Вы здесь

Управління грошовими потоками в сільськогосподарських підприємствах

Автор: 
Драч Володимир Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U004094
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Грошові потоки та фінансовий стан сільськогосподарських підприємств

В аграрному виробництві України фінансова рівновага порушена, відбувається посилення фінансової дестабілізації діяльності підприємств. За останні роки вхідні грошові потоки, що уособлюють надходження коштів, суттєво менші вихідних (витрат) і цей розрив зберігається й навіть зростає. Це призвело до різкого скорочення наявних у господарствах коштів, що гальмує їхню діяльність і зумовлює зменшення їх ефективного попиту, посилює збитковість.
Однак, у сільському господарстві за останні роки намітилися позитивні тенденції щодо покращення фінансового положення (табл. 2.1). Хоча при цьому накопиченого чистого прибутку не вистачає навіть на просте відтворення, через, що кошти одразу використовуються на поточні потреби.
З початком ринкових перетворень розпочався розвиток ринкового механізму господарювання. У Запорізькій області в результаті реформування збільшилася кількість сільськогосподарських підприємств у 2000 р. порівняно з 1992 р. у 5 разів (табл. 2.2). Створені нові формування ринкового типу: товариства з обмеженою відповідальністю, селянські виробничі кооперативи, приватні підприємства тощо.
В нових умовах господарювання формування структури товарної продукції відбувається під дією чинників не лише попиту, а й під дією потреби отримання виручки від її реалізації в розмірі, необхідному для покриття виробничих витрат і здійснення економічного відтворення на власній основі.
Таблиця 2.1
Формування чистого прибутку у 2000 р. в цілому по сільському
господарству України
Доходи та витратиМлн грнДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)22671,7 Непрямі податки та інші вирахування з доходу3335,0 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції19336,7 Собівартість реалізованої продукції17975,5 Валовий прибуток (збиток)1361,2 Інші операційні доходи та витрати-2022,0 Фінансові результати від операційної діяльності-660,8 Інші звичайні доходи та витрати2101,1 Надзвичайні доходи та витрати-119,1 Податок на прибуток288,9 Чистий прибуток (збиток)1032,3
Це сприяло посиленню тенденції скорочення виробництва низькодохідних і трудомістких видів продукції та розширення високодохідних. Насамперед це призвело до скорочення в структурі товарної продукції м'яса, молока, овочів відкритого ґрунту як малорентабельних, а потім і збиткових, та розширення виробництва продукції технічних культур і зерна як найбільш дохідних.
З початком реформ відбувається стабілізація сільськогосподарського виробництва. Збільшується рівень рентабельності окремих видів рослинницької продукції та зменшується рівень збитковості тваринницької продукції (табл. 2.3).
Фінансову діяльність у 2001 р. сільськогосподарські підприємства Запорізької області закінчили з прибутком у сумі 88,4 млн грн, 70% господарств - прибуткові. Рівень рентабельності склав 12,8% проти 13,5% у 2000 р. В середньому на одне господарство припадає 220,8 тис грн. прибутку проти 225,6 тис грн. у 2000 р. Серед підприємств (за формами господарювання) найбільше збиткових кооперативів (4,3%).
Таблиця 2.2
Динаміка реформування сільськогосподарських підприємств Запорізької області
1992 р.1995 р.1998 р.1999 р.2000 р.2000 р. у % до 1992 р.Всього сільськогосподарських підприємств, з них:5672096228523762834у 5,0 р.колективні сільськогосподарські підприємства287309371378--державні1148521213530,7приватні---4132-селянські (фермерські)1271695189019732191у 17,2 р.товариства----317-кооперативи----155-міжгоспи----4-
Серед районів області тільки у Куйбишевському всі господарства прибуткові, найбільше збиткових господарств у Василівському (73,7%), Веселівському (50,0), Мелітопольському (48,2) та Токмацькому (45,0%) районах.
Як і в попередні роки, від галузі рослинництва підприємства отримують прибуток, рівень рентабельності її порівняно з 2000 роком збільшився і склав 47,4% проти 30,4%. Тваринництво залишається збитковим (рівень збитковості - 7,4%).
Високоприбутковою культурою залишається соняшник. Від його реалізації у 2001 р. одержано 64,9 млн грн прибутку, рівень рентабельності склав 82,7% проти 56,5% у 2000 р.
Найбільше прибутку отримано від зернових культур (92,7 млн грн). На відміну від збитку у попередньому році в 45,3% господарств отриманий незначний прибуток від продажу овочів (84,1тис грн.). Виробництво картоплі, винограду залишається збитковим.
Від реалізації свиней і овець на м'ясо господарства отримали прибуток відповідно 0,5 і 0,1 млн грн Найбільш вигідним було виробництво яєць, від продажу одержано 5,0 млн грн прибутку.

Таблиця 2.3
Рівень рентабельності (збитковості) основних видів продукції сільського господарства у Запорізькій області, %
1992 р.1995 р.1998 р.1999 р.2000 р.2000 р. +, - до 1992 р.Зерно53,969,75,413,639,9-14,0Насіння соняшника92,6191,138,867,456,5-36,1Овочі відкритого ґрунту4,124,3-33,3-16,7-16,9-21,0Картопля2,8-22,5-14,9-3,1-26,0-28,8Плоди-2,4-17,2-48,9-22,54,7+7,1Виноград-20,0-100,0-72,5-8,3-8,3Молоко та молочні продукти7,6-30,0-55,6-48,3-22,8-30,4М'ясо ВРХ20,2-18,2-56,3-57,4-43,6-63,8М'ясо свиней9,1-8,5-49,5-50,2-34,5-43,6М'ясо птиці5,5-23,4-59,8-49,7-50,8-56,3Яйця12,548,9-23,1-7,519,6+7,1Вовна22,5-70,4-90,7-88,5-74,0-96,5
Залишається збитковим вирощування великої рогатої худоби (рівень рентабельності склав -19,9%) та птиці (-21,3), виробництво молока (-12,3) та вовни (-62,1%).
Збільшення власних коштів сільськогосподарських підприємств сприяє зміцненню їх матеріально-технічної бази. На початок квітня 2002 року сільськогосподарські підприємства мали для сівби 559,8 тис.