Вы здесь

Клініко-терапевтичні особливості зловживання алкоголем з синдромом залежності обтяженого проявами судинної недостатності.

Автор: 
Сушко Вячеслав Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U004388
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
2.1. Обстежені контингенти хворих
Клінічні спостереження проводились над хворими наркологічного відділення Одеської обласної клінічної психіатричної лікарні №1, що були госпіталізовані з приводу синдрому залежності від алкоголю. Хворі, переважно госпіталізувались в кінці типового для них запою. До складу клінічних груп увійшло 266 хворих чоловічої статі, віком від 30 до 60 років. До першої клінічної групи (де були хворі з супутніми проявами цереброваскулярної патології зумовленої атеросклерозом) ввійшло 67 хворих. До другої клінічної групи (де були хворі з супутніми проявами цереброваскулярної патології зумовленої гіпертонічною хворобою) ввійшло також 67 хворих. До третьої клінічної групи (де були хворі з супутніми проявами цереброваскулярної патології зумовленої остеохондрозом шийного відділу хребта) ввійшло 64 хворих. У четверту клінічну групу (де були хворі без супутньої цереброваскулярної патології) ввійшло 68 хворих.
Виявлення клінічних особливостей прояву синдрому залежності від алкоголю у хворих обтяжених атеросклерозом судин головного мозку, гіпертонічною хворобою, остеохондрозом шийного відділу хребта та без супутньої цереброваскулярної патології проводилась з використанням клінічних, експериментально-психологічних та інструментальних методів дослідження. Оцінка ефективності лікування та якості ремісії проводилась на протязі п'яти років.
В дослідження не включались хворі з синдромом залежності від алкоголю з ознаками психозу та наявністю супутніх захворювань (виразкова хвороба шлунка, інфаркт міокарда, інсульт, хвороби нирок, енцефалопатії різного генеза та т.п.).
За анамнестичними даними хворі народилися без ускладнень. Вагітність у їх матерів розвивались практично без патології. Ранній розвиток хворих був правильним. До захворювання у представників клінічних груп мались ті чи інші характерологічні особливості, але вони не виходили за межі акцентуації.
Обтяженість спадковості хворих клінічних груп (синдромом залежності від алкоголю, атеросклерозом судин головного мозку, гіпертонічною хворобою, остеохондрозом шийного відділу хребта) наведена у таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Показники прояву обтяженої спадковості у хворих клінічних груп (у %)
Характер обтяженої спадковості ГрупиI-клінічна група
n=67II-клінічна група
n=67III-клінічна група
n=64IV-клінічна група
n=68Синдром залежності від алкоголю батька34,335,839,125Синдром залежності від алкоголю матері910,410,95,9Атеросклероз мозкових судин батька20,916,418,711,8Атеросклероз мозкових судин матері17,914,915,67,4Гіпертонічна хвороба батька8,913,47,85,9Гіпертонічна хвороба матері13,422,412,510,3Остеохондроз шийного відділу хребта батька10,411,920,38,8Остеохондроз шийного відділу хребта матері7,55,917,24,4
За рівнем освіти хворі клінічних груп розподілились нерівномірно (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Показники рівня освіти у хворих клінічних груп (у %)
Рівень освітиГрупиI-клінічна група
n=67II-клінічна група
n=67III-клінічна група
n=64IV-клінічна група
n=68Неповна середня22,423,921,923,5Середня 58,256,754,757,4Вища 19,419,423,419,1Всього 100100100100
У хворих клінічних груп ще достатньо високою була трудова та соціальна адаптація, у більшій мірі постраждала мікросоціальна адаптація (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Показники збереження трудової та соціальної адаптації у хворих клінічних груп (у %)
Характер адаптаціїГрупиI-клінічна група
n=67II-клінічна група
n=67III-клінічна група
n=64IV-клінічна група
n=68Трудова адаптація62,761,262,564,7Соціальна адаптація73,176,173,477,9Мікросоціальна адаптаціякомпромісна19,416,418,811,8конфліктна71,670,270,370,6деструктивна (розлучення)913,410,917,6
У хворих клінічних груп найчастіше спостерігались слідуючи супутні захворювання та пошкодження (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Показники супутніх розладів та захворювань у хворих клінічних груп (у %)
Супутні розлади та захворювання ГрупиI-клінічна група
n=67II-клінічна група
n=67III-клінічна група
n=64IV-клінічна група
n=68Черепно-мозкова травма без ускладнень22,425,431,325Поліневропатія 19,420,928,111,8Непсихотичні психічні розлади 77,685,182,826,5
Раніше лікувались в амбулаторних умовах та умовах наркологічного стаціонару з приводу синдрому залежності від алкоголю 74,6% хворих першої, 76,1% хворих другої, 68,8% хворих третьої клінічної групи та 54,4% хворих четвертої клінічної групи.
В першій клінічній групі діагноз атеросклерозу судин головного мозку встановлено вперше під час клінічного обстеження у 86,6% хворих. В другій клінічній групі вперше діагноз гіпертонічної хвороби був установлений у 65,7% хворих. У 23,9% хворих синдром залежності від алкоголю сформувався на фоні гіпертонічної хвороби, у 32,8% хворих синдром залежності від алкоголю передував розвитку гіпертонічної хвороби, у 43,3% прояви гіпертонічної хвороби виявлялись одночасно з появою стану відміни алкоголю. Гіпертонічну хворобу I-стадії діагностовано в 25,4% випадків, I-II-стадії - в 47,7% спостережень, а II-стадії у 26,9% хворих. В третій клінічній групі діагноз остеохондрозу шийного відділу хребта вперше установлено під час клінічного обстеження у 71,9% хворих. У 28,1% хворих діагноз остеохондрозу шийного відділу хребта було установлено за 4-9 років до госпіталізації.
По форм