Вы здесь

Нуклеїнові кислоти крові та жовчі в діагностиці захворювань гепатобіліарної системи.

Автор: 
Коваль Валентина Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U004331
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
Матеріалом для вивчення вмісту нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) у крові та сумарної кількості нуклеїнових кислот у жовчі послужило обстеження 312 пацієнтів протягом 1993-2002 років. Обстеження і лікування хворих проводилося на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету УжНУ, яка знаходиться на базі обласного клінічного гастроентерологічного диспансеру (ОКГЕД). Окремі розділи роботи виконувались в клінічній лабораторії ОКГЕД, а також в науково-дослідній лабораторії НДІ фітотерапії УжНУ.
Серед усіх обстежених основну групу склали 227 осіб, з яких 107 пацієнтів з хронічним безкам'яним холециститом (ХБХ), 120 пацієнтів - хворі, які зазнали хронічного впливу токсичних речовин (86 осіб з хронічним медикаментозним гепатитом та 34 особи, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання).
Для визначення вмісту нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) у крові контрольну групу склало 50 осіб - практично здорові люди, сироватку крові яких отримували на обласній Закарпатській станції переливання крові. Для вивчення вмісту сумарних нуклеїнових кислот у жовчі контрольну групу склало 35 осіб (призивників), практично здорових людей. Було вивчено також вміст нуклеїнових кислот (НК) у жовчі у 35 осіб з дискінетичними розладами жовчного міхура.
Дослідна група включала 162 чоловіків та 65 жінок віком від 15 до 70 років.
Розподіл хворих на ХБХ, ХТГ і ХМГ за статтю та віком показано на рис. 2.1, 2.2 і 2.3.
У групі хворих на ХБХ в вікових категоріях 21-30 та 31-40 років кількість жінок та чоловіків майже однакова (відповідно:ч.-14, ж.-10 та ч.-13 і ж.-11), в віковій категорії 15-20 років переважають чоловіки, а в віці від 51-60 та 61-70 років - жінки.
Групу хворих на ХТГ складають тільки особи чоловічої статі (рис. 2.2).
Дані рис. 2.3 свідчать, що у групі хворих на ХМГ в усіх вікових категоріях переважають чоловіки, а в віці від 51-70 років пацієнти жіночої статі взагалі відсутні.
Таким чином, можна констатувати, що хворіють як на хронічний безкам'яний холецистит, так і хронічний токсичний та медикаментозний гепатити люди молодого та працездатного віку.
Розподіл хворих на ХБХ, ХТГ у ЛНА на ЧАЕС та ХМГ за тривалістю захворювання показано на рис. 2.4.

Як видно з рис. 2.4, у групі хворих на хронічний безкам'яний холецистит та хронічний токсичний гепатит у ЛНА на ЧАЕС переважали хворі з тривалістю захворювання від 6 до 10 років, а в групі на ХМГ- хворі з тривалістю захворювання більше 10 років. Тривалість захворювання визначали у хворих на ХМГ за основним захворюванням на основі анамнестичних даних, а зміни біохімічних показників та збільшення розмірів печінки пацієнтів досліджували після відповідного медикаментозного лікування основного захворювання.
Поділ за характером праці (переважно розумова чи фізична) з вірогідністю провести не вдалось, оскільки багато з обстежених працювало не за спеціальністю, у т.ч. мало тимчасовий приробіток, а ряд жінок став практично домогосподарками.
Стандартне обстеження досліджених груп та контролю включало стандартизоване опитування та об'єктивний огляд, традиційний набір скринінгових лабораторно-інструментальних методів дослідження (загальноклінічний аналіз крові, звичайні біохімічні тести крові, ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, фракційне дуоденальне зондування), а також дослідження нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) та хлорнорозчинного мукопротеїну (ХРМ) крові, Ig M, Ig G, антитіл класу G до денатурованої і неденатурованої ДНК в сироватці крові і сумарних нуклеїнових кислот у жовчі. У хворих із скаргами на алергічні прояви проводилось визначення Ig E. Морфологічне дослідження печінки проводилось у хворих на хронічні гепатити з метою верифікації діагнозу.
При виявленні тих чи інших порушень при потребі частині контингенту призначались додаткові рентгенологічні, ендоскопічні та лабораторні обстеження, вивчення функціонального стану органів травлення. У хворих, в яких мала місце патологія шлунково-кишкового тракту, з метою виключення інфікування Helicobacter pylori проводилось визначення сумарних антитіл (Ig A, Ig M, Ig G) до Helicobacter pylori в сироватці крові.
Аналіз скарг та деяких даних об'єктивного обстеження різних груп пацієнтів показано в табл. 2.1.
Дані табл.2.1 свідчать, що больовий синдром переважав у групі хворих на хронічний безкам?яний холецистит, а здуття живота та збільшення печінки у хворих на хронічні медикаментозний та гепатит у ЛНА. Блювання та субфебрилітет було виявлено тільки в групі хворих на ХБХ. Обкладення язика частіше виявлялось у хворих на ХГ ЛНА та ХМГ.
Дослідження пацієнтів проводилось переважно в два етапи: до лікування і після, результати порівнювались з метою оцінки динаміки змін вмісту нуклеїнових кислот крові та жовчі. Щоб оцінити діагностичне значення визначення ДНК, ми порівнювали її рівень із біохімічними показниками, які широко використовуються для виявлення активності хвороби, тобто з вмістом в сироватці крові ?1, ?2, ? та ?-глобулінів, білірубіну, аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази (ЛФ), показниками тимолової проби, рівнями лейкоцитів і ШОЕ.
Таблиця 2.1
Порушення стану здоров?я хворих із захворюваннями
гепатобіліарної системи
СимптомиХБХХГ ЛНАХМГn%n%n%Суб'єктивні:Болі в правому підребер'ї107100,0514,704754,65Відчуття гіркоти в роті8074,761441,174147,67Нудота2321,49720,585665,11Важкість в епігастрії таправому підребер'ї6358,873191,173945,34Блювання2523,36--Здуття живота2725,232264,706777,90Порушення випорожнення кишечнику1211,211132,352124,41Субфебрилітет3734,57--Висипи на шкірі2018,69411,761719,76Об'єктивні:Болючість у правомупідребер'ї10093,45514,704754,65Симптом Кера6560,74--Симптом Грекова- Ортнера5854,20--Збільшення печін