнської лізингової асоціації "Укрлізинг".

Рис. 2.7. Обладнання, придбане за лізингом (у вартісному виразі).
1 - машини та промислове обладнання;
2 - транспортні засоби;
3 - інші види обладнання.
Рис. 2.8. Обл